Erasmus+ pályázati felhívás tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra 2022/2023

Pályázati felhívás

Erasmus+ tanulmányi mobilitásra és szakmai gyakorlatra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében hallgatói tanulmányi mobilitás, illetve szakmai gyakorlat célú mobilitás megvalósítására pályázatot hirdet. Biztatjuk mindazon hallgatókat, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a hallgatói mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a szaknyelvi tudás elmélyítésére, illetve más kultúra megismerésére.

A pályázati időszak:

2022. február 1. napján 00.00 órától – február 21. napján déli 12 óráig

Pályázhatnak:

·        az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói;

·        akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek;

·        tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni, szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel);

·        magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

Pályázás menete:

·        A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik az https://erasmus.uni-nke.hu/ portálon;

·        Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

·        Szakmai gyakorlat esetén a hallgató fogadóhelyét önállóan keresi meg a jelentkező;

·        A pályázati anyag leadására legkésőbb 2022. február 21. napján déli 12 óráig van lehetőség.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

  1. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa az Egyetem honlapjáról elérhető: (https://uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/erasmus-hallg-mob-nyilatkozat.original.docx)
  2. Fényképes Europass Önéletrajz (célintézmény munkanyelvén ÉS magyar nyelven);
  3. Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimenthető vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérhető); 
  4. Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);
  5. Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i);
  6. Egyéb fontosnak ítélt mellékletek;

+1  Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak.

 

Elbírálás menete

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer lapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli nyelvi készségeik felmérése.

Az interjút követően a pályázók pályázatuk elbírálásáról elektronikus úton kapnak értesítést.

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol;

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi mobilitas/hallgatoi-mobilitas;

vagy érdeklődjenek munkaidőben a NKE Nemzetközi Irodájánál.

 

A pályázatok elkészítéséhez sok sikert kívánunk!

 

 

Dr. Christián László

rektor jogköreit gyakorló,
fenntartó által kijelölt rektorhelyettes