NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Kreditbeszámítás

A hallgató a külföldön teljesített tárgyait a hatályos TVSZ, valamint az Oklevél- és Kredietelismerési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően elismertetheti.

A hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat letölthető innen.

Oklevél és Kreditelismerési Szabályzat letölthető innen.

 

Előzetes kreditátviteli kérelem

A hallgatónak a Learning Agreement (tanulmányi szerződés) aláírását megelőzően be kell adnia a Tanulmányi Osztályon  egy úgynevezett előzetes kreditátviteli kérelmet, melyet úgy kell kitölteni, hogy a kérelemben meg kell jelölni a teljesítést követően befogadni kívánt tantárgyak címeit, valamint azt, hogy kötelező, kötelezően választható vagy szabadon választható ismeretnek szeretné befogadtatni. A kérelemhez minden esetben szükséges csatolni a befogadtatni kívánt tantárgy tantárgyi leírását.

Elismerési, kreditátviteli és validációs szabályzat 14.§ (3) bekezdés értelmében a külföldön teljesítendő tantárgyak beszámítása tekintetében a kreditátviteli eljárást előzetesen, a tanulmányi szerződés aláírását megelőzően kell lefolytatni. Az EKÁVB a feltételes beszámításról határoz.

Ha nem ismertek még a tantárgy részletes adatai, valamint nem áll rendelkezésre a tantárgyi leírás, akkor csak a részképzés teljesítését követően a 3. pontban megadott feltételeknek, illetve az alábbiakban részletezetteknek megfelelően kreditátviteli eljárás keretében van lehetőség a külföldi részképzésben teljesített tantárgyak befogadására.

- ha kötelező vagy kötelezően választható tantárgyként szeretné befogadtatni, akkor meg kell jelölni a táblázatban, hogy melyik tantervében szereplő tantárgyra szeretné, illetve csatolni kell a teljesített tantárgy tantárgyi tematikáját is;

- ha szabadon választható tantárgyként szeretné befogadtatni, akkor azt a kérelemben jelölni kell a megfelelő helyen, illetve ekkor a táblázatba csak a teljesített tantárgy adatait kell feltölteni, csatolni kell a teljesített tantárgy tantárgyi tematikáját is. .

A kérelem a Neptun rendszerben elérhető az „Ügyintézés” – „Kérvények” menüpont alatt.

 

Végleges kreditátviteli kérelem

Az Erasmus félév leteltét követően a teljesített kurzusok igazolását (Transcript) őszi félévi résztanulmányok esetén március 31-ig, tavaszi féléves résztanulmányok esetén szeptember 15-ig kell leadni a Tanulmányi Osztályon. A határidő elmulasztása esetén a beszámítani kívánt tantárgyak eredményeit őszi félévi résztanulmányok esetén a rákövetkező tavaszi félévben, tavaszi félévi résztanulmányok esetén a rákövetkező őszi félévben tudja csak beszámítani.

 

A végleges kreditátviteli kérelem leadására vonatkozóan a TVSZ 29.§ (3) bekezdésében talál bővebb információt.

TVSZ 29. § (3) A hallgató által teljesített kurzusok igazolását őszi félévi résztanulmányok esetén február 15-ig – külföldi részképzésben résztvevők esetében február 28-ig, ha eddig a hallgató nem veszi kézhez az igazolást, március 31-ig –, tavaszi félévi résztanulmányok esetén szeptember 15-ig kell leadni a Tanulmányi Osztályon. Amennyiben a hallgató a fent megadott határidőt elmulasztja – függetlenül attól, hogy ez a hallgatónak felróható vagy fel nem róható okból történik –, abban az esetben a vendéghallgatói jogviszony keretében teljesített tantárgyak eredményeit őszi félévi résztanulmányok esetén a rákövetkező tavaszi félévben, tavaszi félévi résztanulmányok esetén a rákövetkező őszi félévben tudja csak beszámíttatni.

A beszámítani kívánt tantárgyak tekintetében arra kell figyelemmel lenni, hogy ha a hallgató az ajánlott tantervében szereplő kreditek értékét több mint 10%-al meghaladó kreditértékű ismeretanyagot vesz fel (pl. 120 kredites képzésben 12 krediten felül) abban az esetben a 10%-ot meghaladó kreditek után térítési díjat kell fizetnie.

HJTSZ 72.§ (2) bekezdése értelmében kreditarányosan kell megállapítani:

f) a térítési díjat, amennyiben a hallgató az ajánlott tantervben szereplő kreditek értékét több, mint 10%-kal meghaladó kreditértékben nem magyar nyelven oktatott tárgyat vesz fel.

Helyi értékelés skála ECTS skála                       
5 Jeles  A Excellent
4  B Good
3 Közepes  C Satisfactory
2 Elégséges  D Pass
1 Elégtelen  F Fail*
- Nem jelent meg       DNA Did not attend*
- Nem vizsgázott  I Incomplete*
- Aláírva  S Signed*
- Megtagadva  R Refused*

* nem jár érte kredit