NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Pályára vonzás, pályára illesztés, pályán tartás a közszolgálatban

E három, humánerőforrás menedzsment tevekénység különböző aspektusok alapján történő megvilágítása jellemezte a Kutatással és képzéssel a versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának fejlesztéséért című rendezvény előadásait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Főépület Szent László Kápolnájában május 18-án. Az esemény moderátora Csóka Gabriella, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Emberi Erőforrás Tanszékének mesteroktatója hangsúlyozta, hogy az NKE a projekt feladatai közül elsősorban azoknak a kidolgozásában vállalt szerepet, amelyek a tudományos kutatáshoz, a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséhez, valamint a közigazgatási, rendészeti szervek tudástőkéjének, elméleti hátterének gyarapításához, gyakorlati feladatellátásuk hatékonyságnöveléséhez kapcsolódnak.

„A fiatalok közszolgálatba történő pályára vonzása az NKE és a közigazgatási, rendészeti szervek közös stratégiai érdeke. A hatékony és célzott pályaorientációs tevékenység fontos szerepet játszik a közigazgatásban is megfigyelhető fluktuáció csökkentésében. Közös feladatunk, hogy a fiatalok a pályaválasztás korai szakaszában motivációt kapjanak a közszolgálati szakmák iránt. Meggyőződésem, hogy a pályaorientációs képzések kialakítása, továbbfejlesztése, az oktatás és a pedagógusok támogatása, a Közigazgatási ismeretek új középiskolai tantárgy bevezetése, valamint az NKE felsőfokú végzettséget adó képzései nagymértékben támogatják a közszolgálat versenyképességét” – fogalmazta meg a projekt, és annak eredményeit felvonultató konferencia célját Kovács Gábor r. vezérőrnagy. Az NKE Rendészettudományi Karának (RTK) dékánja hozzátette: a pályára vonzás mellett ugyanolyan fontos aspektus a pályára illesztés támogatása, az, hogy a rendvédelmi, illetve közigazgatási pályát kezdő munkatársak minél hamarabb beilleszkedjenek, megismerjék a szervezeti kultúrát, megkapják a megfelelő szakmai felkészítést, amelyben a mentori programok közszolgálati szervezetekben történő kialakítása jelentős szerepet kap. A harmadik aspektus, a pályán tartás kapcsán elmondta: az állomány megtartása, képzése, továbbképzése és karriertámogatása ugyanolyan stratégiai kérdés a közszolgálati versenyképesség növelése szempontjából.

A dékáni köszöntő után a résztvevők egyperces néma felállással emlékeztek meg Zsinka András ny. r. altábornagyról, a Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkáráról, aki a Belügyminisztérium részéről a projekt szakmai vezetését látta el. A projekt konzorciumi partnereként Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára hangsúlyozta, hogy a kormányzati igazgatási szervek számára az álláshely alapú rendszer bevezetésével adottak a létszámgazdálkodás egységes alapokon történő működtetésének feltételei. A Kormányzati igazgatásról szóló törvény keretjellegű szabályozási feltételeket biztosít: a kormányzati igazgatási szervek lehetőséget kaptak arra, hogy egyes humánfolyamatokat, így pl. a bemeneti, képzési, képesítési követelményeket a szervek feladatellátásának hatékony működtetése érdekében rugalmasan, helyi szinten szabályozzák. Javasolta, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.

Kovácsné Szekér Enikő, a Belügyminisztérium (BM) Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztályának főosztályvezetője, a projekt szakmai vezetője a pályára vonzás nehézségeivel kapcsolatban kiemelte: kevés tehetséges fiatal  választja hivatásként a közszolgálatot. Ezért van szükség a közszolgálati szervek munkaerő-utánpótlási rendszereinek fejlesztésére, a pályaorientáció elősegítésére, a közszolgálati pálya népszerűsítésére és a pályaorientációt elősegítő rendezvényekre, valamint az új szemléletű humánerőforrás utánpótlást biztosító rendszer bevezetésére – fejtette ki.

A nehézségek és megoldások aspektusából beszélt a pályára illesztés folyamatáról is. Elmondta: a munkaerő megtartása, a tudástőke megőrzése a cél, valamint a kompetencia alapú kiválasztás és karriertámogatás. A pályán tartás esetében pedig a pályamódosítás támogatásában, valamint a HR tudás megosztásában, a szervezet teljesítményének nyomon követésében, fejlesztési irányainak meghatározásában, illetve a kormányzati személyzetpolitikai döntések támogatásában látja a nehézségek megoldását a BM főosztályvezetője.

Csernák Dávid, az NKE Pályázati és Projektmenedzsment Irodájának projektmenedzsere a 2016.08.12. és 2023.06.30. között megvalósuló projekt eredményeit adatokkal vázolta A KÖFOP-2.1.5 projekt eredményei a számok tükrében című előadásában. Öt szakterületen 86 szakmai feladat valósult meg, több mint 1 600 fő képzésére került sor képzési programok segítségével, amelyhez közel 4 600 oldal szakanyag, kutatási háttéranyag, módszertani anyag készült el. Hét új közszolgálati továbbképzési program fejlesztése támogatta a trénerek, pedagógusok, tisztviselők felkészülését a pályaorientáció, a pályára illesztés és a pályán tartás területein.

Csóka Gabriella, az NKE mesteroktatója a pályára vonzás esetében a Közigazgatási Ismeretek tantárgy taneszközeinek fejlesztését, a pályára illesztést tekintve a beillesztés támogató mentori programot, a pályán tartás kapcsán pedig a tehetségmentori programot, a vezetői tehetséggondozást emelte ki. Az NKE, mint konzorciumi partner vállalása, hogy a fejlesztéseket országos lefedettségű, reprezentatív kutatások eredményeire és megállapításaira alapozta.

A Közigazgatási Ismeretek Portál a Közigazgatási ismeretek tantárgy valamennyi tanulást és tanítást támogató eszközét tartalmazza. Ez olyan elektronikus felület, amely egyedülálló módon nyújt támogatást a diákok és pedagógusok számára egyaránt. A weblapon megtalálhatóak az interaktív jegyzetek, munkafüzetek, az oktatást támogató prezentációs diasorok, óravázlatok, ajánlott szakirodalom, valamint a jegyzet szerzőinek online videoprezentációja. Ugyanakkor a felület lehetőséget biztosít a tantárgy jövőbeli oktatási jó gyakorlatainak megosztására is – ismertette előadásában Csóka Gabriella, a projekt szakmai szakértője.

Klotz Balázs, az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézetének igazgatója, a projekt szakmai vezető helyettese az általános képzési struktúra felépítéséről, fókuszairól, eredményeiről és a képzési folyamatok fenntarthatóságáról beszélt. A pályaorientáció kapcsán elmondta: a Közigazgatási ismeretek tantárgyat a 11-12. évfolyamos tanulók számára fejlesztették ki, az új, közép és emelt szinten is érettségit adó tantárgy NKE felvételi rendszerében is támogatott felvételi tantárgy lesz. A tantárgy bevezetése egyúttal biztosítja az általános közigazgatási műveltség elterjesztését. Klotz Balázs a pályaorientáció kapcsán kiemelte, a legfontosabb cél a mentori támogatással megvalósuló tudatosan felépített, strukturált folyamatként működő szakmai gyakorlat kialakításához és hatékony lebonyolításához szükséges készségek elsajátítása. Ehhez kapcsolódik a Gyakorlat teszi a mestert –, avagy a gyakorlati idő eltöltése a közigazgatási szerveknél című továbbképzési program, a pályára illesztés támogatásában pedig A pályakezdők beillesztését támogató mentorok felkészítése program ad segítséget. A Tehetségmentori program a pályán tartást támogatja, a vezetői tehetségeket az Úton a vezetés felé című továbbképzési programok támogatják.

A közigazgatási pályaorientáció kihívásairól, a Közigazgatási ismeretek közismereti érettségi tantárgy fejlesztéséről és bevezetésének lehetőségeiről Csapodi Zoltán, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, az NKE partneriskolájának igazgatója és Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke osztotta meg a konferencia résztvevőivel gondolatait.

A konferencián elhangzottakról a résztvevőknek lehetőségük nyílt a Kormányzati személyzetpolitika és versenyképesség témában című Közszolgálati HR Szakmai Fórum részeként meghívott vendégekkel történő beszélgetésre. Az eszmecsere meghívott vendégei: Szeiler Orsolya, a Kormányzati Személyügyi Központot irányító helyettes államtitkár; Palich Etelka, a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnöke. Domokos Péter, Miniszterelnökség, Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárság, Államtitkári Kabinet; Tarnai Richárd főispán/Radich Orsolya főigazgató, Pest Vármegyei Kormányhivatal. Ocsovai Judit, főosztályvezető, Miniszterelnökség, Humánpolitikai Főosztály; Hazafi Zoltán, tanszékvezető, NKE, Emberi Erőforrás Tanszék. Pilz Tamás, állami és közszolgáltatási feladatok felülvizsgálatáért felelős miniszteri biztos, Miniszterelnöki Kabinetiroda; moderátor: Csóka Gabriella, a HR Szakmai Fórum vezetője, NKE.

A konferencián bemutatott fejlesztések a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú, A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása című projekt keretében valósultak meg.

 

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes


Címkék: közszolgálat