NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Az NKE jövőstratégiái

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) jövőjét érintő célokat és az ezeket szolgáló egyetemi stratégiákkal kapcsolatos kérdéseket tárgyaltak meg az NKE Stratégiai Tervezést Támogató Testületének (STTT) alakuló ülésén március 25-én.

A felsőoktatás szükségszerű megújulása hazánkban és külföldön is világosan érzékelhető tendencia. A képzéseket alapjaiban meghatározó peremfeltételek, az elvárásrendszer és a dinamikusan változó közeg gyors alkalmazkodást igényel az intézményektől, amely csak átfogó képzési reform révén kezelhető.

Az NKE a fent említett változásokhoz alkalmazkodva teljeskörű képzési reform előkészítését kezdte meg a tavalyi évben, amely a gyakorlati jellegű tantárgyak/tanórák arányának növelését, az élményszerű oktatás megvalósítását és az idegen nyelvű szaktantárgyak számának növelését tűzte ki céljául.

Az alakuló ülésen elhangzott, hogy az egyetem hosszú távon proaktivitással, minőségi oktatás/kutatással, „jövőálló diákok” képzésével, az intézmény szellemiségét képviselő vezérelvekkel, az e szellemiséghez mérten a folyamatokra kiterjesztett fejlesztésekkel, a nemzetközi térbe meghatározó üzenetek eljuttatásával, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazásával tudja megőrizni versenyképességét. Ahhoz azonban, hogy az intézmény meg tudjon felelni az előtte álló kihívásoknak, fontos látni, hol tart jelenleg a folyamatokban.

A most létrejött Stratégiai Tervezést Támogató Testület célja az egyetem versenyképessége megőrzésének segítése, a megkezdett reform támogatása az NKE jövőbeli stratégiai célkitűzéseihez kapcsolódóan az egyetemet érő külső hatások, az egyetem stratégiáiban foglalt prioritások, valamint az ezek megvalósításához szükséges, a jövőbe vezető cselekvések összehangolása érdekében.

A szakmai grémium a tervek szerint évente egy-két alkalommal ülésezik, és a NKE jövőjét érintő stratégiai tervezés bázisaként működik.

 

Szöveg: Sallai Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes