Tudományos Ügyek Iroda

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Rend 43. §  (link)  bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az organogram alapján az Egyetem tudományos szakmai feladatainak ellátását a tudományos rektorhelyettes alárendeltségében tevékenykedő Tudományos Ügyek Iroda (rövidítve: TÜI) végzi.

Kapcsolat:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Tudományos Ügyek Iroda
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 32-35.
Postai cím: 1441 Budapest, Pf. 60.
Email: 
tudomany@uni-nke.hu

 

A TÜI általános feladatai
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó tudományos tevékenység körébe tartozó feladatok egyetemi szintű tervezése, szervezése, koordinálása és támogatása.
 • Az egyetemi tudományos testületek (Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács és az Egyetemi Tudományos Tanács), valamint az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság albizottságainak, továbbá a Hadtudományi Bizottság munkájának elősegítése, támogatása.
 • Az egyetemi címek és elismerések adományozásának előkészítése.
 • A doktori felvételi eljárással, a doktori fokozatszerzéssel és a habilitációs ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Kapcsolattartás a határon túli együttműködő partnerekkel.
 • Tudományos rendezvények tervezése, szervezése és rendezése.
 • Együttműködés az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanáccsal és a Doktorandusz Önkormányzattal.

 

TÜI munkatársai:

Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. ezredes, rendőrségi főtanácsos
irodavezető
Tel.: +36 (1) 432-9108
Mobil: +36 (30) 894-4345 Belső hívó: #6108
Email: zan.krisztina@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 33.

Ügyvivő-szakértők:

Név, beosztás

Elérhetőségek

Feladatkörök

Dr. Bajári Beatrix

jogi főreferens

+36 (1) 432-9000 / 29-803

bajari.beatrix@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • Az Iroda munkájának jogi támogatása, szerződések előkészítése
 • A belső pályázati rendszerek jogi előkészítése
 • A rektorhelyettes felelősségi körébe tartozó testületek (Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága) munkájának jogi támogatása
 • A rektorhelyettes felelősségi körébe tartozó egyetemi szabályzók kidolgozása
 • Adatvédelmi kapcsolattartói feladatok ellátása

Barta Bettina

tudományos szakelőadó

+36 (1) 432-9000 / 29-739

barta.bettina@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • Doktori felvételivel kapcsolatos tájékoztatás
 • Doktori felvételi jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
 • Doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés koordinálása és adminisztratív feladatok ellátása
 • Stipendium Hungaricum ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés

Czink Mónika

titkársági előadó

+36 (1) 432-9000 / 29-294

czink.monika@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 126.

 • A tudományos rektorhelyettes munkájának közvetlen támogatása
 • Eseti adminisztrációs és szervezési feladatok intézése
 • TRH leltárfelelősi feladatok ellátása

Csurgóné Farsang Mónika

tudományos előadó

+36 (1) 432-9000 / 20-842

csurgone.farsang.monika@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Általános adminisztrációs és szervezési feladatok ellátása
 • Az Iroda feladatkörébe tartozó rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások ügyintézése
 • Doktori értekezések szövegegyezőségének ellenőrzése
 • Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság, továbbá az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti Albizottság munkájának támogatása

Fazakas Hajnalka

tudományos előadó

+36 (1) 432-9000 / 20-428

fazakas.hajnalka@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács munkájának adminisztratív támogatása, részvétel az ülések előkészítésében, lebonyolításában és az utómunkálatokban
 • Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottságával kapcsolatos ügyintézés
 • TÜI ügyvitellel kapcsolatos feladatok ellátása (iktatás, iratkezelés)

Dr. Kiss Dávid

irodavezető-helyettes

+36 (1) 432-9000 / 29-758

kiss.david@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 125.

 • Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása
 • Gazdasági jellegű feladatok ellátása, elemzések, beszámolók készítése
 • ÚNKP költségvetési pályázati ügyintéző

Koszta Bernadett

kutatási főreferens

+36 (1) 432-9000 / 29-728

koszta.bernadett@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Tudományos rendezvények szervezése
 • Közreműködés szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában
 • Címadományozáshoz tartozó feladatok elvégzése
 • Az Iroda gondozásában lévő internetes tartalmak naprakészen tartása, a frissítések koordinációja
 • Ludovika Szabadegyetem koordinálása
 • Turnitin intézményi adminisztráció
 • NKE Hírlevél tudományos részének szerkesztése

Ludányi Brigitta

tudományos főreferens

+36 (1) 432-9000 / 20-435

ludanyi.brigitta@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 125.

 • Az NKE által gondozott folyóiratok nemzetközi adatbázisokban történő megjelentetésének koordinálása
 • Elemző-értékelő anyagok összeállítása
 • Idegen nyelvű szakanyagok készítése
 • MTA-val történő kapcsolattartás a tudománymetria témakörében
 • Tudományos pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés
 • Együttműködés a tudományos diákköri tevékenység egyetemi szerveivel
 • ÚNKP szakmai pályázati ügyintéző

Vigh Vivien

kutatási főreferens

+36 (1) 432-9000 / 20-468

vigh.vivien@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Habilitációs eljárások támogatása
 • Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács munkájának támogatása, üléseinek szervezése, dokumentálása
 • Az NKE-n működő tudományos kutatóműhelyek munkájának támogatása