Az NKE-n jártak a Budapest Fellowship ösztöndíjasai

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) látta vendégül a Budapest Fellowhship Program négy amerikai ösztöndíjasát szeptember 16-án. Az NKE és a Mathias Corvinus Collegium együttműködésében megvalósuló program jól példázza a nemzetköziesítés felé tett törekvéseket, amely az NKE kiemelt célja.

A Zachar Péter Krisztián, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar nemzetközi dékánhelyettese előadásában a Ludovikáról beszélt, melynek során szó esett az egyetem az elmúlt mintegy kétszáz év során betöltött szerepéről, történetéről. Bemutatta továbbá az NKE jelenleg képviselt irányvonalát, az intézmény szerkezeti rendszerét, a leendő kormányzati és állami tisztviselők oktatásának, valamint a szolgálatra való felkészítésének folyamatát.

Gerő András, az ELTE történészprofesszora a nemzetiségek és a magyar parlament 1867–1918 közötti kapcsolatról szólt. Felvázolta az Osztrák-Magyar Monarchia idején kialakult parlamenti és politikai viszonyokat, valamint a nemzetiségek a birodalomban betöltött helyzetét. Emellett kifejtette a Magyar Szent Korona szimbolikus jelentőségét, és annak hatását a kor embereinek ideológiájára. Szólt a birodalom az I. világháború előtti és utáni területi helyzetéről, valamint hogy a két világháború hogyan érintette közvetlenül a Magyarországról történő, különösen az Amerikai Egyesült Államokba irányuló kivándorlást.

A látogatás további részében Molnár Balázs Péter, a Kopp Mária Demográfiai és Családügyi Intézet alelnöke tartott prezentációt Magyarország jelenlegi családpolitikájáról. Előadásában kiemelt hangsúlyt fektetett a családpolitika azon területeire, amelyet Magyarország Alaptörvénye rögzít, mint például a házasság védelme, az állam szerepe a gyermekvállalás támogatásában, valamint az emberi méltóság és a magzat védelme. Bemutatta továbbá Magyarország demográfiai változásait az 1950-es évektől kezdődően, és azok közvetlen hatását az állami beavatkozásokra, kitérve az abortusz-, a családtámogatási- és a szociális segélyprogramokra. A nap campus túrával zárult, amelynek keretében a vendégek megismerhették a Ludovika Campust.

 

Szöveg: Nemzetközi Kapcsolatok Osztály

Fotó: Halápi Katinka