Szeptember 14-én újra jelenléti előadásokkal folytatódik a Ludovika Szabadegyetem

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Szabadegyetem néven 2014 őszétől olyan rendezvénysorozatot indított útjára, mely a hallgatók mellett a szélesebb közönségnek is betekintést nyújt az egyetemen folyó kutatási tevékenységekbe és tudományos életbe, közérthető módon mutatva be az egyes szakterületeket. E fórum létrehozásának célja az is, hogy alkalmat adjunk az egyetem kutatóinak, oktatóinak, valamint hallgatóinak a személyes találkozásra, legújabb kutatási eredményeik közvetlen módon történő megosztására. A Ludovika Szabadegyetem programsorozat a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterében ismét jelenléti előadásokkal folytatódik.

A meghívott előadók ezúttal a magyar közigazgatás történelmét mutatják be az érdeklődőknek. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársainak előadásai felölelik az Árpád-házi királyoktól a rendszerváltozásig a magyar közigazgatás múltját. Szó esik a Habsburg Birodalomban, majd a dualista korszakban betöltött magyar jogkörökről, az önálló Magyarország államigazgatásáról, és a hidegháború alatti központi és honvédelmi igazgatásról.

A rendezvénysorozat keretében az oktatók heti rendszerességgel, kedd esténként 18 órától tartanak előadásokat az Oktatási Központ II. számú előadójában (Üllői út 82.). 

A résztvevők száma limitált, ezért a részvétel regisztrációhoz kötött. A rendezvényen való részvétel feltétele a védettségi igazolvány és a személyazonosító okmány együttes felmutatása, amelyet a biztonsági szolgálat a beléptetés során ellenőriz.

A kollégiumi pontszerzésbe beszámítható esemény azon NKE-s hallgatók számára, akik nem kurzusként vették fel az előadást.

 

2021. szeptember 14.

Dr. Rácz György: Az Árpád-kor közigazgatása (1000–1301)

 

2021. szeptember 21.

Dr. Rácz György: Közigazgatás a vegyesházi királyok korában (1301–1526)

 

2021. szeptember 28.

Dr. Németh István: Magyarország a Habsburg Birodalomban: a kereszténység védbástyája (1526–1711)

 

2021. október 5.

Dr. Kulcsár Krisztina: A Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség betagozódása a Habsburg Birodalomba (1711–1848)

 

2021. október 12.

Dr. Tuza Csilla: Az önálló magyar állam és a neo-abszolutista korszak (1848–1867)

 

2021. október 19. 18.00 (Oktatási központ, II. előadó)

Dr. Fiziker Róbert: A dualista Magyarország (1867–1920)

 

2021. október 26.

Dr. Csősz László: Magyarország közigazgatása a két világháború között (1920–1944)

 

2021. november 2.

Dr. Suslik Ádám: Az önálló magyar haderő katonai igazgatása (1867–1944)

 

2021. november 9.

Dr. Balogh János Mátyás: Magyar külügyi szervek (1867–1944)

 

2021. november 16.

Ruzsa Éva: A (vár)megyei közigazgatás (1867–1989)

 

2021. november 23.

Dr. Mikó Zsuzsanna: A magyar központi közigazgatás (1945–1989)

 

2021. november 30.

Dr. Germuska Pál: A magyar honvédelmi igazgatás (1945–1989)