NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Ösztöndíjas foglalkoztatás Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalban

Az ösztöndíjas foglalkoztatás célja, hogy ennek keretében a pályakezdő diplomások a szakmai készségek megszerzése érdekében gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek, ezáltal nagyobb esélyük legyen a későbbi elhelyezkedésben.

Az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony jellemzői, feltételei:

Időtartama: 12 hónap.

• Az ösztöndíjas foglalkoztatásra a Főpolgármesteri Hivatalra irányadó munkarendben (hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30 óra közötti és pénteken 8.00-14.00 óra közötti időtartam) belül rész- vagy teljes munkaidőben kerül sor.

• Az ösztöndíjas foglalkoztatott ösztöndíja: teljes munkaidős, heti 40 órás foglalkoztatás esetén havi bruttó 200.000,- Ft, heti 30 órás részmunkaidős foglalkoztatás esetén havi bruttó 150.000,- Ft. Az Szja. tv. szerint az ösztöndíj a minimálbér összegéig adómentes. Társadalombiztosítás szempontból az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy biztosítottnak, az ösztöndíj járulékalapot képező jövedelemnek minősül.

A Főpolgármesteri Hivatalban ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet:

o aki az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be,
o akinek a diplomája az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra és
o munkaviszonyban - ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti jogviszonyt és az adórendszeren kívüli foglalkoztatásnak minősülő háztartási munkára irányuló munkaviszonyt -, közalkalmazotti jogviszonyban, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban nem áll.

További feltételek:

• magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
• büntetlen előélet.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Csatolandó iratok:

o fényképes önéletrajz (életkorának megjelölésével),
o bizonyítványainak másolata, o továbbá arra vonatkozó – aláírásával ellátott - nyilatkozata, hogy a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén a jelentkezés érvénytelennek tekintendő). A csatolandó nyilatkozat megtalálható a hirdetésben, a Budapest Portál/Közérdekű

Adatok/Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/Adatvédelem, közérdekű adatok igénylése/Adatkezelési tájékoztatók menüpont alatt. Jelentkezését Csák Bernadett személyügyi ügyintéző részére a csakb@budapest.hu e-mail címre, vagy a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztálya részére (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) szíveskedjen eljuttatni. Tárgyként kérjük feltüntetni: „Ösztöndíjas foglalkoztatás”