NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

NKE: kiszámítható életpálya, sokrétű nemzetközi kapcsolatok

A február 15-i jelentkezési határidő előtti utolsó, online nyílt napját tartotta meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) február 8-án, amelyet a nagyszámú érdeklődő élőben követhetett az NKE Facebook-oldalán.

Az esemény az egyetem rektorának nyitó gondolataival vette kezdetét. Deli Gergely a vele készült interjúban elmondta, az NKE magabiztosan készül a felvételi időszakára, hiszen az egyetemen nagyon sok olyan egyedi képzés van, amely kiszámítható életpályát, sokszor kiemelkedő bérezést és felemelkedési lehetőséget biztosít. A rektor hozzátette, az intézmény az élre tör a nemzetköziesítés területén is, hiszen az egyetem magasabb vezetésébe hamarosan egy, az Európa-ügyekhez kiválóan értő lengyel diplomata főigazgatóként, valamint a tengerentúli akadémiai életet jól ismerő, olasz–ecuadori alkotmányjogász nemzetközi rektorhelyettesként hoz majd új színt. Deli Gergely emellett felhívta a figyelmet arra a kapcsolatépítési lehetőségre is, amelyet hazánk küszöbön álló soros uniós elnöksége jelent. Ebben az időszakban egyetemünk jelenlegi és leendő hallgatói lehetnek az úgynevezett összekötő hivatalnokok a különböző tagállami delegációk és a bizottsági szervek között.

A rektori köszöntő után a hazai és nemzetközi közigazgatási szakemberek és vezetők bázisintézménye, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) nemzetközi képzéseit és mobilitási lehetőségeit ismerhették meg az érdeklődők Zachar Péter Krisztián jóvoltából. Az NKE ÁNTK nemzetközi dékánhelyettese kiemelte, a kar magyar és angol nyelvű alapképzése a tényleges hallgatói igények alapján vezeti be a diákokat a jog és nemzetközi kapcsolatok világába. Fontos, hogy minél előbb belerázódjanak abba a munkamorálba és tempóba, ami a leendő munkahelyükön vár majd rájuk. Igyekeznek a hallgatóknak azt a lehetőséget is megadni, hogy saját érdeklődésük szerint tudjanak kiemelkedő nyelvi kompetenciákat elsajátítani. Ebben természetesen az egyetemre meghívott idegen anyanyelvű oktatók is közreműködnek. Zachar Péter Krisztián egyedi lehetőségként említette, hogy a kar hallgatói gyakorlati idejüket akár hazánk valamely külképviseletén is eltölthetik.

Az ÁTNK közigazgatási képzéseiről, valamint a tanulmányokon túli szakmai és tudományos tevekénységeiről is esett szó, erről már Bartóki-Gönczy Balázst kérdezte Pálfalvi Zoltán műsorvezető. Az NKE ÁNTK tudományos dékánhelyettese elmondta, a leendő hallgatók magyarul és angolul egyaránt gyakorlati fókusszal ismerkedhetnek meg a hazai államigazgatási, a külszolgálati vagy épp a kiberbiztonsági pozíciókhoz szükséges ismeretekkel. Hozzátette, azt is tudatosítani szeretnék a hallgatókban, hogy a tudomány világa a szakdolgozaton túl is nyitva áll bárki előtt.

A nyílt napon egy kurrens, az NKE-re újonnan érkező képzés, a közszolgálati kommunikáció iránt érdeklődők is képet kaphattak a kommunikáció- és médiatudomány mesterszakról Veszelszki Ágnes segítségével. Az NKE ÁNTK Digitális Média és Kommunikáció Tanszék tanszékvezetőjével készült interjúban elhangzott, a diákok nem csupán elméletben, hanem a gyakorlatban is kipróbálhatják majd képességeiket – akár a legmodernebb technológiákon keresztül. A hallgatók minden félévben új, interaktív projektben vesznek részt annak a tudásnak a segítségével, melyet a tanszék elméleti és gyakorlati területeken is jártas oktatóitól sajátítanak el.

Aki a vízügy területén képzeli el a jövőjét, a nyílt napon részletesen is megismerhette a bajai Víztudományi Kar (VTK) képzéseit Bíró Tibor segítségével. Az NKE VTK dékánja azt emelte ki, hogy a víztudomány előtt óriási kihívások állnak, a természeti katasztrófák nyolcvan százalékáért ugyanis a víz felelős. A következő időkben e terület szakemberei, leendő közigazgatási vezetői a legnagyobb társadalmi elismertségre tarthatnak majd számot. Az ide jelentkező hallgatók végül műszaki mérnökök lesznek, erős kapcsolatokkal a természettudományok különböző területeihez. Az itt végzettek elhelyezkedési lehetősége rendkívül széles, hiszen bárhol, ahol vízzel kapcsolatos mérnöki munkákra van szükség, helyük lesz. A kar egyedi mesterképzése a vízdiplomáciához kapcsolódik, ahol a mérnöki tudás mellett alapvető elvárás a nemzetközi kapcsolatokban való jártasság is. Elhangzott, a VTK tehetséggondozásának fontos platformja a szakkollégium, ahol a karon folyó tudományos munkába és kutatási programokba is bekapcsolódhatnak a hallgatók, ugyanakkor a vízügyi terület nagyon is gyakorlatias feladataiból is kivehetik a részüket.

A VTK gyakorlati, terepi munkáiról, az expedíciós feladatokról és a karon belüli tehetséggondozásról Majer Fruzsina Kata beszélt az érdeklődőknek. Az NKE VTK Területi Vízgazdálkodási Tanszék mérnöktanára elmondta, a vízügyi képzés erősen gyakorlatorientált, így szerves része már az első évtől kezdve a laboratóriumi és a terepi munka. A hallgatók emellett önkéntesen vehetnek részt különféle expedíciós kutatásokban. Ennek lényege, hogy a tantermekben megismert elméleti számok, eredmények váljanak kézzelfoghatóvá. A csoportos gyakorlati munka ráadásul segíthet annak eldöntésében is, hogy a hallgatók végül milyen életpályát választanak maguknak.

Az online nyílt nap során bemutatkozott a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar is, ahol a képzések mellett a felvételi sajátos követelményeiről, valamint a honvéd tisztjelöltek mindennapjairól is tájékoztatást kaptak a résztvevők Szászi Gábor ezredestől. Az NKE HHK oktatási dékánhelyettese elmondta, a karon olyan oktatók tartanak órákat, akik akár napi rendszerességgel vesznek részt a biztonsági környezet változásával kapcsolatos hazai katonai feladatokban. A kar minden, a honvédségben zajló változást követ, így igyekeznek megszerezni azokat a korszerű eszközöket is a képzéshez, amelyeket a hivatásos katonák aktuálisan használnak. Legfontosabb a hallgatók döntésképessége, azaz általános vezetői készségük kialakítása, ami döntően gyakorlatorientált módon történik. Elhangzott, nem kell megrémülni a fizikai követelményektől sem, hiszen az első három–négy félév lehetőséget ad az ütemezett felzárkózásra e területen.

Az egyetem egyik legnépszerűbb képzéséről, az országban egyedülálló nemzetközi biztonság és védelempolitikai (civil) alap- és mesterszakokról Saly Veronika mesélt a leendő felvételizőknek. Az NKE HHK hallgatója elmondta, az itt végzettek csatlakozhatnak akár olyan nemzetközi szervezetekhez, mint a NATO vagy az EU, de itthon maradva szolgálhatnak a hazai közigazgatási intézményeknél vagy a Magyar Honvédségnél is. A képzés fontos alkotóeleme az idegen nyelvek ismerete, miközben a tananyag elsősorban a jogi, a gazdasági, a politikai, a katonai és a stratégiai területeket fedi le.

A rendészeti és a katasztrófavédelmi pálya iránt elkötelezettek a rendőr tisztjelölti és a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony legfontosabb jellemzőiről, valamint a felvételi alkalmassági vizsgálatokról és a rendészeti életpálya lehetőségeiről az érdeklődők a Rendészettudományi Kar (RTK) vezető munkatársaitól értesülhettek. Hautzinger Zoltán r. ezredes, az NKE RTK oktatási dékánhelyettese kiemelte, továbbra is népszerűek a rendőr alapképzési szakok. Mivel évről évre egyre több fiatal választja a pályát, így csak magas pontszámmal lehet bekerülni. A dékánhelyettes ezért azt tanácsolta, hogy ne csupán a legnépszerűbb szakokra jelentkezzenek a diákok, hanem azokra is, ahol nagyobb esély nyílik a bekerülésre, mint például a határ- és az idegenrendészeti képzés. Ugyancsak érdekes lehet a leendő hallgatóknak a magánbiztonsági alapképzési szak is, ahol nincs felvételi alkalmassági vizsgálat. Hautzinger Zoltán arról is beszélt, hogy a kar hallgatói a beiratkozást követően havonta nagyságrendileg 300 ezer forintos illetményben részesülnek, cserébe pedig mindössze annyit kérnek tőlük, hogy illeszkedjenek be minél jobban az egyetem, illetve a rendőrség közösségébe.

Varga Ferenc tű. dandártábornok, az NKE Katasztrófavédelmi Intézetének vezetője két fontos alapképzést, a tűzvédelmi mérnöki, illetve a katasztrófavédelmi alapképzést mutatta be. Hangsúlyozta, aki ide jelentkezik, elsősorban hivatást választ, tehát nagyon fontos összetevő a belső motiváció. Az intézet elsősorban a hazai katasztrófavédelem hivatásos szervezetei számára képez utánpótlást, de a végzettek lehetnek akár az önkormányzatok, akár a gazdálkodó szervezetek megbecsült munkatársai. A képzés mindkét szakon gyakorlatorientált, a hallgatók korán megtapasztalhatják leendő szakterületük működését. Az alkalmassági vizsgálatokon átesett hallgatók tisztjelölti státuszban tanulhatnak, így a rendőrtiszt-jelöltekhez hasonlóan rendészeti ösztöndíjat kapnak.

Az élő közvetítést követők az interjúk között virtuális campustúrákon járhatták be a Ludovika Campus, a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus, valamint a Víztudományi Kar bajai campusát, ahol a már felvételt nyert hallgatók segítségével nyerhettek betekintést az egyetemista lét mindennapjaiba. Az élő közvetítés nézői ugyancsak láthatták a Gólyatáborról, a Gólyabálról, valamint Budapest egyik legnagyobb háromnapos tavaszi fesztiváljáról, a Ludovika Fesztiválról készült tavalyi videókat is.

Az online adás utolsó 30 percében a felvételivel kapcsolatos, a Facebook felületén feltett nézői kérdésekre az NKE Oktatási és Tanulmányi Irodájának munkatársai, Paplogó Edit irodavezető és Botos Virág oktatási főreferens válaszoltak. A kérdések zöme a pontszámításra, a meghirdetett, államilag finanszírozott helyek pontos számára, az egyes érettségi tárgyak és nyelvvizsgák beszámíthatóságára, illetve az egyenruhás képzéseken megkövetelt fizikai alkalmassági vizsgálatokra vonatkozott.

Azoknak a felvételizőknek, akik nem tudták követni a tegnapi élő adást vagy bármilyen megválaszolatlan kérdésük maradt, azt javasoljuk, hogy látogassanak el a felveteli.uni-nke.hu oldalunkra, ahol a képzések mellett számos hasznos információ, videó és kiadvány várja a tájékozódni vágyókat. Az itt meg nem lelt információkra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban pedig a kari tanulmányi osztályok munkatársai szívesen állnak a leendő hallgatók rendelkezésére február 15-ig.

 

Szöveg: Sarnyai Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: online nyílt nap