NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Doktori pótfelvételi 2024/2025

Tisztelt Pályázók!

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is hirdet pótfelvételi pályázatot doktori képzésre. Az egyetemünkön folyó doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit utánpótlásához.

Egyetemünk a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság érvényben lévő minősítése alapján jogosult PhD doktori képzés szervezésére és az ahhoz kapcsolódó doktori fokozatszerzési eljárás lefolytatására.

A 4 éves (8 féléves) doktori képzés első két évben (képzési és kutatási szakasz) a képzés során kötelezően teljesítendő tantárgyak kerülnek meghirdetésre. A képzési és kutatási szakasz végén a doktorandusz előrehaladását komplex vizsga formájában értékelni kell. A komplex vizsga célja, hogy a felsőoktatási intézmény csak azokat a doktoranduszokat engedje tovább, akik addigi teljesítményük és előrehaladásuk alapján jó eséllyel fokozatot tudnak szerezni. A második két év (kutatási és disszertációs szakasz) a doktori kutatás folytatásáról és a doktori értekezés megírásáról szól, amelyet követően egy éven belül a disszertációt be kell nyújtani. A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

Az egyetem a hadtudományok, a katonai műszaki tudományok, a közigazgatás-tudományok, valamint a rendészettudományok tudományágakban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával. A Hadtudományi Doktori Iskola, a Katonai Műszaki Doktori Iskola, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola és a Rendészettudományi Doktori Iskola célkitűzései, dokumentumai, törzstagjai, oktatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei legfontosabb adatai megtekinthetőek az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu).

A pályázónak minden esetben igazolnia kell a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett végzettségét és szakképzettségét, és eddigi tudományos kutatási, esetleges diákköri eredményeit, publikációs tevékenységét, amely a kutatási témához való kötődését bizonyítja. Szükséges továbbá legalább egy, a 22. § 5 (3) bekezdésben meghatározott nyelvből legalább B2 szintű (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány meglétének igazolása.

Részletes leírást, valamint a meghirdetett kutatási témákat a Doktori felvételi tájékoztató 2024/2025 (pdf) tartalmazza.

Pótfelvételi eljárást hirdető doktori iskolák:

  • Hadtudományi Doktori Iskola
  • Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola
  • Rendészettudományi Doktori Iskola


A jelentkezési dokumentációt elektronikus úton email-ben (barta.bettina@uni-nke.hu), valamint papíralapon is szükséges benyújtani.


Jelentkezési határidő: 2024. július 31.

További tájékoztatás kérhető a Tudományos Ügyek Irodán:

Barta Bettina
barta.bettina@uni-nke.hu
(+36-1) 432-9000/29739

 

Egyéni felkészülők részére, további letölthető dokumentumok: