NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Mueller Othmár Robbantástechnikai Különgyűjtemény

Mueller Othmár Robbantástechnikai Különgyűjtemény

Prof. Dr. Mueller Othmár a hadtudomány kandidátusa, az Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet nyugalmazott igazgatója, az Építéstudományi Egyesület Robbantástechnikai Szakosztályának alapítója és haláláig vezetője volt. 1932. március 15-én született Budapesten. 1954-ben kapott okleveles építészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1959-1965 között gazdasági szakmérnöki, majd munkavédelmi szakmérnöki okleveleket szerzett. Kisdoktori címét 1965-ben a Műszaki Egyetemen szerezte. 1965 és 1974 között ösztöndíjas tanulmányokat folytatott az NSZK-ban, Hollandiában, Norvégiában, Dániában, Svédországban, illetve az akkori NDK-ban robbantástechnikai képzésen vett részt. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián disszertációjának sikeres megvédését követően 1995-ben kandidátusi oklevelet vehetett át.

Életét végigkísérte a tudományos közéletben folytatott aktív tevékenység. 1955 óta tagja volt az Építéstudományi Egyesületnek (ÉTE), ahol az építéstudomány műveléséért 1980-ban Alpár Ignác-érem, 1992-ben Egyesületi Érdemérem, 2002-ben ÉTE-díj kitüntetésekben részesült. Az Egyesület Robbantástechnikai Szakosztályának a vezetője, motorja, éltetője volt egészen haláláig. 1961-től sikeres nemzetközi robbantástechnikai kollokviumokat szervezett. Számos intézményben oktatott, többek között a Munkavédelmi Képző- és Továbbképző Intézetben, a Budapesti Műszaki Egyetem igazságügyi szakértői szakmérnöki tanfolyamain és a Mérnöktovábbképző Intézetben, a győri Széchenyi István Műszaki Főiskolán, a Rendőrtiszti Főiskolán, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, a Zalka Máté (Bolyai János) Katonai Műszaki Főiskolán és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Tudását önzetlenül osztotta meg a szakma iránt érdeklődőkkel, hallgatói között nagy tiszteletnek és népszerűségnek örvendett. Tudományos munkássága rendkívüli és igen gazdag volt: 8 könyv, és több mint 500 szakcikk szerzője, amelyek belföldön és külföldön egyaránt megjelentek.

1969-től kezdődően, minden anyagi támogatás nélkül, kitartó gyűjtőmunkával, kiépített kapcsolatrendszere segítségével, valamint a hazai és a nemzetközi szakmai körökben történő folyamatos „jelenlétével” fokozatosan alakította ki Robbantástechnikai Szakkönyvtárát, amelyet végakaratában a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre hagyott.

A gyűjtemény több mint 26 ezer dokumentumot foglal magában. Egyedülállósága abból fakad, hogy a világon 1860 óta megjelent robbantástechnikai, valamint robbanóanyagokkal (például katona és ipari), robbantási sérülésekkel, terroristarobbantásokkal foglalkozó könyveket és egyedi kiadványokat tartalmazza. Ez a 15 nyelven íródott könyv-, és iratanyag- gyűjtemény a professzor gyűjtőszenvedélyének, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerének, széleskörű levelezésének és dokumentum-cseréjének eredményeképpen jött létre.

Prof. Dr. Mueller Othmár élete második felében az addigra már jelentős gyűjteményét rendszerezni, valamint katalogizálni kívánta. A cél érdekében elvégzett egy középfokú könyvtárosi tanfolyamot, ahol elsajátította a bibliográfiai leírás tudományát. A könyvtár ötvennégy doboz katalóguscédulát örökölt a gyűjteménnyel együtt, amelyet saját kezűleg készített el a professzor úr. Ez is azt bizonyítja, hogy tudatosan készült arra, hogy szisztematikus gyűjtőmunkájának eredményét szakszerűen feltárva hagyja az utókorra, a robbantással foglalkozó szakemberek új generációjára.


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar műszaki képzéssel, oktatással foglalkozó munkatársai, hallgatói, a Magyar Honvédség és a BM Készenléti Rendőrség tűzszerész alakulatainak tagjai, műszaki képzéssel foglalkozó egyetemek oktatói és hallgatói használják rendszeresen ezt az unikális gyűjteményt, amelynek dokumentumai az NKE Egyetemi Könyvtár Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár olvasótermében, helyben használhatóak.

---