Publikációs Nívódíj 2021

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora

a „Publikációs Projektek Támogatása” (PPT) fejlesztési program keretében

pályázatot hirdet

Publikációs Nívódíj elnyerésére

A pályázat benyújtására jogosult minden természetes személy, aki foglalkoztatási jogviszonyban áll a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel.

További feltételek:

 • Az Egyetemen oktató, kutató, tanár jogviszonyban foglalkoztatott pályázó esetén az „A” nyilatkozatát az NKE-re adta le. Az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb (funkcionális) munkakörben alkalmazott pályázó esetén elsődleges jogviszonyban áll az egyetemmel.
 • Pályázni csak olyan (elektronikusan vagy hagyományos formában elérhető) művel lehet, amely 2020. október 16. és 2021. október 15. között jelent vagy jelenik meg.
 • Az MTMT adatbázisban a pályázó egyetemen született publikációi az NKE-hez, azon belül is a tényleges szervezeti egységhez rendelve jelennek meg.
 • A pályamű MTMT adatbázisban rögzített kategóriája megegyezik a Publikációs Nívódíj pályázati kategóriájával.
 • Amennyiben a közleménnyel Tématerületi Kiválósági Program 2020 pályázaton részt vesz, úgy ugyanazon közleménnyel erre a pályázatra nem pályázhat.
 • Egy pályázó csak egy pályaművel pályázhat a Publikációs Nívódíj pályázaton.

Pályázati kategóriák:

I. jog-, közigazgatás- és rendészettudományok;
II. hadtudomány;
III. politikatudomány és nemzetközi tanulmányok;
IV. természet- és műszaki tudományok.


A kategória megnevezésével minden olyan (multidiszciplinális) pályamű benyújtható, amely egyértelműen köthető a pályázati kategóriák egyikéhez.

Pályázati alkategóriák:

 1. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv alkategóriában, az ISBN számmal rendelkező, tudományos igénnyel készített, a meglévő ismereteket bővítő, kiterjedt hazai és/vagy nemzetközi terjesztést folytató, jellemzően szakmai lektorálást alkalmazó kiadónál megjelent, önálló vagy társszerzőkkel közösen jegyzett könyvet vesszük figyelembe, feltéve, hogy a pályázó által szerzett rész terjedelme meghaladja a 3 szerzői ívet (48 oldalt).
 2. Folyóirat cikk alkategóriában csak a nyilvántartásba vett, ISSN-számmal rendelkező tudományos szakfolyóiratokban megjelent, 7 folyóirat oldalnál hosszabb közleményeket (szakcikk, összefoglaló cikk, esszé) vesszük figyelembe. A Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztálya(i) által minősített „A” kategóriás hazai vagy nemzetközi folyóiratban megjelent cikkel lehet pályázni. Amennyiben az adott folyóiratközlemény eltérő minősítésű, mindig a magasabb besorolás a mérvadó.
 3. Könyvrészlet alkategóriában az ISBN számmal ellátott tudományos szakkönyv, tanulmánykötet részeként megjelent, szerzővel, címmel, 7 oldalt meghaladó terjedelemmel rendelkező könyvfejezetet, szaktanulmányt, esszét vesszük figyelembe. (Például felsőoktatási tankönyv, illetve oktatási anyag része, műhelytanulmány része, előszó, utószó, szócikk, nem besorolt könyvrészlet nem elfogadható).
 4. Konferenciaközlemény alkategóriában csak valamely konferencia előadásait kötetbe gyűjtő, ISBN számmal ellátott konferenciakötetben, ISSN-nel ellátott vagy DOI azonosítóval rendelkező folyóiratban, 7 oldalt meghaladó terjedelemmel rendelkező konferenciaközleményt vesszük figyelembe.
 5. Tankönyv, jegyzet alkategóriában az ISBN számmal rendelkező, kiterjedt hazai és/vagy nemzetközi terjesztést folytató, jellemzően szakmai lektorálást alkalmazó kiadónál megjelent, önálló vagy társszerzőkkel közösen jegyzett tankönyvet és jegyzetet veszünk figyelembe, feltéve, hogy a pályázó által szerzett rész terjedelme meghaladja a 3 szerzői ívet (48 oldalt).

Függetlenül attól, hogy egy pályamű (multidiszciplinális jellegéből fakadóan) több kategóriához is köthető, azt kizárólag egy kategóriában lehet benyújtani.

A pályázónak a pályázatban egyértelműen meg kell jelölnie, hogy a pályaművel melyik kategóriában és melyik alkategóriában kíván pályázni. Közösen megalkotott mű esetén a szerzők együtt pályázhatnak, az erről szóló nyilatkozat saját kezű együttes aláírásával és a szerzőség százalékos megosztását bizonyító saját kézzel aláírt nyilatkozattal. Amennyiben a szerzők között nem egyetemi polgárok is vannak, ők a Nívódíjban csak erkölcsi részesedésben részesülhetnek.

A Nívódíjat kategóriánként és alkategóriánként egy mű nyerheti el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályaművek színvonalától függően a díj odaítélésétől az adott pályázati időszakban eltekintsen.

A Nívódíj díjazása nyertes pályaművenként alkategóriánként egyszeri:

 1. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv bruttó 600.000,- Ft;
 2. Folyóirat cikk bruttó 550.000,- Ft;
 3. Könyvrészlet bruttó 500.000,- Ft;
 4. Konferenciaközlemény bruttó 450.000,- Ft;
 5. Tankönyv, jegyzet bruttó 400.000,- Ft.

A díjazás megosztása több szerző esetén, a szerzőség százalékos megosztását bizonyító nyilatkozat alapján történik.

A pályázatokat a Tudományos Rektorhelyettes által felkért szakértők bírálják el, majd a döntést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora hozza meg.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

 • jelentkezési űrlap pályaművenként;
 • az adott publikáció egyértelmű elektronikus elérhetőségének megjelölését és/vagy a megjelent publikáció kiadói PDF változatát;
 • saját kezűleg aláírt nyilatkozat szkennelt változatát a szerzőségről (többszerzős művek esetén feltüntetve a szerzőség százalékos megosztását);
 • saját kezűleg aláírt nyilatkozat szkennelt változatát arról, hogy az adott mű elkészítését milyen pályázati (költségvetési, magán, uniós, stb.) források támogatták (amennyiben támogatás nélkül készült, erről kell nyilatkozni).

A pályázat elektronikus benyújtásának határideje 2021. október 15-én 24:00 óra (hiánypótlásra nincs lehetőség).

Az elbírálás határideje 2021. november 15.

A pályázat eredményéről történő kiértesítés határideje 2021. december 10.

A pályaművet (a megjelent publikációt) „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Publikációs Nívódíja” jeligével PDF formátumban kell elektronikusan megküldeni a kiss.david@uni-nke.hu e-mail címre. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást Dr. Kiss Dávid (kiss.david@uni-nke.hu, (1) 432 9000/29-758-es mellék) nyújt.

Budapest, 2021. június 3.

 

Dr. Koltay András
rektor