NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Hogyan védhetjük meg szellemi tulajdonunkat?

Az Innovációs és Technológiai Iroda által szervezett előadáson – a szellemitulajdon-védelem mellett – szó volt a hallgatóknak, az oktatóknak és a kutatóknak szóló jövőbeli programokról is.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Innovációs és Technológiai Irodája (ITI) május 12-én immár negyedik alkalommal szervezett online előadást a szellemitulajdon-védelem témakörében. A Szellemi tulajdon és iparjogvédelem című eseményen Szepsi-Szűcs Levente, az ITI irodavezetője köszöntötte a résztvevőket, majd Prófusz Péter projekt szakmaivezető-helyettes elsőként az iroda létrejöttéről és alaptevékenységéről beszélt. Mint elmondta, az ITI az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt keretében jött létre, és az egyetem központi tudástranszferért felelős szervezeti egységeként működik. Kitért az ITI négy fő tevékenységi körére is. Ezek közé a hallgatói ötletek felkarolása (ZeFir Mentorprogram), az oktatói, kutatói alkotások fejlesztése és piacra juttatása (Proof of Concept Program), az egyetemi polgárok szellemi tulajdonának kezelése, illetve a külső, főként piaci szereplőkkel történő (K+F+I együttműködések) kialakítása tartozik.

Az elmúlt időszakban az ITI részt vett az NKE Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatának megújításában, innovációs konferenciát és iparjogvédelmi előadásokat szervezett, tavasszal pedig megvalósította az első saját rendezésű hallgatói innovációs ötletversenyt (NKE Hackathon 2022) is. Mindezek mellett az ITI készítette elő az NKE és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala között idén március 31-én megkötött együttműködési megállapodást.

Prófusz Péter a jövőbeli célokról szólva kiemelte: az ITI május 24-től Innovációs Menedzser Tréninget szervez az érdeklődő egyetemi polgároknak, a tervek szerint szeptembertől pedig elindítja az Innovációs alapismeretek és innovációmenedzsment című BA szintű, szabadon választható tantárgyat. Az iroda ősszel innovációs vásárt és konferenciát is szervez majd. Végezetül hangsúlyozta: az NKE folytatni szeretné az egyre népszerűbb Hungarian Startup University Programot (HSUP). A jelentkezők száma egy tanév alatt több mint a kétszeresére nőtt, a 2020/2021-es tanév őszi félévében 40, míg a 2021/2022-es tanév őszén már 85 hallgató vette fel a HSUP-ot a Neptunban. A képzés népszerűsége nem véletlen: modern, megoldásközpontú gondolkodásmódot, használható tudást ad a résztvevőknek, továbbá megismerteti az érdeklődőket az innováció és a startupok világával. A szabadon választható tárgy elvégzéséért a hallgatók ráadásul kreditet kapnak.

Az esemény folytatásában Kovács E. Tünde ügyvéd, szellemitulajdon-szakértő a szellemitulajdon-védelem két fő oltalmi területéről, a szerzői jogról és az iparjogvédelemről nyújtott információkat az érdeklődőknek. Az alapfogalmak tisztázása után a szakértő a szabadalmi jog kapcsán kiemelte az oltalomszerzés három feltételét (újdonság, feltalálói tevékenység, ipari alkalmazhatóság). Jelezte: a szabadalmi jog kapcsán különbséget kell tenni a szolgálati és az alkalmazotti találmány között. Előbbi esetében a megoldás munkaköri kötelesség eredménye, míg utóbbinál a megoldás már nem munkaköri kötelességből ered, azonban a hasznosítás a munkáltató tevékenységi körébe tartozik.

Ezt követően a szakértő bemutatta a szabadalmi oltalom megadásának főbb elemeit, a szabadalom megadását követő eljárásokat, a bitorlás és a jogérvényesítés eseteit, valamint a külföldi oltalomszerzés példáit. A szabadalomszerzés részletei után hasonló struktúrában ismertette a használatiminta- és a formatervezésiminta-oltalomra, a védjegyoltalomra, továbbá a földrajzi árujelzők oltalmára vonatkozó jogi szabályozást. Az előadás végén beszélt a különböző hasznosítási módokról: a hasznosítási (licencia) és az átruházási szerződésről, a hasznosító (spin-off) vállalkozásról, valamint a szervezeten belüli hasznosítás lehetőségeiről.

Az előadás a Közszolgálati Technológia Transzfer Kezdeményezés (KTTK) című, 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00014 számú projekt keretében készült. A projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással valósul meg.

 

Szöveg: Prófusz Péter


Címkék: szellemi tulajdon