NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Észrevétlen, kitartó ellenforradalom

Molnár Tamás eszmetörténész gondolkodásáról, az értelmiség bukásáról rendezett külföldi és magyar kutatókkal közös eszmecserét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Eötvös József Kutatóközpontja február 8-án, a Ludovika Szárnyépület John Lukacs Társalgójában.

A 2010-ben elhunyt Széchenyi-díjas gondolkodó Az értelmiség bukása című könyve új fordításban, alapos jegyzetanyag kíséretében jelent meg nemrégiben – mint az első darabja annak a Ludovika Egyetemi Kiadó (LEKI) által gondozott sorozatnak, amely összegyűjti az eszmetörténész munkáit. Az esemény köszöntőjében egyetemünk rektora az eszmecsere madridi vendégét méltatta. Deli Gergely emellett bemutatta az egyetem fontos új vállalását is, amely keretében a LEKI segítségével Molnár Tamás munkássága végre méltó helyre kerülhet a hazai tudományos életben.

Az első előadást Molnár Tamás és az értelmiség bukása címmel Miguel Ayuso Torres tartotta. Hangsúlyozta, Molnár Tamás könyve a teljes akadémiai világ fundamentális kritikája. A madridi Comillas Pápai Egyetem alkotmányjog professzora értelmezésében Molnár Tamás könyve elsősorban az utópiák és az ideológiák ellen emel szót. A forradalminak vélt doktrínák az elmúlt évszázadokban nagy hatást gyakoroltak a társadalomra. Az ideológiák által fűtött örökös forradalom idején az ellenforradalmár feladata megtartani a társadalom szerkezetét és az emberek igaz hitét. Ez nem feltűnő, de örökké tartó, napi feladat – ahogyan ezt Molnár a könyvében is megfogalmazta.

A következő előadásban, amely a Molnár Tamás konzervatív eszméje címet viselte, Mezei Balázs Mihály személyes barátként mutatta be az eszmetörténész életét és munkáját. A Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja elmondta, hogyan hatott Molnárra a francia tradicionalizmus, az amerikai konzervativizmus; valamint az a tény, hogy Magyarországon született és Nagybányán, illetve Belgiumban tanult. A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalom- és Politikatudományi Intézet Politikatudományi Tanszékének (BCE TPIP PT) kutatóprofesszora hangsúlyozta, a LEKI által elindított könyvsorozat, a kritikai kiadás elindulása fontos vállalás, amely során 44 könyv és több mint 600 folyóiratcikk feldolgozása történik meg.

A jobb és baloldal Molnár Tamás politikai gondolkodásában címet választotta Pogrányi Lovas Miklós előadásához. Az Axióma Kulturális Alapítvány munkatársa kiemelte, a nyugati ember két típusát gyakran Platón és Arisztotelész alapján a realitás és a képzet harcával írják le, amely félrevezető lehet. Praktikusabb a Molnár Tamás által kínált antropológia megközelítés. A kutató Molnár Tamást idézve hangsúlyozta, a jobboldal nem fogadhatja el a baloldal nyelvhasználatát, eszközeit.

Az előadások sorát Hoppál Bulcsú Kál zárta. A Molnár Tamás vallás- és egyházfelfogása című előadásában az eszmetörténészt mint teista metafizikai gondolkodót mutatta be, aki végső soron az isteni horizonton helyezi el a legtöbb problémát. A filozófus, teológus kiemelte, Molnár Tamás saját munkásságát mint a kereszténységhez való személyes hozzájárulását fogta fel. Ez ugyanis az egyetlen címke, amit nem utasított el életében. A BCE TPIP PT egyetemi docense hozzátette, az értelmiség bukását az jelenti, ha rabja lesz az utópista ideológiának. Molnár szerint a megoldás metafizikai: csak a megfelelő kép az emberről és az Istenről mentheti meg a társadalmat.

Részletes beszámolónkat a ludovika.hu cikkében olvashatják.

 

Szöveg: Sarnyai Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes