NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Megállapodást kötött az NKE és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A nemzetgazdaságot és saját karrierlehetőségeiket is erősítik a hallgatók, ha felismerik a szellemitulajdon-védelem fontosságát – hangzott el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) közötti együttműködési megállapodás aláírásán március 31-én.

Az együttműködés célja, hogy az egyetemisták tudatosabban kezeljék a létrehozott szellemi tulajdonukat és megtanulják, hogyan tudják azokat hasznosítani. Az NKE vezetősége is kiemelten fontosnak tartja, hogy a hallgatók olyan tudást szerezzenek, amely később a nemzetközi piacon is előnyhöz juttatja őket, emellett az egyetemi szintű oltalomszerzés az intézménynek újabb forrásokat jelent.

„Bízom abban, hogy az SZTNH-val kötött jelen megállapodás olyan alapot jelent intézményünk számára, amelyre építve sokirányú fejlesztések jöhetnek majd létre az oktatás és a kutatás területén egyaránt” – fogalmazott Deli Gergely rektor.

„Hiszem, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a megállapodásnak köszönhetően tudatosabban fog cselekedni a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó kérdésekben, és az ezt támogató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának támogatásával az NKE-hez kapcsolódó oktatók, hallgatók olyan tudásra tesznek szert, amellyel képesek lesznek szellemi tulajdonukat megfelelően használni – emelte ki Kohut Balázs, az NKE fejlesztési igazgatója.

A megállapodás részeként az SZTNH közreműködik a szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatásában, a szakmai módszertani fejlesztésekben; valamint a szellemi tulajdoni tudatosság növelésében az NKE hallgatói, oktatói, kutatói és egyéb munkatársai körében. Emellett a felek a hazai innovációs potenciál erősítése, a kutatás-fejlesztés és a technológiamenedzsment színvonalának fejlesztése érdekében közös kiadvány- és konferenciaprojektek, inkubációs és akcelerációs programok megvalósításában is részt vesznek.

„Az együttműködésünk fontos része, hogy mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak olyan hátteret adjunk, amely mindig támaszt ad, ha a szellemi tulajdonukat akarják megvédeni vagy hasznosítani – hiszen szellemi tulajdona mindenkinek van. Ez az együttműködés, amely immár hetedik a sorban, olyan konkrét tartalommal bír, amelynek köszönhetően az egyetem sokkal tudatosabban működő intézménnyé válik és a hallgatók, valamint a tanárok képesek lesznek a szellemi tulajdonukkal hasznosítani” – hangsúlyozta a megállapodás kapcsán Pomázi Gyula, az SZTNH elnöke. Hozzátette: azzal a szándékkal írták alá az együttműködést, hogy minél több közös munka kövesse és az egyetemen született jogokat sikeresen érvényre juttathassák a tulajdonosaik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanulók ráadásul idővel akár a hivatal munkatársaivá is válhatnak, ha érdeklődnek a szellemtulajdon-védelmi terület iránt, amely napjainkban a gazdaság egyik legfontosabb mozgatója.

Legeza Dénes, az SZTNH Tájékoztatási és Innovációtámogatási Főosztályának vezetője a találkozó alkalmával elmondta, a hivatalnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy segítse az egyetemet, hiszen a szolgáltatások teljes portfoliója áll a tanárok és diákok rendelkezésére, legyen szó egy szabadalom megszerzéséről, védjegyekkel kapcsolatos kutatásról vagy akár tankönyvek biztosításáról. Hozzátette: nem csak a szellemitulajdon-védelem területén, hanem a kutatás-fejlesztés minősítés megszerzésével is olyan segítséget tud nyújtani a hivatal, amely anyagi és szakmai előnyt jelent az egyetemnek.

Az SZTNH tervei között szerepel, hogy további felsőoktatási intézményekkel is hasonló megállapodásokat köt, hogy valóban minél több hallgatóban és oktatóban váljon tudatossá a szellemitulajdon-védelem fontossága.

 

Szöveg: SZTNH, NKE

Fotó: Szilágyi Dénes