NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíj

Tájékoztatóanyag a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról

Az Ösztöndíjprogram általános ismertetője

Magyarország Kormánya 2020. május közepén egy olyan ösztöndíjprogramot dolgozott ki, amelynek célja a magyaridentitású, sokadik generációs, diaszpórában élő fiatalok magyarságtudatának elősegítése és anyanyelvtudásának fejlesztése, valamint Magyarországhoz való kötődésük erősítése. A Program támogatást nyújt az ösztöndíjasok Magyarországon történő alap-, mester-, osztatlan mester, és doktori képzésekben való elvégzéséhez. Az első ösztöndíjasok 2021. szeptember 1. napjától kezdhetik meg magyarországi tanulmányaikat.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram ösztöndíjasai a Stipendium Hungaricum programban részt vevő felsőoktatási intézmények által indított intézményi pályázaton nyertes magyar és angol nyelvű képzésekre jelentkezhetnek. Mivel a pályázattípus kiemelt célja - az ösztöndíjasok révén - a diaszpóra közösségek támogatása, így az Ösztöndíjprogramban elsődlegesen olyan képzések kerülnek megnyitásra, amelyek végzett szakemberei segíthetik a magyar diaszpóraközösségek munkáját.

Intézményi részvétel feltételei és intézményi kötelezettségek

Az intézmények az Stipendium Hungaricum program keretmegállapodásában meghatározott feltételek és kötelezettségek szerint vehetnek részt az Ösztöndíjprogramban, vállalniuk kell, hogy – a tanulmányok nyelvétől függetlenül – magyar, mint idegen nyelvi képzést biztosítanak az ösztöndíjasok számára felsőoktatási tanulmányaik alatt.

Intézményi támogatás

Az ösztöndíjas hallgatók után az Ösztöndíjprogramban résztvevő intézmények a tevékenységhez kapcsolódóan magyar nyelvi átalánytámogatásban részesülnek. A program ösztöndíjasai számára elérhető képzések önköltségtámogatása megegyezik a Stipendium Hungaricum Programban elfogadott képzés költségével. A pályázattípus keretén belül – akárcsak a Stipendium Hungaricum Programban – teljes és részképzésen való részvételre is lehetőség lesz.

Az intézménynek járó támogatás a következőképpen épül fel:

• ösztöndíjas juttatások;

• az ösztöndíjasoknak megítélt lakhatási és megélhetési támogatás (az alábbiakban ismertetett feltételek szerint);

• az ösztöndíjasok képzésének a Stipendium Hungaricum 2019-22-es keretmegállapodásban meghatározott intézményi önköltsége;

• az ösztöndíjasok után megítélt 150.000 Ft/fő/tanév szervezési átalány;

• magyar nyelvi képzési átalány, amelynek összege 150.000 Ft/fő/tanév.

Érvényes hallgatói pályázatot az a pályázó nyújthat be:

• aki magyar gyökerekkel rendelkezik, a diaszpóra területén él és külföldi állampolgár;

• akit az adott országba akkreditált magyar külképviselet vagy az adott országban működő diaszpóra szervezet arra ajánl, vagy aki a miniszter - az ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint a Közalapítvány kuratóriuma részére megadott - egyedi hozzájárulása esetén az Ösztöndíjprogramban részt vevő intézmény támogatott;

·  aki korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt az Ösztöndíjprogramban;

• aki a képzésére felvételt nyer.

Ösztöndíjasok kötelezettségei:

• ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződés megkötése;

• az ösztöndíjas szerződésének teljes időtartama alatt vállalja, hogy magyarul tanul, és középfokú magyar nyelvvizsgát tesz a tanulmányai végén;

• az ösztöndíjas vállalja, hogy diplomaszerzése után a pályázati felhívásban meghatározott időtartamra Magyarországon munkaviszonyt létesít vagy közösségi munkával segíti a helyi magyar diaszpórát valamely országban, e rendelkezés nemteljesítése esetén pedig vállalja, hogy a képzési önköltségét visszafizeti.

Az ösztöndíjast tanulmányai alatt az Stipendium Hungaricum programban alkalmazott juttatások illetik meg, kivételt képez:

• a megélhetési támogatás és a lakhatási támogatás vagy kollégiumi elhelyezés. Ezen juttatásokban külön kérelemre részesülhet az ösztöndíjas.

A tervek szerint első évben automatikusan, a második évtől teljesítmény és/vagy szociális alapon.

Az a hallgató, aki magyar nyelvű képzésen kíván részt venni, de nyelvtudása egyelőre nem megfelelő a tanulmányok elkezdéséhez, magyar nyelvi előkészítőn vehet részt.