NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Kollégium

Az Államtudományi és Közigazgatási Kar és a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar hallgatói részére az Orczy Úti Kollégiumban biztosít pályázási lehetőséget. Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) pályázhatnak az Egyetemre felvett közszolgálati ösztöndíjas, önköltséges vagy önköltség fizetésére nem kötelezett, alapképzésben, mesterképzésben, valamint doktori képzésben nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók, magyar és határon túli magyar, illetve államközi szerződéssel tanuló külföldi állampolgárságú hallgatók.

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) és a Magyar Honvédség állományába tartozó, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, illetve a HM által szervezett tanfolyamon részt vevő hivatásos és szerződéses katonák, valamint a közalkalmazottak, a Katasztrófavédelmi Intézet hivatásos állományú, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók, továbbá az intézményközi vagy államközi megállapodás keretében érkező külföldi hallgatók részére a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szálló férőhelyet biztosít a „D” épületben. A Szállón történő elhelyezés a Kar dékánjának kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

A Rendészettudományi Kar nappali munkarendben tanuló hallgatói a Diószegi Utcai Kollégiumban kapnak elhelyezést.