NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Ludovika Campus Főépület

Ludovika Campus Főépület - Helyszínek, férőhely, időpontok

 

222. - 1. Előadó, 40 fő, RTK  - 2021. 09. 24. |  14:00 – 23:00

234. - 3. Előadó, 72 fő, online + jelenléti - 2021. 09. 24. |  14:00 – 20:00

238. - 4. Előadó, 40 fő, EJKK  - 2021. 09. 24. |  14:00 – 20:50

239. - 5. Előadó, 40 fő, ÁNTK - 2021. 09. 24. |  14:00 – 21:45

243/A. - 6. Előadó, 40 fő - 2021. 09. 24. |  14:45 – 22:15

243/B. - 7. Előadó, 25 fő, EJKK - 2021. 09. 24. |  15:30 – 18:00

216. - Központi Könyvtár Perjés Géza-terem, 40 fő - 2021. 09. 24. |  14:00 – 23:00

Orczy-park, Nagyrét - 2021. 09. 24. |  15:00 – 16:00

(ÁNTK= Államtudományi- és Nemzetközi Tanulmányok Kar, RTK= Rendészettudományi Kar,
EJKK= Eötvös József Kutató Központ )

Az előadótermek részletes programját lentebb találják.

---
 
222. - 1. Előadó, 40 fő, RTK - 2021. 09. 24. |  14:00 – 23:00
 
14:00     Kriminálpolitikai hatások és szakmai válaszok a honi börtönügy elmúlt 20 évében - bövebben
              Dr. Pallo József bv. ezredes, egyetemi docens -
              Dr. Forgács Judit bv. alezredes, NKE-RTK Büntetés-végrehajtási Tanszék, tanársegéd
 
15:30     "Akinek nem volt meg Amerika, annak maradt az IKKA - konvertibilitás és vámmentesség - bövebben
               a kommunizmusban:   az IKKA-program„
               Dr. Czene-Polgár Viktória tanársegéd
 
16:15     Daktiloszkópia - Az ujjnyomok világa - bövebben
              Petrétei Dávid r. őrnagy tanársegéd
 
17:00     A fesztiválokon elkövetett bűncselekmények bemutatása, okai, megelőzése - bövebben
              Dr. Németh Ágota r. alezredes, mesteroktató
 
17:45     A filmvászon rendészete - bövebben
              Lippai Zsolt r. alezredes, mesteroktató
 
18:30     A budapesti Nagykörút Pál utcai keresztmetszetének egy év hosszúságú
              forgalmi trendelemzése - bövebben
              Felföldi Péter tanársegéd
 
19:15     A SmartCity egyben Safecity is, avagy mit jelent a bűnmegelőzés a városokban? - bövebben
              Dr. Molnár István Jenő, egyetemi tanársegéd, A Biztonságos és Élhető Városokért Egyesület alelnöke,
              NKE RTK   Rendészeti Magatartástudományi Tanszék
 
20:00     Hofstede hatalmi távolság mátrixa a Rendészettudományi Kar
              hivatásos állományú hallgatóinak szemszögéből - bövebben
              Dr. Kovács István r. őrnagy, tanársegéd
 
20:45     A "laissez-faire" megjelenése a mai kor rendészeti vezetőinek vezetési attitűdjében - bövebben
              Dr. Piros Attila  r. dandártábornok, mesteroktató - Dr. Kovács István r. őrnagy, tanársegéd
 
21:30     3D nyomtatással tiltott dolgok is? - bövebben
              Dr. Nagy Zoltán András egyetemi docens
 
22:15     A Pengesapkások és a büntetőjog - bövebben
              Dr. Hollán Miklós egyetemi docens 
---
 
234. - 3. Előadó, 72 fő, online + jelenléti - 2021. 09. 24. |  14:00 – 20:00
14:00     Az internetes platformok szabályozásának új dilemmái az Európai Unió törekvéseinek tükrében - bövebben
              Dr. Ződi Zsolt tudományos főmunkatárs
 
14:45     A szépség, mint az európai városok rendjének szervezőelve - bövebben
              Dr. Hörcher Ferenc kutatóprofesszor, intézetvezeztő EJKK Politika- és államelméleti Kutatóintézet
 
15:30     Az átalakuló Közel-Kelet, avagy kőbe véste-e Barry Buzan az ő regionális biztonsági komplexumait?
              N. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár - bövebben
 
16:15     Katonás játékok, játékos katonák – A játék alapú tanulás a felsőoktatásban - bövebben
              Harangi-Tóth Zoltán őrnagy, tanársegéd
 
17:00     Hogyan tovább? - A különleges jogrendi szabályozás változásai Magyarországon - bövebben
              a rendszerváltástól napjainkig
              Dr. Kádár Pál PhD dandártábornok, kutatóműhely vezető
 
17:45     Kuba Budapesten? A Havanna lakótelep - bövebben
              Dr. Szente-Varga Mónika egyetemi docens
           
18:30     Terrorizmus a nyugati világban. Rendészeti probléma, vagy aszimmetrikus hadviselés? - bövebben
              Dely Péter r.alezredes
 
19:15     Célzott kibertámadások, kiberfegyverek, kiberkémkedés - bövebben
              Dr. Krasznay Csaba egyetemi docens
 
---
 
238. - 4. Előadó, 40 fő, EJKK  - 2021. 09. 24. |  14:00 – 20:50
14:00     A magyar-lengyel ellenzéki kapcsolatok a kései szocializmusban - bövebben
              Dr. Mitrovits Miklós tudományos főmunkatárs
 
14:45     Keleti politika- nyugati gyökerek? A Vatikáni "Ostpolitik" eszmetörténete - bövebben
              Dr. Hatos Pál intézetvezető, tudományos főmunkatárs, EJKK Közép-Európa Kutató Intézet
 
15:30     Miért unalmas az Európai Unió, vagy ha nem az, akkor miért nem az? - bövebben
              Dr. Navracsics Tibor, az Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője,
              Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program kormánybiztosa
 
16:15     A resztoratív szemlélet elterjedése Magyarországon és az Európai Unió más tagállamaiban - bövebben
              Schmidt Laura segédmunkatárs, PhD hallgató
 
17:00     Az Európai Unió föderalizálódásának rövid- és középtávú esélyei - bövebben
              Kalas Vivien főreferens
 
17:25     Az európai integráció digitális jövője - bövebben
              Pató Viktória Lilla tudományos segédmunkatárs
 
18:10     Összeomlik-e 20 év múlva az Európai Unió gazdasága? - bövebben
              Dr. Máthé Réka Zsuzsánna tudományos munkatárs
 
18:45     Történetírás és/vagy nemzetépítés: a centenáriumi időszak a román public historyban - bövebben
              Zahorán Csaba NKE EJKK Közép-Európa Kutatóintézet, tudományos munkatárs
 
19:20     Fedezd fel újra a Góbi-sivatag gyöngyszemét: avagy, a dunhuangi Ezer Buddha
              barlangtemplomok megújulása az örökség megőrzés digitális útján - bövebben
              Bagi Judit sinológus, NKE EJKK Vallás és Társadalom Kutatóintézet, tudományos segédmunkatárs
           
20:00     A robotika törvényei a XXI. században – A mesterséges intelligencia megjelenése
              és szabályozása a média világában - bövebben
              Dr. Sorbán Kinga tudományos segédmunkatárs
 
---
 
239. - 5. Előadó, 40 fő, ÁNTK - 2021. 09. 24. |  14:00 – 21:45
14:00     Európai határkérdések a szovjet és a jugoszláv utódállami konfliktusok tükrében - bövebben
              Dr. Fülöp Mihály egyetemi tanár
             
14:45     Megérteni egy polgárháborút - az etióp átmenet 2018 után - bövebben
              Dr. Marsai Viktor egyetemi docens
     
15:30     Szünet
 
16:15     Meddig „csendes”? Növekvő katonai képességek az ázsiai, csendes-óceáni térségben,
              az erőmérlegek/hatalommetria módszertani problémái - bövebben
              Bartók András egyetemi tanársegéd
 
17:00     Az EBESZ svéd-elnöksége (biztonság, bizalom, nők) - bövebben
              Dr. Remek Éva egyetemi docens
 
17:45     Szünet
 
18:00     Forma és tartalom a diplomáciában  avagy hogyan tudja a protokoll
               befolyásolni a politikai üzenetet - bövebben
              Robák Ferenc címzetes egyetemi docens
 
18:45     Szerepek a rendszerváltás utáni magyar külpolitikában - bövebben
              Dr. Hettyey András egyetemi docens
 
19:30      Homo sapiens conrectus - a fejlesztett ember és a nemzetközi jog - bövebben
              Dr. Lovászy László tudományos főmunkatárs, miniszteri biztos             
 
20:15     A „müncheni konszenzus” mérlege – A német biztonságpolitika 2014 után - bövebben
              Speck Gyula egyetemi tanársegéd             
 
21:00     A "francia kapcsolat" a német politikai rendszerben - bövebben
              Dr. Zachar Péter Krisztián tanszékvezető egyetemi docens
             
 
---
 
243/A. - 6. Előadó, 40 fő - 2021. 09. 24. |  14:45 – 22:15
14:45     Társasági részesedések a hagyatékban – Régi és új megoldások - bövebben
              Dr. Dúl János adjunktus
 
15:30     A kft. alapítás véglegessége és gyorsasága – oximoron vagy paradoxon? - bövebben
              Dr. Auer Ádám egyetemi docens
            
16:15     Barát vagy ellenség a közösségi média? - bövebben
              Jakusné Dr. Harnos Éva adjunktus
             
17:00     szünet
 
18:30     Botrányok a magyar titkosszolgálatoknál és hatásuk az intézményrendszerükre - bövebben
              Sáfrán József tudományos segédmunkatárs
             
19:15     A koronavírus-járvány kezelésének jogalkotástani szempontjai és jellegzetességei - bövebben
              Dr. Bujdosó András tanársegéd
             
20:00     Rivalizáció és Proxy háborúk Irán és Szaúd-Arábia között - bövebben
              Kovács Áron
            
20:45     A tudás kiterjedése: mélység vagy szélesség - bövebben
              Kugler Péter
             
21:30     A kínai korlátlan hadviselés - bövebben
              Malecz Gergő
 
---
 
243/B. - 7. Előadó, 25 fő, EJKK - 2021. 09. 24. |  15:30 – 18:05
 
15:30     A háború orosz értelmezése Oscar Jonsson szemszögéből közelítve - bövebben
              Kozma Klementina tudományos segédmunkatárs
             
16:00     Zöld pénzügyek, zöld jegybank - bövebben
              Dr. Kolozsi Pál Péter Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet tudományos munkatárs
             
16:45     „Mit keres a lelkész úr a politikában?” – Reinhold Niebuhr közéleti teológiája - bövebben
              Darabos Ádám EJKK Vallás és Társadalom Kutatóintézet, tudományos segédmunkatárs
 
17:20     „Tökéletesen higgadt vagyok” – Amerikai külpolitika Donald Trump alatt - bövebben
               Csizmazia Gábor tanársegéd
              
---
 
216. - Központi Könyvtár Perjés Géza-terem, 40 fő - 2021. 09. 24. |  14:00 – 23:00
 
14:00     A páratlan páros, avagy egyes élet-elleni bűncselekmények nyomozása és bizonyítása a rendőr
              és a bíró szemszögéből - kerekasztal-beszélgetés - bövebben
              Dr. Fantoly Zsanett egyetemi tanár - Dr. Tóth Éva ny. Kúriai bíró, tanácselnök, c. egyetemi tanár (PPKE) -
              Dr. Petőfi Attila r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, főosztályvezető                  
              
16:00     szünet
 
16:45     Hullámzó oltási hajlandóság- Koronavírus összesküvés elméletek hatása
              a vakcinákba fektetett bizalomba - bövebben
              Dr. Bányász Péter adjunktus- Kamen Zsófia
            
17:30     Az IoT eszközök kiberbiztonsága - bövebben
              Dr. Tóth András egyetemi docens - Ari Krisztián Patrik
            
18:15     Kiberháború művészete - Ókori hadművészeti elvek a digitális világban - bövebben
              Szabó Zsolt
            
19:00     Innováció - mi van a hype-on túl? - bövebben
               Szakos Judit
            
19:30     Fake News és a mémek kapcsolata közösségi médiában - bövebben
              Ináncsi Mátyás
 
20:00     Nők az IT biztonsági szektorban - bövebben
              Hankó Viktória
            
20:30     Az IT auditálás szerepe a szervezetek életére - bövebben
              Baglyos Sándor
            
20:50     A drónok kiberbiztonsági kockázata - bövebben
              Katona Gergő
 
21:15     A privátszférát erősítő technológiák - bővebben
               Dub Máté
 
21:45     Létfontosságú rendszerelemek hálózatalapú vizsgálata - bövebben
              Kiss Adrienn
            
22:10     Nyílt forrású információszerzés szerepe a szervezetek életében - bövebben
              Nimsz Vivien
            
22:35     A digitális immunerősítés új eszközei - bövebben
              Magas Bianka
             
---
 
Orczy-park, Nagyrét - 2021. 09. 24. |  15:00 – 16:00
 
15:00     A szolgálati kutyák alkalmazása (rendőrségi és büntetés-végrehajtási kutyás bemutató) - bövebben
              Dr. Frigyer László r. őrnagy, tanársegéd
             
---