NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Új adatbázisok az Egyetemen 2022-ben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) az Egyetemi Könyvtáron keresztül biztosít lehetőséget az oktatást és kutatást támogató online szakirodalmak hozzáféréséhez. A rendelkezésre álló adatbázisok, folyóiratok és e-könyvek elérhetővé teszik a kutatók és doktoranduszok számára a nemzetközileg elismert szakirodalmak teljes szövegét, cikkeket, konferenciaköteteket, tanulmányokat, könyveket, jelentéseket, elemzéseket, továbbá a hallgatók számára hasznos kötelező és ajánlott irodalmakat. Emellett tudományértékelési és publikálástámogatási eszközöket is tartalmaznak, melyek segítik intézményünk kutatóinak tudományos tevékenységét, és használatuk növeli az Egyetemen folyó kutatási tevékenység láthatóságát.

A tavalyi sikeres növekedést követően az Egyetem adatbázis-portfóliója idén is tovább bővült. Január 1-től tíz új adatbázis, folyóirat- és kézikönyvcsomag használható az NKE polgárai számára egyetemi és otthoni hozzáféréssel egyaránt. Az új szolgáltatások között találjuk a világ két vezető kiadójának (Wiley, Sage) folyóiratadatbázisát, az Oxford tematikus kézikönyvcsomagjait, a Brill kiadó jogi szakadatbázisait, valamint az Argumentum kiadó magyar nyelvű e-könyv csomagját is.

A Wiley a világ negyedik legnagyobb kiadója, amelynek multidiszciplináris folyóiratadatbázisa vált elérhetővé 2022-től egyetemi polgáraink számára, mely több mint 1700 folyóirat 6 millió cikkének teljes szövegéhez biztosít hozzáférést online formában, akár otthonról is. Az adatbázis számottevő folyóiratot tartalmaz a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, a műszaki tudományok és a természettudományok területéről egyaránt, így az NKE minden Kara, kutatóintézete és doktori iskolája számára jól hasznosítható forrást jelent. A szakirodalom hozzáférésén túl a Wiley szerződés lehetőséget biztosít az NKE kutatói számára, hogy publikációs díj (APC) fizetése nélkül Open Access módon jelentessék meg cikkeiket a kiadó folyóirataiban.

A Sage szintén a világ vezető tudományos kiadóinak egyike. Az NKE a kiadó bölcsészet- és társadalomtudományi folyóiratcsomagjára rendelkezik előfizetéssel 2022-ben. Ennek keretében több mint 770 folyóirat 700 ezer cikke vált teljes szöveggel elérhetővé az egyetem kutatói számára a jogtudomány, államigazgatás, rendészettudomány, hadtudomány, történettudomány területeken. A folyóiratcsomagban található lapok több mint 80%-a rendelkezik Scimago Journal Ranking (Q1-Q4) besorolással.

 

Szöveg: Sütő Péter


Címkék: adatbázis