Előtérben a felsőoktatásban dolgozó oktatók teljesítményfejlesztése

Hogyan fejleszthető az oktatás-tanulás minősége? Mit vár az oktatótól az intézmény vezetése, a tanulók, a gazdasági és társadalmi partnerek? Milyennek látják egymás munkásságát, oktatási módszereit a kollégák? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a Profformance – Mérési eszköz és ösztönző rendszer kidolgozása a felsőoktatásban dolgozó oktatók teljesítményének fejlesztéséhez című projekt, melynek záró konferenciáját június 16-án tartották.

A nemzetközi konzorcium az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Tempus Közalapítvány vezetésével, valamint öt ország (Ausztria, Csehország, Grúzia, Horvátország és Szerbia) és harminc nemzetközi szakértő közreműködésével jött létre 2020-ban. Célja az Európai Felsőoktatási Térség (EHEA) felsőoktatási intézményeiben oktatók teljesítményének fejlesztése értékelő és ösztönző rendszerek kidolgozásával a minőségi tanítás és tanulás érdekében. A politikai döntéshozók, szakértők, oktatók, hallgatók részvételével zajló zárókonferencián bemutatták a felsőoktatásban oktatók oktatói teljesítményét mérő eszközt, valamint Nemzetközi Felsőoktatási Oktatói Díjakat adtak át.

A projekt keretében fejlesztett angol nyelvű mérőeszköz tesztelésében hat ország tizennyolc egyeteme, köztük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) Társadalmi Kommunikáció Tanszékének két oktatója: Bajnok Andrea és Kriskó Edina vettek részt hallgatóik bevonásával, önértékelő, peer-értékelő és hallgatói visszajelző kérdőív tesztelésével.

Az NKE két pályázattal indult: Az egyikben, Barnucz Nóra az NKE Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátusának tanársegédje által vezetett kutatócsoportból négy fő nyújtott be pályázatot: Dominek Dalma, az NKE ÁNTK Társadalmi Kommunikáció Tanszékének adjunktusa, a Budapesti Corvinus Egyetem részéről Uricska Erna és a Debreceni Egyetem részéről Czékmán Balázs A kiterjesztett valóság alkalmazása az angol rendészeti szaknyelvi oktatásban címmel. A benyújtott pályázat második helyezést ért el az innovatív tanítás és tanulás kategóriában. A kutatást a Stiefel Interaktív Kft. szponzorálja. A záró konferencián az NKE-t Deli Gergely rektor képviselte. Bajnok Andrea és Kriskó Edina  a hallgatóközpontú kurzusfejlesztés kategóriában pályázott a Közigazgatási Továbbképző Intézet Közszolgálati Kompetenciafejlesztő Tréner szakirányának egyik jó gyakorlatával, mely Co-trainer practice in the Trainer of Public Service Competence Development Programme címmel bekerült az online nemzetközi adatbázisba.  

A PROFFORMANCE Nemzetközi Felsőoktatási Oktatói Díjra olyan felsőoktatási oktatók jelentkezhettek, akik hallgatóközpontú kurzusfejlesztésben, innovatív oktatási módszerekben, értékelő rendszerek kidolgozásában, vagy a társadalmi kihívásokra választ adó felsőoktatási tevékenységek megvalósításában nemzetközi szinten, más intézmények számára is példamutató eredményeket értek el.

 

Dr. Bajnok Andrea adjunktus

Fotó: Szilágyi Dénes