NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Magyar Tudomány Ünnepe 2016

A magyar tudomány eredményeinek hazai bemutatásában kitüntetett esemény a Magyar Tudomány Ünnepe, a Magyar Tudományos Akadémia által 13 éve minden év novemberében megrendezett országos programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény témaválasztásaiban és előadásaiban.

A 2016. évi Magyar Tudomány Ünnepének mottója „Oknyomozó tudomány”. Gróf Széchenyi Istvánnak, a Magyar Tudományos Akadémia megalapítójának célkitűzésére emlékezve – figyelemmel a Széchenyi-emlékévre – az idei eseménysorozat egyik kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a tudományok magyar nyelven való művelésére, valamint a mindennapokban használt szaknyelvi kifejezések közérthetőségének alapvető követelményére.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2016. évi rendezvényei a kutatói tényfeltáró tevékenységek módszertanának ismertetésével hatékony segítséget kívánnak nyújtani a mindennapi döntéseket befolyásoló témák több irányú megközelítéséhez, és kiemelt figyelmet fordítanak többek között

  • a klímaváltozás globális méretű következményeire adható interdiszciplináris megoldási lehetőségekre,

  • az oktatás szakmódszertani és szaknyelvi kérdéseire,

  • a kétnyelvűség-többnyelvűség és az identitás kapcsolódására hazai és külhoni tekintetben,

  • a tudomány és a társadalom viszonyát befolyásoló tényezőkre,

  • a különböző tudományterületek széles körű együttműködésére.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem immár negyedik alkalommal, szervezett keretek között kíván részt venni a rendezvénysorozatban, így a 2016. november 3. és 30. közötti időszakban az alábbi rendezvényekkel kíván megemlékezni a Magyar Tudomány Ünnepéről. 

Időpont Megnevezés Helyszín
2016. november 3. II. Önkormányzatiság napjainkban NKE Ludovika Campus
2016. november 4.  A haza szolgálatában  NKE Ludovika Campus
2016. november 7. ITDK őszi forduló NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
2016. november 8. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából megrendezendő ünnepi szenátusi ülés NKE Ludovika Campus
2016. november 8. A politikai erőszak problematikája a rendszerváltás utáni politikai és politikatudományi diskurzusban NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
2016. november 9. Magyar politikai gondolkodás a Széchenyiek korában NKE Ludovika Campus
2016. november 9. 100 éves az általános relativitáselmélet NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
2016. november 11. Retorika és politika NKE Ludovika Campus
2016. november 15.  A Brexit szcenáriói és hatásai NKE Ludovika Campus
2016. november 15.  Kommunikáció 2016 (Új trendek az infokommunikáció világában) Honvéd Kulturális Központ, Stefánia Palota
2016. november 16. Magyar Közjogi Komparatisztika Története III. NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
2016. november 16. "Jó állam - modern katasztrófavédelem" Katasztrófavédelem 2016. NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
2016. november 16. Migráció bűnözési hatásai NKE Rendészettudományi Kar
2016. november 17.  Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VIII. Országos Fóruma NKE Rendészettudományi Kar
2016. november 18.  A versenyjog legújabb fejleményei - Európai Uniós kitekintéssel NKE Ludovika Campus
2016. november 18.  Nemzetközi válságok, nemzetállami válaszok? Hogyan képes Európa reagálni a külső és belső válságokra? Honvéd Kulturális Központ, Stefánia Palota
2016. november 22. Nemzetközi rendészeti együttműködés a kiberbiztonság tükrében NKE Rendészettudományi Kar
2016. november 23. Pillanatképek a XX. század magyar közigazgatásából NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
2016. november 23.  Válságkörzetek és vallási tényezők szerepe a jelenlegi konfliktusokban NKE Ludovika Campus
2016. november 24. 16. Robothadviselés NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
2016. november 23-24. A vám- és adószakmai együttműködés továbbfejlesztésének új irányai NKE Ludovika Campus
2016. november 25.  Király Béla: Molnár Tamás csak francia nyelven megjelent könyvei és francia sajtóvisszhangjuk NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar
2016. november 25. Hatalmi ágak elválasztása NKE Ludovika Campus
2016. november 29. Oknyomozó Tudomány - Tudományfeltáró Könyvtár NKE Ludovika Campus
2016. november 29.  A katonai logisztika időszerű kérdései NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
2016. november 30. Konferencia a Jó Államról NKE Ludovika Campus
2016. november 30. Közszolgálat fejlesztési projektek a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar