NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

OMHV 2019

Oktatói munka hallgatói véleményezése
2019 ősz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési terve szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás végrehajtására. E szerteágazó feladat sikerességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, a tanulás körülményeit mutatja be. Az OMHV felmérés eredményei visszajelzést adnak arról, hogy a hallgatók hogyan ítélik meg az Egyetemen folyó munkát. Ennek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok és a nyelvtanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílt meg a vizsgára jelentkezés lehetősége. Több éves tapasztalat birtokában kijelenthető, hogy ez rendkívül pozitív hatást gyakorol a hallgatók válaszadási attitűdjeire.

Az adatfelvételre 2019. november 18. - 2019. december 02. között, valamint 2019. december 16. - 2019. december 30. között került sor. A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mailek segítségével is próbáltuk fokozni).

Ebben az évben számos változás történt az OMHV-kutatással kapcsolatban. Egyrészt tartalmilag megújultak a kérdőívek. Több kérdésre kellett válaszolni a hallgatóknak, ezáltal pontosabb képet lehet alkotni egy tantárgy vagy egy oktató megítéléséről. Másrészt tematikailag is eltérő 3 kérdőív készült (hagyományos, nyelvtanárokra, testnevelő tanárokra vonatkozó), amely szintén azt a célt szolgálta, hogy az egyes almintákról alkotott véleményeknek nagyobb validitást biztosíthassunk. A kutatásban több almintát különböztettünk meg (oktatók, nyelvoktatás, testnevelés, doktori).  Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 46807 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 26169, amely 55,9 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2451. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1185, amely 48,3 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1667. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 291, amely 17,4 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A nyelvképzésben a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 1930. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 1106, amely 57,3 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun-rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

 

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2019 ősz

 

——————————————————————————————————————————

 
Oktatói munka hallgatói véleményezése
2019 Tavasz

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézményfejlesztési tervében megfogalmazottak szerint az Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás feltételeinek kialakítására és annak végrehajtására. E szerteágazó feladat eredményességéről ad minden félévben visszajelzést az „Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése” felmérés (OMHV), amely az intézmény vezetését, oktatóit és hallgatóit látja el információkkal. A kutatás fontos részét képezi annak a minőségbiztosítási rendszernek, amely – többek között – a hallgatók és oktatók egymáshoz való viszonyát, a tananyag elsajátításának jellemzőit, a tanulás körülményeit mutatja be. Az OMHV felmérés eredményei információt szolgáltatnak arról, hogy a hallgatók hogyan ítélik meg az Egyetemen folyó munkát. Mindezek ismerete elengedhetetlenül szükséges, hogy hallgatóbarát, szakmai műhelyként funkcionáló képzéskínálat alakuljon ki, magasan kvalifikált oktatók vezetésével. A saját adatait minden oktató megismerheti, a további adatokba történő betekintési jogosultság az oktatói munka hallgatói véleményezése szabályzó alapján történik. A többi oktatótól eltérő munkajellegzetességeik miatt a testnevelő tanárok munkájának értékelésével kapcsolatosan külön kérdőívet készítettünk.

Ebben a kitöltési periódusban is érvényesíthették a hallgatók azt a lehetőségüket, hogy amennyiben kitöltötték a felkínált kérdőíveket, számukra korábbi időpontban nyílik meg a vizsgára jelentkezés lehetősége (48 óra). Ez ebben az évben is magas kitöltési arányokat eredményezett.

Az adatfelvételre két kitöltési szakaszban került sor. (2019. április 22.- 2019. május 5, és 2019. május 18.- 2019. május 28.) A hallgatóknak viszonylag hosszú válaszidőt biztosítottunk a kérdőív kitöltésére és visszaküldésére (a válaszadói hajlandóságot még emlékeztető e-mail segítségével is próbáltuk fokozni). A kutatásban három almintát különböztettünk meg.  Az oktatók esetében a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 48511 eset. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 26546, amely 54,7 %-os válaszadási hajlandóságot mutat. A testnevelő tanárok esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 2051. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 889, amely 43,3 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. A doktori képzésben résztvevő órák esetén a kitöltésre jogosult lehetőségek száma 281. Az összes, kitöltést elkezdő esetek száma 56, amely 19,9 %-os válaszadási hajlandóságot jelent. Az adatfelvételek az UniPoll on-line kérdőívszerkesztő segítségével, a Neptun rendszeren keresztül az anonimitás teljes biztosításával történtek, a teljes hallgatói mintán.

Oktatói munka hallgatói véleményezése 2019 tavasz