Pályázati felhívás munkatársaknak

Pályázati felhívás

Erasmus+ oktatói célú és képzési célú mobilitás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rektora az Erasmus+ Program keretében oktatói célúmobilitás, illetve képzési célú mobilitás megvalósítására pályázatot hirdet. Biztatjuk mindazon oktatókat és munkatársakat, akik a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelnek, hogy éljenek a lehetőséggel, mivel az oktatói,- és munkatársi mobilitás nagyszerű lehetőséget kínál a már meglévő, illetve új partner egyetemekkel való kapcsolattartás, a képzési célú mobilitás a felsőoktatási intézmény bármely dolgozója számára elérhető készségeinek fejlesztésére, workshopokon, gyakorlati perióduson, szakmai tanulmányutakon keresztül.

A pályázati időszak:

2021. március 1. napján 00.00 órától – március 19. napján 10:00 óráig

Pályázhatnak:

o         az Egyetem azon oktatói és munkatársai;

o   akik hivatalos egyetemi email címmel rendelkeznek;

o   továbbá magyar állampolgárok, vagy Magyarországon tartózkodási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkeznek.

Pályázás menete:

·         Az oktatói,- képzési célú mobilitási programokra való pályázás kizárólag elektronikus formában történik, az online jelentkezési lap kitöltésével. A pályázathoz csatolandó dokumentumok feltöltése is elektronikusan történik.

·         https://erasmus.uni-nke.hu/

·         Oktatói,- képzési célú mobilitás esetén az egyetem partnerintézményeihez lehet pályázni.

·         A pályázati anyag leadására legkésőbb 2021. március 19. napján 10 óráig van lehetőség.

Pályázathoz csatolandó dokumentumok:

  1. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a mobilitással kapcsolatos kötelezettségeket vállalja. A nyilatkozat tartalma és formanyomtatványa az Egyetem honlapjáról elérhető: (https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas/palyazas-es-elbiralas-menete)
  2. Fényképes Europass Önéletrajz (angol nyelvű önéletrajz);
  3. Felettesi jóváhagyás (pecséttel és aláírással ellátva);
  4. Nyilatkozat-Erasmus-munkatársi mobilitás

Európán kívüli mobilitási lehetőségek (2022. július 31. napi megvalósítási határidővel):

-      Dél-Afrikai Köztársaság:

§  Free State University (csak képzési célú hely);

§  Durban University of Technology (oktatói és képzési célú helyek);

-      Kenya:

§  Kenyatta University (csak képzési célú hely);

Elbírálás menete:

A pályázat benyújtását követően a formai követelményeknek megfelelő pályázatokat a kari Bíráló Bizottságok értékelik megadott szempontrendszer lapján.

A pályázók pályázatuk elbírálásáról elektronikus úton kapnak értesítést.

Az Erasmus+ Programmal kapcsolatos bővebb információért látogassák meg az egyetem központi honlapját:

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-programrol;

https://www.uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/munkatarsi-mobilitas/munkatarsi-mobilitas, vagy érdeklődjenek munkaidőben a NKE Nemzetközi Irodájánál.

 

 

                                                                                               Dr. Koltay András

                                                                                                        rektor