NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Gondolatok a Nemzetbiztonsági Intézetről és az akkreditációs feladatokról

Dr. Resperger István ezredes, igazgató, Nemzetbiztonsági Intézet

Az Intézet megalakítása, feladatai

A NKE Fenntartói Testülete a 3/14/2011. sz. határozatában (2011. augusztus 19.) állást foglalt arról, hogy

 • A nemzetbiztonsági képzés tekintetében a Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium egy közös szakot működtet az egyetem keretein belül.
 • Az egyetemen a stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettes alárendeltségében működik az egyetem Nemzetbiztonsági Intézete.

Az Intézet igyekszik megfelelni a szolgálatok által támasztott szakmai követelményeknek, a felsőoktatási törvény oktatókra vonatkozó előírásainak, az NKE Foglalkoztatási Szabályzatának.

A képzések célja

A szakon a képzés általános célja a katonai és a polgári nemzetbiztonsági szakértők képzése a speciális rendeltetésű nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint más megrendelők számára. A képzés a szakon zárt, azaz a beiskolázás parancsnoki támogatáshoz és hivatásos jogviszonyhoz kötött. Az NBI képzése akkreditálása okán lefedi a nemzetbiztonsági BcC, MsC, a felsővezetői és PhD képzés teljes területét. Az intézet elfogadott és elismert intézet, melyet a közös közszolgálati blokk oktatása is megalapoz.

Az akkreditáció előtti helyzet, feladatok

A Nemzetbiztonsági Intézet kettő, egy Katonai és egy Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékkel működik. A kialakított katonai és polgári specializációt 2012. 09. 01-én fogadta el az egyetem Szenátusa.

Az intézet és a szak felelősségi körébe tartozik a Felsővezetői Katonai Tanfolyam (vezérkari) képzés nemzetbiztonsági blokkjának tervezése, az egyetem doktori képzésében a tanórák, témavezetések, vizsgáztatások. Az Intézet összes személyügyi erőforrásával (saját és a szolgálatok szakemberei) tudjuk csak megvalósítani az egyetemen tanuló hivatásrendeknek oktatását a nemzetbiztonsági alapismeretek tantárgy keretében.

Az Intézet okmányai, tervei összhangban vannak az egyetem terveivel (alap-, és mesterképzés szakok mintatantervei, intézeti stratégia, a Szervezeti és Működési Rend, a munkaköri leírások, az intézet éves munkaterve) melyek biztosítják az akkreditáción történő megfelelést Az Intézet 2013. november 01-től Nemzetbiztonsági Szemle címmel online folyóiratot üzemeltet, a Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék vezetésével 2013. szeptember 30-től Nemzetbiztonsági Szakkollégiumot hozott létre.

Összegzés

 • az Intézet rendelkezik akkreditált képzésekkel (alap és mesterképzés tekintetében) a nemzetbiztonsági szak esetén,
 • rendelkezik megfelelő létszámú minősített oktatóval,
 • rendelkezik az előírt okmányokkal,
 • szakkollégiummal,
 • online folyóirattal,
 • az intézet akkreditációnál figyelembe vehető fejlesztésre szoruló területe a tudományos publikációk mennyiségi mutatói,
 • az Intézetnél végzett hallgatók egységes, nemzetbiztonsági szakértő (BsC) és okleveles nemzetbiztonsági szakértő (MsC) diplomát kapnak,
 • az Intézet további fő feladata egyértelműen az akkreditáción történő megfelelés, semmilyen más területre nem szabad erőforrásokat elvonni,
 • az előírt képzés feltételeinek maximálisan megfelel, fő célja, hogy Magyarországon a nemzetbiztonsági szolgálatok számára a képzést a legmagasabb színvonalon biztosítani tudja.

Különösen fontos, fejlesztendő területek

 • BSc és MSc tantárgyainak folyamatos fejlesztése, minőségének javítása,
 • Nemzetbiztonsági felsővezetői koncepció kidolgozása, elfogadtatása,
 • A Katonai Felsővezetői Tanfolyam tantárgyainak, gyakorlatainak korszerűsítése,
 • Oktatói továbbképzési lehetőségek kialakítása, fejlesztése,
 • Nemzetbiztonsági PhD tudományterület további erősítése (intézeti, szakmai kötődés erősítése),
 • Tananyagok fejlesztésének további folytatása,
 • Új kutatási területek kialakítása.