NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Az MTA doktora címben részesült Deli Gergely, az NKE rektora

A Magyar Tudományos Akadémia doktora címben részesült Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora április 23-án. A rektor akadémiai doktori értekezése – amelynek nyilvános vitája 2023 júniusában volt – modern társadalomtudományi megközelítésben, mindenekelőtt a viselkedés-gazdaságtan tételeinek felhasználásával értékeli a klasszikus római jog kiválasztott, a Digestában szereplő néhány fontos forráshelyét.

Az MTA honlapján olvasható ismertetés szerint az értekezés legfontosabb tudományos eredményei közé tartozik a klasszikus római árképzési módok elhelyezése a sztoikus értelem és a neoklasszikus közgazdaságtan észszerűség fogalmának ellentétes irányú megközelítésében, valamint a jogpozitivista és etikai megközelítések ütköztetése a Digesta forráshelyeivel, mindenekelőtt a legnagyobb hatású római jogtudós, Ulpianus álláspontjával.

Az indoklás szerint, fontos annak kimutatása, hogy a római cenzori erkölcsbíráskodás – megállapítható jogi elemei ellenére – nem minősíthető jogrendnek, mert maguk a rómaiak sem tekintették annak, lényeges eredménye továbbá a birtokvédelem indokainak az állami redisztribúció témakörébe vonása és annak felvetése, hogy a birtokláshoz a római jogban ott fűződött birtokvédelmi joghatás, ahol az a jószágok optimális elosztása érdekében kívánatos volt.

Az ismertetésben kiemelik azt is, hogy a szerző rendkívül igényes nyelvi stílusban, átlátható szerkezetben, sajátos tudományos kutatási módszert követve, impozáns szakirodalmi apparátusra támaszkodva, számos jogtudományi invenciót felvonultatva elemez, valamint a mű ötvözi a jogi romanisztika, a jog-összehasonlítás, a jogbölcselet és a gazdaságtudományok vonásait.

Az MTA doktora címre 1995 óta lehet pályázni. Az elismerést az Akadémia annak ítélheti oda, aki többek között tudományos fokozattal rendelkezik, az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzése óta is eredeti tudományos eredményekkel gyarapította, e mellett a tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, valamint tudományos eredményeit doktori műben foglalja össze.

 

Szöveg: Harangozó Éva

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: Deli Gergely