NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Kadétok a Ludovikán

Újra kadétok látogattak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Campusára  az NKE Honvéd Kadétprogramot támogató foglalkozássorozata következő elemének kipróbálására május 26-án. A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia történetének bemutatására alapozott, egyéb kiállításokra és a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokra épülő program legfőbb célja a katonai szolgálat, illetve egyéb közszolgálat művelésére készülő tizenévesek pályaorientációjának segítése.

A kezdeményezés tesztelése a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 9. évfolyamos kadétjainak részvételével zajlott. A fókusz a katonai pályára való felkészítés történeti közegébe helyezésén volt, különös tekintettel az élményszerű tudásbővítés lehetőségeinek biztosítására. A tapasztalatok elemzése és a középiskola tanáraival történt eszmecsere nyomán a program újabb elemét a debreceni kadétok 10. a. osztálya ismerhette meg. Ezúttal a kadétélet történeti változásának bemutatása köré fonódott az öt órára terjedő program.

Kovács László vezérőrnagy, tudományos rektorhelyettes a Ludovika Főépület előtt köszöntötte a kadétokat, röviden ismertetve az egyetem képzési területeit. Ezt követően a Ludovika Akadémia történetét bemutató kiállításban a tisztképzés gyökereit, majd annak intézményesítését úgy tanulmányozhatták egy speciális tárlatvezetésen, hogy az egyes korszakokra jellemző kadétélet jellemzői, az akkori tizenévesek katonai közegben töltött mindennapjai is előtérbe kerülhettek. Ennek csúcspontjaként interaktív múzeumi foglalkozásba ágyazva élhették át a 19-20. századforduló időszakában alkalmazott lövészeti kiképzés hangulatát, miközben – ha csak virtuálisan is – kipróbálhatták ügyességüket a legendás Mannlicher puska kezelésében.

A program során a századforduló katonaétkeztetési sajátosságairól is szó esett. Ezt követően a Magyar Természettudományi Múzeumban Bernert Zsolt, a múzeum főigazgatója tartott a programunkhoz alakított múzeumpedagógiai foglalkozást az emberi fejlődés antropológiai törvényszerűségeiről, illetve annak innovációs ugrásairól. Utóbbit élményszerűen demonstrálta a kézben adott csont-, pattintott és csiszolt kő- és bronz eszközökkel, az egyre nagyobb népesség élelemellátását lehetővé tévő szerszámokkal. A debreceni kadétok értékes kérdéseinek, hozzászólásainak eredményeképpen az intézmény antropológiai gyűjteményi raktára is megnyílt előttük. Ennek köszönhetően a természettudományi múzeumi látogatást követően a legfelső szintről járhatták be a főépületet, miközben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési formáiról, a különféle közszolgálati ágakról kaptak tájékoztatást.

A napot a ludovikás hagyományok megismertetésére szolgáló, az Orczy-park szoboremlékeit megtekintő séta zárta. Ez alatt a kadétokat bevonó értékelő beszélgetés is zajlott, amelynek legmaradandóbb része a korabeli oktatási rendszer minősítése körül forgott a hatalmas összegű alapítványával a magyar katonai felsőoktatásba való bekapcsolódást a szegényebb sorsúak számára is lehetővé tevő Buttler János gróf szobránál. A legendás ludovikás szellemiség összetevőiről a Ludovika ikonikus emlékművévé vált szoborcsoportnál kaptak képet a Ludovika Akadémia életre keltésében főszerepet játszó, a kadétok számára eddig ismeretlen hármas: az uralkodóház beleegyezését biztosító névadó Mária Ludovika királyné, a Ludoviceum épületet elkészíttető József nádor és az alapítványtevő Buttler gróf személyiségén keresztül.

 

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: kadét