NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Erasmus+ pályázati felhívás tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra 2023/2024

2023. TAVASZI ERASMUS+ PÁLYÁZAT

EURÓPÁN BELÜL ELNYERHETŐ HALLGATÓI TANULMÁNYI MOBILITÁSRA ÉS SZAKMAI GYAKORLATRA

 

1.    Pályázati időszak: 2023. február 20. napján 08:00 órától – 2023. március 06. napján 00:00 óráig (éjfélig).

2.    Pályázhatnak:

- az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói;

- akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek;

- tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább egy lezárt félévvel rendelkeznek (szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel);

- magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

3.    Pályázás menete:

-           A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik a https://erasmus.uni-nke.hu/ portálon;

- Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

- Szakmai gyakorlat esetén a hallgató fogadóhelyét önállóan keresi meg a jelentkező;

- A pályázható partnerintézmények listája IDE kattintva érhető el.

- A pályázati anyag leadására legkésőbb 2023. március 6. napján éjfélig van lehetőség.

- Kérjük a pályázatok benyújtási határidejének szigorú betartását. A határidő lejártával a Pályázati Portál lezár, így pályázat benyújtására nem lesz lehetőség.

4.    Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

- Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimenthető vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérhető); 

- Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);

- Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i);

- Egyéb fontosnak ítélt mellékletek;

- Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak

5.    Elbírálás menete:

-  A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer alapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

-  Az interjút követően a pályázók pályázatuk elbírálásáról elektronikus úton kapnak értesítést.

-  Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan, az elektronikus űrlapot nem megfelelően kitöltve nyújtja be, hiánypótlásra az erre vonatkozó felhívástól számított 5 munkanapon belül van lehetősége.

6.    Megvalósítás határideje

- A mobilitások végső megvalósítási határideje: 2023/2024 tavaszi félév 

7.    Kiegészítő támogatás

-  Azon hallgatók, akik a 2022/2023-as és 2023/24-es tanévre Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyernek el, kiegészítő támogatási igényt is benyújthatnak, a megadott esélyegyenlőségi szempont(ok) alapján. Az esélyegyenlőségi pályázatokról, illetve jogosultsággal kapcsolatos bővebb információról a következő linken értesülhetnek:

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/eselyegyenlosegi-kiegeszito-tamogatas-hallgatoknak

 

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi%20mobilitas/hallgatoi-mobilitas

vagy érdeklődjenek a Nemzetközi Iroda munkatársainál az alábbi email címen: international.exchange@uni-nke.hu

A pályázathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem-erasmus+-programjaval-osszefuggo-adatkezelesrol.pdf

 

Dr. Deli Gergely

rektor