NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA
 

Budapest Főváros Kormányhivatala pályázatot hirdet anyakönyvvezető munkakör betöltésére

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Állampolgársági és Anyakönyv Főosztálya

anyakönyvi feladatok

 

munkakör betöltésére

 

 

Az állami szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

az Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály hazai anyakönyvezési és állampolgársági szakterülete személyes és telefonos ügyfélfogadási, adatszolgáltatási feladatainak ellátása

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, valamint a BFKH Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

·         Magyar állampolgárság,

·         Cselekvőképesség,

·         Büntetlen előélet,

·         Alábbi képesítések feltételek valamelyike:

-       Felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga; vagy

-       Érettségi végzettséggel: érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga.

·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Anyakönyvi szakvizsga megléte

·         Ügyfélszolgálati, anyakönyvi munkaterületen szerzett gyakorlat,

·         Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

  • Közigazgatási alap és/vagy szakvizsga megléte

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
  • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata,

·         Nyilatkozat, mely szerint benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:2019. augusztus 30.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Elektronikus úton Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály hazaianyakonyv@bfkh.gov.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A munkáltató a feladat elvégzésre a jogszabálynak megfelelő végzettséggel rendelkező jelöltek közül személyes elbeszélgetés alapján választja ki a felvételre javasolt jelöltet. A jelölt kiválasztását követően felvételi kezdeményezési és jóváhagyási folyamat után kerül felvételre a jelentkező

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 4.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A foglalkoztatás a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alatt, kormányzati szolgálati jogviszonyban történik. A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása. Próbaidő: 6 hónap.