Pályázati felhívás munkatársaknak

 

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora

pályázatot hirdet
Erasmus+ munkatársi mobilitásban történő részvételre

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében – oktatási, illetve képzési célú - munkatársi mobilitás megvalósítására hirdet pályázatot.

Bátorítjuk az NKE mindazon munkatársait, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a pályázati lehetőséggel, mivel a munkatársi mobilitás egyedülálló lehetőséget kínál mind a szaknyelvi tudás elmélyítésére, mind más kultúrák, valamint különböző szakmai modellek megismerésére.

Pályázati időszak:

2020. szeptember 01. napja – szeptember 21. napja

 

A pályázatok benyújtására a pályázati időszak első napján 00:00 órától a határidő utolsó napján déli 12:00 óráig van lehetőség!

 

Programországokkal folytatott Erasmus+ mobilitás (Európán belül)

 

-          Az oktatási és képzési célú munkatársi mobilitás megvalósítási időszaka:

2020. szeptember 1. napjától – 2021. szeptember 30. napjáig

 

Európán kívüli Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás

 

-          Az oktatási és képzési célú munkatársi mobilitás megvalósítási időszaka:

2021. január 1.  – 2021. június 30.

A pályázati kiírás személyi hatálya

Azon munkatársak pályázhatnak, akik:

-          oktatói mobilitási pályázat esetén: az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktatók;

-          képzési célú mobilitási pályázat esetén: az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktató és nem oktató munkatársak.

Pályázás kiegészítő támogatásra

Abban az esetben, ha a pályázó munkatársnak a pályázott mobilitással összefüggésben tartós betegségéből és/vagy fogyatékosságából eredően többletköltsége merülne fel, ennek fedezetére – a mobilitásra irányuló pályázat mellett – 2020. szeptember hónap 28. napjáig, illetve 2021. január hónap 18. napjáig szintén pályázatot nyújthat be az illetékes kari nemzetközi koordinátornál, illetve a Nemzetközi Iroda koordinátorainál.

 

Bővebb információ

 

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját:

Erasmusról általában:

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol 

munkatársi mobilitás kapcsán:

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas

vagy érdeklődjenek munkanapokon délelőtt a NKE Nemzetközi Irodájánál a Tóparti épület 104. irodájában.

Pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása az NKE honlapjának fejlécében található „Erasmus+” linken keresztül elérhető Erasmus+ Pályázati Portálon (a továbbiakban: „Portál”) keresztül történik.

Közvetlen link: https://erasmus.uni-nke.hu/

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Portál használata regisztrációhoz kötött.

 

A pályázat benyújtása kapcsán előzetesen jelezzük, hogy a pályázati időszak utolsó napján a korábbi tapasztalatok alapján nagy a Portál túlterheltsége, ezért azt javasoljuk, hogy az érdeklődők a dokumentumok összeállítását és a pályázati anyag véglegesítését lehetőség szerint a határidő vége előtt minél korábban szíveskedjenek elvégezni. A portál működésével kapcsolatos hibák vonatkozásában észrevételt, reklamációt kizárólag írásban az international.exchange@uni.nke.hu címen, legkésőbb a pályázati határidő lejárta előtt 4 (négy) órával áll módunkban elfogadni, és kizárólag abban az esetben, ha a pályázó a pályázati űrlap kitöltését már megkezdte.

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

2020.08.26.

 

                                                                  Dr. Koltay András

                                                                                       rektor
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korábbi pályázati felhívások:


 

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pályázatot hirdet
Erasmus+ munkatársi mobilitásra

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében munkatársi – oktatási, illetve képzési célú - mobilitás megvalósítására pótpályázatot hirdet. Biztatjuk az NKE mindazon munkatársát, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a munkatársi mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a szaknyelvi tudás elmélyítésére, illetve más kultúra megismerésére.

 

Pályázati időszak:

2020. február 10. napján 00:00 órától – február 28. napján 10:00 óráig

 

A pályázatok benyújtására a pályázati időszak első napján déli 12:00-tól a határidő utolsó napján 10:00 óráig van lehetőség!

 Programországokkal folytatott Erasmus+ mobilitás (Európán belül)

 

Az oktatási és képzési célú munkatársi mobilitás megvalósítási időszaka:

2020. szeptember 1. napjától – 2021. szeptember 30. napjáig

 

Európán kívüli Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás

 

Az oktatási és képzési célú munkatársi mobilitás megvalósítási időszaka:

2020. május 1.  – 2021. június 30.

Pályázható országok: Dél-Afrikai Köztársaság (oktatási célú), Kenya, Kína (oktatási célú), Korea (oktatási célú)

 

A pályázati kiírás személyi hatálya

Pályázhatnak azon munkatársak:

  • oktatói mobilitási pályázat esetén: az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktatók;
  • képzési célú mobilitási pályázat esetén: az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktató és nem oktató munkatársak.

 

Pályázás kiegészítő támogatásra

Abban az esetben, ha a pályázó munkatársnak a pályázott mobiltással összefüggésben tartós betegségéből és/vagy fogyatékosságából eredően többletköltsége merülne fel, ennek fedezésére – a mobilitásra irányuló pályázat mellett – 2020 hónapban napjáig szintén pályázatot nyújthat be. az illetékes kari nemzetközi koordinátornál, illetve a Nemzetközi Iroda koordinátorainál.

 

Bővebb információ

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját (Erasmusról általában: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol  munkatársi mobilitás kapcsán: https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas , vagy érdeklődjenek munkanapokon délelőtt a NKE Nemzetközi Irodájánál a Tóparti épület 104. irodájában.)

 

Pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása az NKE honlapjának fejlécében található „Erasmus+” linken keresztül elérhető Erasmus+ Pályázati Portálon (a továbbiakban: „Portál”) keresztül történik

(Közvetlen link: https://erasmus.uni-nke.hu/)

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Portál használata regisztrációhoz kötött.

A pályázat benyújtása kapcsán előzetesen jelezzük, hogy a Portál a pályázati időszak utolsó napján a korábbi tapasztalatok alapján nagy a túlterheltség, azt javasoljuk, hogy az érdeklődők a dokumentumok összeállítását és a pályázati anyag véglegesítését lehetőség szerint a véghatáridő előtt szíveskedjenek elvégezni. A portál működésével kapcsolatos hibák vonatkozásában észrevételt, reklamációt kizárólag írásban az international.exchange@uni.nke.hu címen legkésőbb a pályázati határidő lejárta előtt 4 (négy) órával áll módunkban elfogadni, és kizárólag abban az esetben, ha a pályázó a pályázati űrlap kitöltését már megkezdte.

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

2020.02.04.

 

                                                                                                   Dr. Koltay András

                                                                                                  rektor


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pótpályázatot hirdet
Erasmus+ munkatársi mobilitásra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében munkatársi – oktatási, illetve képzési célú - mobilitás megvalósítására pótpályázatot hirdet., Biztatjuk az NKE mindazon munkatársát, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a munkatársi mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a szaknyelvi tudás elmélyítésére, illetve más kultúra megismerésére.

 Pályázati időszak:

2019. szeptember 23. – október 14. 14:00 óra

 

Erasmus+ munkatársi mobilitás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet oktatói és képzési célú mobilitásra az Egyetem minden dolgozója számára.

Oktatási célú mobilitásra az Egyetem oktatói, képzési célú mobilitásra pedig az Egyetem minden munkatársa jelentkezhet.

A pályázatot az Erasmus+ pályázati portál kitöltésével, illetve a szükséges mellékletek feltöltésével lehet benyújtani, amely a https://app.uni-nke.hu/erasmus honlapon érhető el.

Pályázási időszak: 2019. február 11. 12:00 - március 4. 12:00

A pályázati feltételek az egyetem honlapján elérhetők.

Erasmusról általában
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol

Munkatársi mobilitás
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas/munkatarsi-mobilitas