Tudományos Ügyek Iroda

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szervezeti és Működési Rend 43. §  (link)  bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az organogram alapján az Egyetem tudományos szakmai feladatainak ellátását a tudományos rektorhelyettes alárendeltségében tevékenykedő Tudományos Ügyek Iroda (rövidítve: TÜI) végzi.

Kapcsolat:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Tudományos Ügyek Iroda
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 32-35.
Postai cím: 1441 Budapest, Pf. 60.
Email: 
tudomany@uni-nke.hu

 

A TÜI általános feladatai
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó tudományos tevékenység körébe tartozó feladatok egyetemi szintű tervezése, szervezése, koordinálása és támogatása.
 • Az egyetemi tudományos testületek (Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács és az Egyetemi Tudományos Tanács), valamint az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság albizottságainak, továbbá a Hadtudományi Bizottság munkájának elősegítése, támogatása.
 • Az egyetemi címek és elismerések adományozásának előkészítése.
 • A doktori felvételi eljárással, a doktori fokozatszerzéssel és a habilitációs ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Kapcsolattartás a határon túli együttműködő partnerekkel.
 • Tudományos rendezvények tervezése, szervezése és rendezése.
 • Együttműködés az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanáccsal és a Doktorandusz Önkormányzattal.

 

TÜI munkatársai:

Dr. Kiss Dávid
mb. irodavezető
Tel.:36 (1) 432-9000 / 29-758
Email: kiss.david@uni-nke.hu
Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. fsz. 33.

Ügyvivő-szakértők:

Név, beosztás

Elérhetőségek

Feladatkörök

Dr. Bajári Beatrix

irodavezető-helyettes

jogi főreferens

+36 (1) 432-9000 / 29-803

bajari.beatrix@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • Az Iroda munkájának jogi támogatása, szerződések előkészítése

 • A belső pályázati rendszerek jogi előkészítése

 • A rektorhelyettes felelősségi körébe tartozó testületek (Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács, Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottsága) munkájának jogi támogatása

 • A rektorhelyettes felelősségi körébe tartozó egyetemi szabályzók kidolgozása

 • Adatvédelmi kapcsolattartói feladatok ellátása

Barta Bettina

tudományos szakelőadó

+36 (1) 432-9000 / 29-739

barta.bettina@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • Doktori felvételivel kapcsolatos tájékoztatás

 • Doktori felvételi jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása

 • Doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezés koordinálása és adminisztratív feladatok ellátása

 • Stipendium Hungaricum ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés

Bazsó-Vigh Vivien

kutatási főreferens

+36 (1) 432-9000 / 20-468

vigh.vivien@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Habilitációs eljárások támogatása

 • Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács munkájának támogatása, üléseinek szervezése, dokumentálása

 • Az NKE-n működő tudományos kutatóműhelyek munkájának támogatása

Czink Mónika

titkársági előadó

+36 (1) 432-9000 / 29-294

czink.monika@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 126.

 • A tudományos rektorhelyettes munkájának közvetlen támogatása

 • Eseti adminisztrációs és szervezési feladatok intézése

 • TRH leltárfelelősi feladatok ellátása

Fazakas Hajnalka

tudományos előadó

+36 (1) 432-9000 / 20-428

fazakas.hajnalka@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 34.

 • Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács munkájának adminisztratív támogatása, részvétel az ülések előkészítésében, lebonyolításában és az utómunkálatokban

 • Doktorandusz Szociális Ügyek Bizottságával kapcsolatos ügyintézés

 • TÜI ügyvitellel kapcsolatos feladatok ellátása (iktatás, iratkezelés)

Dr. Kiss Dávid

mb. irodavezető

+36 (1) 432-9000 / 29-758

kiss.david@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 33.

 • Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása

 • Gazdasági jellegű feladatok ellátása, elemzések, beszámolók készítése

 • ÚNKP költségvetési pályázati ügyintéző

Koszta Bernadett

kutatási főreferens

+36 (1) 432-9000 / 29-728

koszta.bernadett@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Tudományos rendezvények szervezése

 • Közreműködés szakmai rendezvények szervezésében és lebonyolításában

 • MTÜ rendezvénysorozat koordinálása

 • Címadományozáshoz tartozó feladatok elvégzése

 • Ludovika Szabadegyetem szervezése, koordinálása

 • Szigorú számadásos nyomtatványok kezelése és nyilvántartása, PhD és habilitált doktori oklevelek kiállítása, a nyomdai megrendelések koordinálása

 • Turnitin plágiumkereső szoftver intézményi adminisztrációja

 • Évkönyv szerkesztése

 • Az Iroda gondozásában lévő internetes tartalmak naprakészen tartása, a frissítések koordinációja

 • NKE Hírlevél tudományos részének szerkesztése

Ludányi Brigitta

tudományos főreferens

+36 (1) 432-9000 / 20-435

ludanyi.brigitta@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 125.

 • Az NKE által gondozott folyóiratok nemzetközi adatbázisokban történő megjelentetésének koordinálása

 • Elemző-értékelő anyagok összeállítása

 • Idegen nyelvű szakanyagok készítése

 • MTA-val történő kapcsolattartás a tudománymetria témakörében

 • Tudományos pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés

 • Együttműködés a tudományos diákköri tevékenység egyetemi szerveivel

 • ÚNKP szakmai pályázati ügyintéző

Szilágyi Hajnalka

tudományos szakelőadó

+36 (1) 432-9000 / 20-842

szilagyi.hajnalka@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

fsz. 35.

 • Kiadványokkal és folyóiratokkal kapcsolatos szerződések ügyintézése

Váczi Kincső Boróka

tudományos szakelőadó

+36 (1) 432-9000 / 20-484

vaczi.kincso.boroka@uni-nke.hu

1083 Budapest, Ludovika tér 2.

I. emelet 125.

 • Költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása

 • Gazdasági jellegű feladatok ellátása, elemzések, beszámolók készítése