NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

2024. TAVASZI ERASMUS+ PÁLYÁZAT TANULMÁNYI MOBILITÁSRA ÉS SZAKMAI GYAKORLATRA

2024. TAVASZI ERASMUS+ PÁLYÁZAT

EURÓPÁN BELÜL ELNYERHETŐ HALLGATÓI TANULMÁNYI MOBILITÁSRA ÉS SZAKMAI GYAKORLATRA

 

Pályázati időszak: 2024. február 02. napján 08:00 órától – 2024. február 12. napján 12:00 óráig (délig).

Pályázhatnak:

-          az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói;

-          akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazáskor aktív státusszal rendelkeznek; kivétel a diplomaszerzést követően teljesíteni kívánt szakmai gyakorlati célú mobilitás;

-          tanulmányi mobilitásra való pályázás esetén kiutazásuk idejére alapképzés esetében legalább két lezárt félévvel, mesterképzés esetében legalább egy lezárt félévvel rendelkeznek (szakmai gyakorlat esetén ez nem kitétel);

-          magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

 

Pályázás menete:

-           A hallgatói mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik a https://erasmus.uni-nke.hu/ portálon;

-          Tanulmányi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

-          Szakmai gyakorlat esetén a jelentkező fogadóhelyét önállóan keresi meg;

-          A pályázható partnerintézmények listája IDE kattintva érhető el.

-          A pályázati anyag leadására legkésőbb 2024. február 12. napján 12:00-ig (dél) van lehetőség.

-          Kérjük a pályázatok benyújtási határidejének szigorú betartását. A határidő lejártával a Pályázati Portál lezár, így pályázat benyújtására nem lesz lehetőség.

 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

-          Tanulmányi átlag igazolás az I. évfolyamon az első, a többi évfolyamon az utolsó két lezárt félévről (Neptun rendszerből kimenthető vagy a Tanulmányi Osztálytól bekérhető; mesterképzés esetén diplomamelléklet is csatolható)

-          Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i);

-          Europass önéletrajz magyar nyelven, valamint a választott intézmény oktatási nyelvén;

-          Szakképesítést igazoló okmányok másolata(i);

-          Egyéb fontosnak ítélt tevékenységet igazoló melléklet(ek);

-          Hallgatói jogviszony igazolás a HHK hallgatóinak

Elbírálás menete:

-          A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer alapján. A pályázatok értékelésének részét képezi a hallgatók szóbeli interjún történő meghallgatása, illetve szóbeli és írásbeli idegennyelvi készségeik felmérése.

-          Az interjút követően a pályázók pályázatuk elbírálásáról elektronikus úton kapnak értesítést a Pályázati Portálon keresztül.

-          Amennyiben a pályázó a pályázatot hiányosan, az elektronikus űrlapot nem megfelelően kitöltve nyújtja be, hiánypótlásra az erre vonatkozó felhívástól számított 5 munkanapon belül van lehetősége.

 

Megvalósítás határideje

-          A mobilitások végső megvalósítási határideje: 2024/2025 tavaszi félév

 

Kiegészítő támogatás

Azon hallgatók, akik a 2023/24-es tanévre Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyernek el az alábbi kiegészítő támogatási igényekre pályázhatnak:

-          Esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatás. Jogosultsággal és a pályázással kapcsolatos bővebb információról a következő linken értesülhetnek: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/eselyegyenlosegi-kiegeszito-tamogatas-hallgatoknak

-          Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő pénzügyi támogatása. Jogosultsággal és a pályázással kapcsolatos bővebb információról a következő linken értesülhetnek: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/kiegeszito-tamogatas-tartos-betegsegben-szenvedok-fogyatekossaggal-elo-hallgatok-szamara

-          Zöld utazási támogatás. Egyszeri 50 EUR támogatásban részesülnek azon résztvevők, akik zöld utazási formát (busz, vonat, hajó, carpooling) választanak a mobilitás megvalósítása során.

 

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/hallgatoi-mobilitas/hallgatoi-mobilitas

vagy érdeklődjenek a Nemzetközi Iroda munkatársainál az alábbi email címen: international.exchange@uni-nke.hu

A pályázathoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-nemzeti-kozszolgalati-egyetem-erasmus+-programjaval-osszefuggo-adatkezelesrol.pdf

Budapest, 2024.

 

 

Dr. Deli Gergely

rektor