Pályázati felhívás munkatársaknak

Pályázati felhívás

 

ERASMUS+ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora pótpályázatot hirdet
Erasmus+ munkatársi mobilitásra

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében munkatársi – oktatási, illetve képzési célú - mobilitás megvalósítására pótpályázatot hirdet., Biztatjuk az NKE mindazon munkatársát, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel a munkatársi mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a szaknyelvi tudás elmélyítésére, illetve más kultúra megismerésére.

 

Pályázati időszak:

2019. szeptember 23. – október 14. 14:00 óra

 

A pályázatok benyújtására a pályázati időszak első napján déli 12:00-tól a határidő utolsó napján 14:00-ig van lehetőség!

 

Programországokkal folytatott Erasmus+ mobilitás (Európán belül)

 

-          Az oktatási és képzési célú munkatársi mobilitás megvalósítási időszaka:

2019. december 1. napjától – 2020. szeptember 30. napjáig

 

Európán kívüli Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás

 

-          Az oktatási és képzési célú munkatársi mobilitás megvalósítási időszaka:

2019. december 1.  – 2021. június 30.

Pályázható országok: Dél-Afrikai Köztársaság, Etiópia, Grúzia, Kazahsztán, Kenya, Kína, Korea, Koszovó, Oroszország, USA.

A pályázati kiírás személyi hatálya

Pályázhatnak azon munkatársak:

-          oktatói mobilitási pályázat esetén: az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktatók;

-          képzési célú mobilitási pályázat esetén: az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzatának hatálya alá tartozó oktató és nem oktató munkatársak.

Pályázás kiegészítő támogatásra

Abban az esetben, ha a pályázó munkatársnak a pályázott mobiltással összefüggésben tartós betegségéből és/vagy fogyatékosságából eredően többletköltsége merülne fel, ennek fedezésére – a mobilitásra irányuló pályázat mellett - 2019. október 25. napjáig szintén pályázatot nyújthat be. az illetékes kari nemzetközi koordinátornál, illetve a Nemzetközi Iroda koordinátorainál.

Pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtása az NKE honlapjának fejlécében található „Erasmus+” linken keresztül elérhető Erasmus+ Pályázati Portálon (a továbbiakban: „Portál”) keresztül történik

(Közvetlen link: https://app.uni-nke.hu/erasmus/)

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Portál használata regisztrációhoz kötött.

A pályázat benyújtása kapcsán előzetesen jelezzük, hogy a Portál a pályázati időszak utolsó napján a korábbi tapasztalatok alapján nagy a túlterheltség, azt javasoljuk, hogy az érdeklődők a dokumentumok összeállítását és a pályázati anyag véglegesítését lehetőség szerint a véghatáridő előtt szíveskedjenek elvégezni. A portál működésével  kapcsolatos hibák vonatkozásában észrevételt reklamációt kizárólag írásban az international.exchange@uni.nke.hu címen legkésőbb a pályázati  határidő lejárta előtt 4 (négy) órával áll módunkban elfogadni, és kizárólag abban az esetben, ha a pályázó a pályázati űrlap kitöltését már megkezdte.

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

 

Korábbi pályázati felhívások:

Erasmus+ munkatársi mobilitás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet oktatói és képzési célú mobilitásra az Egyetem minden dolgozója számára.

Oktatási célú mobilitásra az Egyetem oktatói, képzési célú mobilitásra pedig az Egyetem minden munkatársa jelentkezhet.

A pályázatot az Erasmus+ pályázati portál kitöltésével, illetve a szükséges mellékletek feltöltésével lehet benyújtani, amely a https://app.uni-nke.hu/erasmus honlapon érhető el.

Pályázási időszak: 2019. február 11. 12:00 - március 4. 12:00

A pályázati feltételek az egyetem honlapján elérhetők.

Erasmusról általában
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol

Munkatársi mobilitás
https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas/munkatarsi-mobilitas