Pályázati felhívás hallgatóknak

Pótpályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében hallgatói tanulmányi mobilitás, illetve szakmai gyakorlat célú mobilitás megvalósítására pótpályázatot hirdet., Biztatjuk mindazon hallgatókat, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a hallgatói mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a szaknyelvi tudás elmélyítésére, illetve más kultúra megismerésére.

A pályázati időszak:

2019. szeptember 23 – október 14.  14:00 óra

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói;
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek;
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel);
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

Pályázás menete:

·         A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.

·         Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

·         Szakmai gyakorlat esetén a hallgató fogadóhelyét önállóan keresi meg önállóan kell megkeresnie fogadóhelyét.

·         a pályázati anyag leadására legkésőbb 2019. október 14. napján 14 óráig van lehetőség.

 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. A pályázó ara vonatkozó nyilatkozata, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa letölthető az Egyetem honlapjáról;
 2. Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven);
 3. Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimenthető vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérhető); 
 4. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);
 5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i);
 6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek;

+1  Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak.

Elbírálás menete

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer lapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Korábbi pályázati felhívások:

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet hallgatói tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére az Egyetem hallgatói számára.

A pályázati időszak:
2018. szeptember 14. – 2018. október 08.

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek (szakmai gyakorlat esetén az aktív jogviszony nem kitétel),
 • tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel),
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

Pályázás menete:

 • A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.
 • Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.
 • Szakmai gyakorlat esetén a hallgatónak önállóan kell megkeresnie fogadóhelyét.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

 1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa letölthető az Egyetem honlapjáról.
 2. Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven)
 3. Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimentve vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérve) 
 4. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i)
 5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i)
 6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek
  +1  Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak.

Elbírálás menete

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari/intézeti Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer alapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása; illetve amennyiben egy hallgató nem rendelkezik legalább B2 szintű nyelvvizsgabizonyítvánnyal, szóbeli és írásbeli nyelvi készségeinek felmérése.

Az interjút követően a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést pályázatuk elbírálásáról.

Bővebb információ elérhető az egyetem központi honlapján:

Erasmusról általában

Hallgatói mobilitás