NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Hiánypótló szakmai kötetet mutattak be a Víztudományi Karon

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karán 2019. május 16-án került bemutatásra Nagy László: Gátszakadások a Kárpát-medencében – Gátszakadások következményei című könyve.

Az eseményen Padányi József mk. vezérőrnagy tudományos rektorhelyettes és Bíró Tibor dékán köszöntötte az érdeklődőket. Rektorhelyettes úr elmondta, hogy szívének kedves témáról van szó, hiszen katonaként gyakran vett részt árvízi védekezésben, valamint a könyvtár és a könyvek iránti tisztelet is fontos szerepet tölt be az életében. Dékán úr köszönetét fejezte ki az írónak, amiért a könyv bemutatójának a bajai Víztudományi Kar adhatott otthont, hiszen az a szakma számára elengedhetetlen információkat hordoz.

Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója fontosnak tartotta elmondani, hogy a tanulmány megjelenését – a szerző több más munkájához hasonlóan – az OVF támogatta. A könyvbemutatót a szerző, Nagy László a BME docense tartotta, kiemelve a legfontosabb fejezeteket. A kötet elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés 1992-től 2010-ig tartott, összesen 2858 gátszakadásos esetet vizsgált meg. Helyszíneket, időpontokat, az árvizek eredetét, a védekezés formáit, majd az okozott károkat elemezte. A könyvismertetőt követően Szlávik Lajos a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke méltatta a szerzőt és mutatta be eddigi munkásságát. A rendezvény Keve Gábor adjunktus A folyami jégészlelés korszerűsítési lehetőségei című előadásával zárult.

A kötet bemutatóján az ágazat képviselői úgy fogalmaztak: „A szakma nagy hasznát veszi a gyakorlatias írásnak és az összegyűjtött adatoknak mind a terepmunka, mind pedig az oktatás területén”.

„A Gátszakadásoknak mind a két kötetét mi tankönyvként kezeljük, nyilván el is érhető a könyvtárunkban, illetve az oktatás során a tantervi menetbe ezeket mint ajánlott irodalmat vesszük be. Ezek nagyon fontos összefoglaló és gyakorlatorientált művek, hiszen valós gátszakadásoknak írja le a történetiségét, az okait, a következményeit. Ettől jobb tananyagot elképzelni sem lehet.” – tette hozzá a Víztudományi Kar dékánja.

Az ünnepélyes könyvbemutatóról készült felvétel a Bajai Televízió jóvoltából az alábbi linkre kattintva megtekinthető.

 VTK