NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA
 

Pályázat Akkreditálási referens munkakör betöltésére

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság pályázatot hirdet akkreditálási referens munkakör betöltésére

 

I. Az akkreditálási referens ellátandó feladatai:

• a Hatóság akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárásainak szervezése, koordinálása az értékelő szakasz lezárásáig,

• kapcsolattartás az eljárásba bevonandó minősítőkkel és szakértőkkel,

• a Hatóság elnökének döntése alapján részvétel, illetve a Hatóság képviselete a nemzetközi szervezetek munkacsoportjaiban.

II. Pályázati feltételek:

1. Egyetemi vagy főiskolai diploma

2. Angol nyelv önálló kommunikációképes ismerete (legalább középfokú államilag elismert, szóbeli és írásbeli nyelvvizsga);

3. Nyilatkozat, hogy nem tulajdonosa, tisztségviselője akkreditált státusszal rendelkező szervezetnek, továbbá e személyek közeli hozzátartozója sem;

4. Büntetlen előélet.

III. Elvárások:

• Kommunikációs készség, megbízhatóság, terhelhetőség, módszeres munkavégzés, rendszerszemlélet, szervezési készség, számítógép felhasználói szintű ismerete

IV. Előnyt jelent:

• A megfelelőségértékelésre vonatkozó jogszabályok, szabványok, valamint auditálási technikák ismerete;

• irányítási rendszerekben szerzett jártasság,

• közigazgatási szakvizsga.

V. A pályázathoz csatolni kell:

1. A pályázó szakmai tevékenységét részletesen bemutató fényképes önéletrajzot az eddigi munkahelyei és szakmai tevékenységének ismertetésével;

2. Iskolai, illetve egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolatát;

3. Három hónapnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselői jogviszony szabályainak megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítványt;

4. Nyilatkozatot az összeférhetőségről.

Sikeres pályázat esetén felvétel, a foglalkoztatás és a bérezés a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. számú mellékletében foglaltak alapján történik.

VI. Jelentkezés módja:

A pályázat benyújtásának határnapja: 2021. augusztus 23.

A pályázatot elektronikusan a titkarsag@nah.gov.hu mail címre kell benyújtani. A tárgyban kérjük feltüntetni: „Pályázat akkreditálási referens munkakör betöltésére”.

VII. A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatok a benyújtást követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra, a pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 10 napon belül értesítést kapnak. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.