A fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés általános feltételei a Doktori Szabályzat 30. § alapján

A fokozatszerzési eljárásra általában a szervezett doktori képzés befejezését (az abszolutórium megszerzését) követően, a kész doktori értekezés (alkotás) és az előírt mellékletek benyújtásával egy időben, a fokozat odaítélési feltételeinek megléte esetén lehet jelentkezni.

Jelentkezhet fokozatszerzési eljárásra az a hallgató is, aki a képzést befejezte (az abszolutóriumot megszerezte), de a fokozat odaítélésének minden feltételével még nem rendelkezik.

Kivételes esetben jelentkezhet fokozatszerzési eljárásra az a doktorandusz is aki:

  1. a képzés harmadik évében tanulmányi kötelezettségeit már teljesítette;
  2. értekezését a műhelyvita további eljárásra bocsátásra alkalmasnak találta.

A fokozatszerzési eljárásra bocsátást a Tudományági Doktori Tanács (TDT) hagyja jóvá.

A TDT döntésének időpontjától a kérelmező doktorjelölt jogviszonyba kerül az egyetemmel.

Doktori fokozatszerzésre az abszolutórium megszerzését (kitöltésének napját) követően legkésőbb három éven belül kell jelentkezni, és annak elfogadásától számított két éven belül a doktorjelöltnek a fokozatszerzés minden feltételével rendelkeznie kell. 

A fokozatszerzési eljárással kapcsolatos cselekmények július 15-től augusztus 31-ig, illetve december 15-től december 31-ig szünetelnek. Ez alól a nyári időszakban a műhelyviták megtartása sem képez kivételt.

A fokozatszerzési eljárás díját a védésre történő (a teljes anyag leadással járó) végső jelentkezésnél kell befizetni a következő bankszámla számra:

MÁK 10023002-00318259-00000000.

Az eljárási díj összege: 175.000 Forint

Adatkezelési tájékoztató az NKE fokozatszerzési eljárására történő jelentkezés esetén