Pályázati felhívás munkatársaknak

Jelenleg nincs aktív pályázat. A következő pályázati kiírás 2022. feburár elején várható.

 

Pályázati felhívás

Erasmus+ oktatói és munkatársi mobilitás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében oktatói mobilitás, illetve munkatársi mobilitás megvalósítására pályázatot hirdet. Biztatjuk mindazon oktatókat és munkatársakat, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel az oktatói,- és munkatársi mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a már meglévő, illetve új partner egyetemekkel való kapcsolattartás, a képzési célú mobilitás a felsőoktatási intézmény bármely dolgozója számára elérhető készségeinek fejlesztésére, workshopokon, gyakorlati perióduson, szakmai tanulmányutakon keresztül.

A pályázati időszak:

2021. szeptember 1. napján 00.00 órától – szeptember 24. napján déli 12:00 óráig

Pályázhatnak:

·         az Egyetem azon oktatói és munkatársai;

o   akik hivatalos egyetemi email címmel rendelkeznek;

o   továbbá magyar állampolgárok, vagy Magyarországon tartózkodási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkeznek.

Pályázás menete:

·         Az oktatói,- munkatársi mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik az https://erasmus.uni-nke.hu/ portálon;

·         Oktatói,- munkatársi mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

·         A pályázati anyag leadására legkésőbb 2021. szeptember 24. napján déli 12 óráig van lehetőség.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

  1. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa az Egyetem honlapjáról elérhető: (https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas/palyazas-es-elbiralas-menete)
  2. Fényképes Europass vagy egyetemi formátumban elkészített Önéletrajz (angol nyelvű önéletrajz);
  3. Felettesi jóváhagyás (pecséttel és aláírással ellátva);

Európán kívüli mobilitási lehetőségek (2022. július 31. napi megvalósítási határidővel):

-      Izra[BG1] e[KAP2] [BG3] l

§  Bar-Ilan University.

Elbírálás menete:

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer lapján.

A pályázók pályázatuk elbírálásáról elektronikus úton kapnak értesítést.

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját:

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol;

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas/munkatarsi-mobilitas, vagy érdeklődjenek munkaidőben a NKE Nemzetközi Irodájánál.

 

Minden érdeklődőnek sikeres pályázást kívánok!

                                                                                              Dr. Koltay András

                                                                                                        rektor