NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Erasmus+ pályázati felhívás tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra 2022/2023

2022. ŐSZI ERASMUS+ PÁLYÁZAT

EURÓPÁN BELÜL ELNYERHETŐ HALLGATÓI TANULMÁNYI MOBILITÁSRA ÉS SZAKMAI GYAKORLATRA

 

1.    Pályázati időszak: 2022. szeptember 28. napján 08:00 órától – október 10. napján 00:00 óráig (éjfélig).

 

2.    Pályázhatnak:

-          az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói;

-          akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek;

-          tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább egy lezárt félévvel rendelkeznek (szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel);

-          magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

 

3.    Pályázás menete:

-           A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik az https://erasmus.uni-nke.hu/ portálon;

-          Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

-          Szakmai gyakorlat esetén a hallgató fogadóhelyét önállóan keresi meg a jelentkező;

-          A pályázható partnerintézmények listája IDE kattintva érhető el.

-          A pályázati anyag leadására legkésőbb 2022. október 10. napján éjfélig van lehetőség.

-          Kérjük a pályázatok benyújtási határidejének szigorú betartását. A határidő lejártával a Pályázati Portál lezár, így pályázat benyújtására nem lesz lehetőség.

 

4.    Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

-          A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa az Egyetem honlapjáról elérhető: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas/palyazas-es-elbiralas-menete Kérjük a nyilatkozatot aláírást követően szkennelt formában feltölteni a portálra.

-          Fényképes Europass (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven);

-          Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimenthető vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérhető); 

-          Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);

-          Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i);

-          Egyéb fontosnak ítélt mellékletek;

-          Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak

-          Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan, az elektronikus űrlapot nem megfelelően kitöltve nyújtja be, hiánypótlásra az erre vonatkozó felhívástól számított 5 munkanapon belül van lehetősége.

 

5.    Elbírálás menete:

-          A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer alapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

-          Az interjút követően a pályázók pályázatuk elbírálásáról elektronikus úton kapnak értesítést.

 

6.    Megvalósítás határideje

-          A mobilitások végső megvalósítási határideje: 2023/2024 őszi félév

 

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi%20mobilitas/hallgatoi-mobilitas

vagy érdeklődjenek a Nemzetközi Iroda munkatársainál az alábbi email címen: international.exchange@uni-nke.hu

A pályázathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem-erasmus+-programjaval-osszefuggo-adatkezelesrol.pdf

 

 

Dr. Deli Gergely

rektor