NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Határon Túli Tehetséggondozás

Makovecz Program keretében jártak szakkollégistáink a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen

 

 

2020. január 18-26. között egyetemünk négy karának 26 hallgatóját látta vendégül határon túli tehetséggondozó program keretében a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári, Marosvásárhelyi és Csíkszeredai Kara. A szakkollégistákból, szakkollégiumi vezetőkből és TDK-s hallgatókból álló különítményt Németh András őrnagy, egyetemi docens, az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke vezette. A Makovecz Program keretében lebonyolított tanulmányi út során a szakmai programok mellett a résztvevőknek lehetőségük nyílt változatos kulturális programok, kirándulások keretében megismerkedni a határon túli magyarság életével, kultúrájával, gasztronómiájával, az erdélyi felsőoktatás sajátosságaival, a hallgatói lét szépségeivel.

Az út első felében a Kolozsvári Kar képzési infrastruktúrájának, oktatási egységeinek és képzési profiljának megismerését követően Dr. Balog Adalbert, egyetemi tanár, a Sapientia EMTE tudományos rektorhelyettese és az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnöke tartott érdekes előadást a tudományos kutatás módszertanáról, tudománymetriáról, valamint publikációs és prezentációs technikákról. Ezt követően vette kezdetét az a több napos előadás sorozat, melynek keretében az NKE és a vendéglátó intézmény hallgatói mutatták be szakmai moderálás (Dr. Szenkovics Dezső dékánhelyettes, Dr. Toró Tibor adjunktus, Török Ferenc doktorandusz, Dr. Németh András, egyetemi docens) mellett egymásnak tudományos kutatásaik eredményeit. Többek között olyan aktuális és érdekes témákat érintettek, mint „A Trump adminisztráció Közép Európa politikája”, „Észak Korea és Kína” viszonya, „A Völgyesi Patak vízgyűjtőjének hidrológiai vizsgálata”, a „XXI. századi pénzmosás”, vagy éppen „A II. világháború nyomainak terepi kutatása Heréden és környékén”. A Kolozsvári programot tovább színesítette Dr. Murádin János-Kristóf kari kancellár által vezetett városnézéssel egybekötött izgalmas helytörténeti előadás, valamint a Lénárd József által moderált filmvetítés, amelyen a kar hallgatói által készített díjnyertes filmművészeti alkotások kerültek bemutatásra. 

Az út második felében először a Marosvásárhelyi Kar képzéseivel, és a laboratóriumokban folyó gyakorlati kutatások folyamatával, valamint eredményeivel ismerkedhettek meg a résztvevők, akiket a kari könyvtárban a Sapientia EMTE rektora, Dr. Dávid László egyetemi tanár is személyesen köszöntött, sűrű hivatali elfoglaltságát megszakítva. A szakmai program keretében bemutatásra került a Kertészmérnöki szak gyakorlatorientált képzési igényeit kiszolgáló tangazdaság, illetve az ott termesztett növények különböző laboratóriumi felhasználási módjai, majd a robotikai, mesterséges intelligencia, távközlési és anyagtudományi kutatásokat támogató szakok laborjaival ismerkedhettek meg a résztvevők. Ezt követően egy Marosvásárhelyi vezetett városnézés keretében látogatást tettek a Kultúrpalotában, majd megtekintették a Teleki Téka értékes és páratlan könyvgyűjteményét, valamint a Bolyai emlékkiállítást. A program másnap a Csíkszeredai Karon folytatódott, ahol a lelkes csapatot Dr. Mara Gyöngyvér egyetemi docens, rektorhelyettes és Dr. Pap Levente docens, megbízott dékán fogadta, akik tájékoztatást nyújtottak a kar képzéseiről. A program keretében a résztvevők megismerkedhettek a Bölöni Farkas Sándor Szakkollégium tevékenységével, és megosztották saját tapasztalataikat a vendéglátókkal. A hallgatói képviseletet munkáját és a hallgatói életet Mihály Gergő HÖK elnök mutatta be. A programot a Biomérnöki Tanszék laborjaiban vezetett foglalkozás tette még színesebbé, melynek keretében Dr. Bálint Emese Éva adjunktus és Salamon Pál doktorandusz vezetésével a humán DNS kinyerésével és vizsgálatával, valamint a vércsoport megállapítás módszerével is megismerkedhettek hallgatóink. A tanulmányút Bács Béla János kalauzolásának köszönhetően a Csíki Székely Múzeum, valamint a Csíksomlyói Kegytemplom megtekintésével, és városnézéssel ért véget.