NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Magántanári cím

Dr. Szabó Sándor András o. ezredes

Az adományozott címmel a repülőorvostan, a honvéd- és katasztrófa-orvostan terén kiemelkedő szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több éves oktatói és kutatói munkájával, publikációival, szakmai tudásával hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, elismertségének öregbítéséhez.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Tóth Tibor

Az adományozott címmel tudományos és szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A történettudomány jeles képviselője és rendszeres publikálója, a szociálpolitika szakterületén számos nemzetközi kapcsolat kezdeményezője és létrehozója, több hazai egyetem oktatója. Vezetői megbízásaival, a közszolgáltatást támogató programjaival, valamint a szociálpolitika, fogyatékosságügy és az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások területén szerzett szakmai tapasztalatával jelentősen hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez.

103/2020. (X. 21.) számú szenátusi határozat
Dr. Szöllősi-Nagy András Az adományozott címmel oktatói és szakmai tevékenysége iránti nagyrabecsülésünket fejezzük ki. A hidrológia, az integrált vízgazdálkodás, a nemzetközi vízpolitika, a vízdiplomácia és a globális vízügyi felsőoktatás területén elért eredményei kiemelkedő jelentőségűek. Hatékony munkájával hozzájárult a víztudományok fejlődéséhez, a magyarországi vízbiztonság növeléséhez, öregbítve ezzel az Egyetem, különösen a Víztudományi Kar elismertségét. 53/2019.
(V. 29.)
számú szenátusi határozat
Dr. Zupkó Gábor Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A közmenedzsment és az Európai Unió igazgatásának kutatója és oktatója. A nemzetközi kapcsolatok terén szerzett tapasztalatait az államtudományi és közigazgatási képzésekben adja át hallgatóinknak, ezzel hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatásának fejlesztéséhez. 73/2018.
(VI. 20.)
számú szenátusi határozat
Dr. Zsuga János Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint egy évtizede oktat Egyetemünkön, szakterülete a gazdasági biztonság, az energiabiztonság és a fenntartható fejlődés. Folyamatosan részt vesz a Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szak gyakorlatain, a válsághelyzetek kezelésében, a tanfolyam gyakorlatának korszerűsítésében. Szaktudásával támogatja a hallgatók magasabb szintű képzését, hozzájárulva ezzel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 73/2018.
(VI. 20.)
számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Zoltán András nb. dandártábornok A címmel szakmai, oktatói, kutatói és tudományos tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az egyetem óraadó oktatójaként magas színvonalú munkavégzés jellemzi mind az oktatásban, mind a hallgatók – nemzetbiztonsági és rendészeti vonatkozású – képzéseinek színvonalas megvalósításában. Kiemelkedő jelentőségű a közreműködése a vizsgáztatási feladatok támogatásában, a tananyagok fejlesztésében. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, elismertségének öregbítéséhez. 133/2017.
(XII. 13.)
számú szenátusi határozat
Dr. Svéd László ny. o. altábornagy A címmel szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki.A Hadtudományi Doktori Iskola témahirdetője és oktatója. Rendszeresen részt vesz doktori fokozatszerzési eljárásokban bizottsági tagként.A honvéd- és katasztrófa-orvostan nemzetközileg is elismert kutatója, oktatója. Publikációs tevékenysége aktív hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, elismertségének öregbítéséhez. 109/2017.
(X. 18.)
számú szenátusi határozat
Dr. Simicskó István Az adományozott címmel tudományos és szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Több felsőoktatási intézményben oktatott, munkájával nagyban elősegíti a hallgatók hadtudományi ismereteinek gyarapodását. Kiemelt kormányzati tevékenysége mellett folyamatosan és rendszeresen publikál. Szakterületének elismert képviselője, a nemzetközi kapcsolatok terén végzett hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 45/2017.
(V. 3.)
számú szenátusi határozat
Prof. Em. Dr. Szlávik Lajos Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Negyven éve foglalkozik hidrológiával, árvízvédelemmel, vízgazdálkodással és vízügytörténettel. Tudásával segített több állami szervezetet és kutatóintézetet is, irányítása alatt több nagy projekt is sikeresen megvalósulhatott. Szakmai munkájának tapasztalatait az oktatásban is kamatoztatta.Az évek során több felsőoktatási intézményben oktatott, számos új tantárgyat bevezetett. Folyamatosan jelen volt a vízügyi szakmai életben, tartotta a kapcsolatot a vízügyi ágazattal, és az onnan jövő észrevételeket, javaslatokat beépítette az oktatásba, ezáltal is javítva, erősítve a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeit. 29/2017.(III. 22.) számú szenátusi határozat
Dr.Orosz Zoltán altábornagy Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Folyamatosan részt vesz az egyetemi oktatásban és vizsgáztatásban. Elévülhetetlen érdemei vannak a Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely és az egyetem közötti együttműködés elmélyítésében. Hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 114/2016.(X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Béres János vezérőrnagy Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 5/2015.(VI.10.) számú szenátusi határozat
Dr. Fellegi Tamás A magántanári címmel az egyetem érdekében végzett szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 24/2015.(II. 18.) számú szenátusi határozat
Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy A magántanári címmel az egyetem érdekében végzett szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 121/2014.(XI. 26.) számú szenátusi határozat.
Dr. Bába Iván A magántanári címmel aszakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 79/2014.(VI. 30) számú szenátusi határozat
Dr. Babos Tibor A magántanári címmel aszakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez. 79/2014.(VI. 30.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Csath Magdolna Dr. Csath Magdolna 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének kutatóprofesszora. Kutatási területe a stratégiai menedzsment, a versenyképesség, a változásmenedzsment, az innováció és a globalizáció területei. Széleskörű oktatási tapasztalattal rendelkezik, hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben egyaránt. Az egyetemen 2013-ban alakult Jó Állam Kutatóműhely végrehajtó testületének tagja. 165/2013.(XII. 18.) számú szenátusi határozat
Dr. Benkő Tibor vezérezredes Egyetemünk címzetes egyetemi docenseként rendszeresen tart előadásokat, mind az egyetemi, mind pedig a tanfolyami képzési rendszerünkben egyrészt saját kutatási területét, másrészt pedig katonai vezetői, vezérkarfőnöki tapasztalatait átadva. A megújult tisztképzés rendszerének kialakítása során folyamatos támogatást nyújt a hatékonyság és a működőképesség megteremtése és fenntartása érdekében. 103/2013.(VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Müller György 2008. évtől dolgozik a KTK-n vezető oktatóként (egyetemi docens). 2009-ben habilitált. Habilitációs tudományos előadásában a 2006-os kormányzati rendszer átalakítását elemezte. Számos cikk szerzője, tudományos munkásságát három monográfia foglalja össze. 2008-an jelent meg első könyve, amely a rendszerváltás utáni kormányzati rendszerekről szól (Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon, 2008). A könyv folytatása a 2011-ben megjelent Magyar kormányzati viszonyok, című munkája. Kötetei mind a közigazgatási, mind a jogi, illetve politikatudományi képzés részévé váltak. 47/2013.(III. 28.) számú szenátusi határozat
Dr.Kovács Árpád

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kovács Árpád magántanári címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012.(VI .27.) számú szenátusi határozat