NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Blended Intensive Programme

2022. ŐSZI ERASMUS+ BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP) PÁLYÁZAT

POLICE ACADEMY OF LOWER SAXONY – HANNOVERSCH MÜNDEN PARTNERINTÉZMÉNNYEL MEGVALÓSÍTHATÓ RÖVID TANULMÁNYI MOBILITÁSRA

 

„Crime fighting in online and offline contexts”

(angol nyelvű képzés) 

1.    Pályázati időszak: 2022. október 21. napján 08:00 órától – október 28. napján 23:59 óráig.

2.    Pályázhatnak: 

-          azok a rendvédelmi tisztjelöltek, akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel és a kiutazáskor aktív hallgatói státusszal rendelkeznek.

-          a pályázás időpontjában legalább 2 lezárt félévvel rendelkeznek.

-          legalább 4,00 vagy afeletti súlyozott tanulmányi átlaggal zárták az előző félévüket.

-          magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

-          középfokú, komplex B2 típusú angol nyelvvizsgával rendelkeznek.

3.    Képzésre vonatkozó fontos tudnivalók: 

-          Képzés helye: Alsószász Rendőr Akadémia (Police Academy of Lower Saxony), Hannoversch Münden, Németország.

-          Képzés ideje: 2023. március 13-17.

-          FONTOS - az ezt az időszakot megelőző héten 2 napos online kurzuson való részvétel a Blended Intensive Programme követelményeinek megfelelő virtuális komponens részeként kötelező. Ösztöndíj csak a fizikai mobilitás időszakára jár.

-          A részvevők szállása és ellátása ingyenes, azt az Alsószász Rendőr Akadémia biztosítja.

-          Külön pályázati felhívás keretében az arra jogosultak a mobilitáshoz esélyegyenlőségi támogatást pályázhatnak, illetve zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek.

4.    Pályázás menete:

-          A pályázati kiírásban megjelölt BIP hallgatói rövid mobilitási programra való pályázás kizárólag elektronikus formában történhet az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik az https://erasmus.uni-nke.hu/ portálon;

-          Az ezen programra való pályázás CSAK és kizárólag a Police Academy of Lower Saxony partnerintézményhez lehetséges.

-          A pályázati anyag leadására legkésőbb 2022. október 28. napján 23:59 óráig van lehetőség.

-          Kérjük a pályázatok benyújtási határidejének szigorú betartását. A határidő lejártával a Pályázati Portál lezár, így pályázat benyújtására nem lesz lehetőség.

5.    Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

-          A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa az Egyetem honlapjáról elérhető: https://uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/erasmus-hallg-mob-nyilatkozat.original.docx

-          Kérjük a nyilatkozatot aláírást követően szkennelt formában feltölteni a portálra.

-          Fényképes Europass Önéletrajz (a célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven);

-          Tanulmányi átlag igazolás az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimenthető vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérhető); 

-          Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);

-          Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i);

-          Egyéb fontosnak ítélt mellékletek;

-          Egy oldalas angol nyelvű motivációs levél arra vonatkozóan, hogy miért szeretne részt venni a BIP-es képzésen.

-          Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan, az elektronikus űrlapot nem megfelelően kitöltve nyújtja be, hiánypótlásra az erre vonatkozó felhívástól számított 5 munkanapon belül van lehetősége.

6.    Elbírálás menete:

-          A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottság értékeli a megadott szempontrendszer alapján.

-          A pályázók a pályázatuk elbírálásáról elektronikus úton kapnak értesítést. 

A pályázati felhívásban kiírt BIP programra vonatkozóan bővebb információt találnak a fogadó intézmény csatolt felhívásában. Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi%20mobilitas/hallgatoi-mobilitas

vagy érdeklődjenek a Nemzetközi Iroda munkatársainál az alábbi email címen: international.exchange@uni-nke.hu

A pályázathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem-erasmus+-programjaval-osszefuggo-adatkezelesrol.pdf

 

 

Dr. Deli Gergely

rektor