Pályázati felhívás hallgatóknak

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora  pályázatot hirdet

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében hallgatói tanulmányi mobilitás, illetve szakmai gyakorlat célú mobilitás megvalósítására hirdet pályázatot.

Bátorítjuk mindazon hallgatókat, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a hallgatói mobilitás egyedülálló lehetőséget kínál a szaknyelvi tudás elmélyítésére, továbbá széleskörű tudományos, szakmai ismeretek elsajátítására, egyúttal más kultúrák megismerésére.

 

A pályázati időszak:

2020. szeptember 01. napján 00.00 órától –

szeptember 21. napján déli 12:00 óráig

 

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói;
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek;
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel);
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekült státuszú hallgatók.

 

Pályázás menete:

·         A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése szintén elektronikusan történik az alábbi honlapon:

https://erasmus.uni-nke.hu/

·         Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

·         Szakmai gyakorlat esetén a hallgatónak fogadóhelyét önállóan kell megkeresnie.

·         A pályázati anyag leadására legkésőbb 2020. szeptember 21. napján 12 óráig van lehetőség.

 

 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 

 1. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa az Egyetem honlapjáról az alábbi linken elérhető:

/document/uni-nke-hu/erasmus-hallg-mob-nyilatkozat.original (2).docx

2.    Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén és magyar nyelven);

 1. Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimenthető vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérhető); 
 2. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);
 3. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i);
 4. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek;

+1  Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak.

 

Elbírálás menete

 

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer lapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

Az interjút követően a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést pályázatuk elbírálásáról.

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol;

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas

vagy érdeklődjenek munkaidőben a NKE Nemzetközi Irodáján.

 

Dr. Koltay András

rektor

 

Korábbi pályázati felhívások:

 

Pályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében hallgatói tanulmányi mobilitás, illetve szakmai gyakorlat célú mobilitás megvalósítására pótpályázatot hirdet. Biztatjuk mindazon hallgatókat, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a hallgatói mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a szaknyelvi tudás elmélyítésére, illetve más kultúra megismerésére.

A pályázati időszak:

2020. február 10. napján 00.00 órától – február 28. napján 10:00 óráig

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói;
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek;
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel);
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

Pályázás menete:

 • A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.
  https://erasmus.uni-nke.hu/
 • Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.
 • Szakmai gyakorlat esetén a hallgató fogadóhelyét önállóan kell megkeresnie.
 • A pályázati anyag leadására legkésőbb 2020. február 28. napján 10 óráig van lehetőség.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa az Egyetem honlapjáról elérhető: (https://uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/erasmus-hallg-mob-nyilatkozat.original.docx)
 2. Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven);
 3. Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimenthető vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérhető); 
 4. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);
 5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i);
 6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek;

+1  Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak.

Elbírálás menete

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer lapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

 

Az interjút követően a pályázók pályázatuk elbírálásáról elektronikus úton kapnak értesítést.

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol;

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas), vagy érdeklődjenek munkaidőben a NKE Nemzetközi Irodájánál.

 

 

                                                                                                                       Dr. Koltay András

                                                                                                                       rektor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pótpályázati felhívás - Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében hallgatói tanulmányi mobilitás, illetve szakmai gyakorlat célú mobilitás megvalósítására pótpályázatot hirdet., Biztatjuk mindazon hallgatókat, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a hallgatói mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a szaknyelvi tudás elmélyítésére, illetve más kultúra megismerésére.

A pályázati időszak:

2019. szeptember 23 – október 14.  14:00 óra

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére az Egyetem hallgatói számára.

A pályázati időszak:
2018. szeptember 14. – 2018. október 08.

 

Bővebb információ elérhető az egyetem központi honlapján:

Erasmusról általában

Hallgatói mobilitás