NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Jobbik István Gyűjtemény

Jobbik István Gyűjtemény

Jobbik István 1943. október 28-án született Kiskunhalason. Középiskolai tanulmányait Pécsett végezte, kiváló eredménnyel. Középiskolai tanulmányai befejeztével 1962-ben felvételt nyert a szolnoki Kilián György Repülő Tiszti Iskolára, melyen 1965-ben végzett. A taszári Repülőezred Mérnök-műszaki Szolgálathoz helyezték javítótechnikusi, majd hibafelvételező részlegparancsnoki, majd csoportparancsnoki beosztásokba. 1969-ben akadémiai előkészítőre vezényelték. Moszkvában a Zsukovszkij Repülőmérnöki Akadémián folytatta mérnöki tanulmányait. 1974-ben végezte el az Akadémiát, vörösdiplomával és aranyéremmel. 1984. júniusáig Taszáron, majd 1984. júliusától az időközben megalakult veszprémi légvédelmi hadtest mérnök-műszaki alosztályvezetői beosztásában szolgált. 1986. januárjától Budapestre helyezték át a Repülő Főnökségre, majd a Légvédelmi és Repülő Parancsnokság osztályvezető-helyettese, 1991-től technikai helyettese lett. 1992-ben az MH Anyagi-Technikai Főcsoport Főnökség szervezetéhez került, ahol repülőműszaki szolgáltfőnökként szolgált tovább. Ebben a beosztásában maradt 1999-ig, nyugdíjba vonulásáig. Jobbik István 2000. január 16-án hunyt el.

Jobbik István halála után könyvgyűjteménye a Maléter Pál Laktanyában került elhelyezésre. A gyűjtemény 2010-ben került az akkori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki és Légvédelmi Intézet szolnoki könyvtárába. A gyűjtemény átvételének tiszteletére 2010. november 24-én ünnepi emlékülést és koszorúzási ünnepséget tartottak a Könyvtárban, melyen Jobbik István özvegye is jelen volt.


A Jobbik István Gyűjtemény jelenlegi állapotában körülbelül 5000 kötetet számlál. Jelentőségét kiváló szakmai tudással válogatott repüléstudományi törzsrésze adja, de minden tudományterület jelen van a gyűjteményben. A könyveken és kéziratokon kívül emléktárgyak is részét képezik a gyűjteménynek, melyek a szolnoki Repülőműszaki Gyűjteményben találhatóak kiállítva.

---