Jó kormányzás és büntetőjog

Ezzel a címmel jelent meg a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában az a kötet, melyben ünnepi tanulmányokkal köszöntötték Kis Norbertet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fejlesztési rektorhelyettesét, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) egyetemi tanárát 50. születésnapja alkalmából kollégái és barátai. Az utolsó pillanatig titokban tartott eseményt május 16-án, az NKE Szárnyépület John Lukacs Társalgójában tartották.

Kis Norbert jogász, egyetemi tanár oktatóként és vezetőként is szolgálta, szolgálja a felsőoktatást. Az ELTE, a Széchenyi István Egyetem, majd a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt, és a kezdetektől részt vett az NKE építésében dékánként, illetve rektorhelyettesként is. Kormányzati pozíciókat töltött be felsőoktatási területen, és az ügyvédvilágban is megmérette magát. Nemzetközi kapcsolatait kutatóként, oktatóként és vezetőként sikerrel fordította intézményei javára. A szakmai eredményein túl Kis Norbert ugyanakkor férj, családapa, futballrajongó, magyar patrióta, az igazságot kereső, sorskérdéseken töprengő és nemzetközi perspektívákban gondolkodó ember. Egykori és jelenlegi egyetemi kollégái úgy döntöttek, hogy 50. születésnapjára egy ünnepi kötettel kedveskednek neki. A kötet szerzői és szerkesztői azt remélik, hogy az ünnepelt szakmai érdeklődéséhez közel álló tárgyú tanulmányokat egybegyűjtő könyv a közigazgatás, az állambölcselet, a kormányzástan és a büntetőjog iránt érdeklődőnek is élvezetes olvasmány lesz.

Széles műveltségű, mély érzésű és erkölcsileg feddhetetlen ember, épp olyan, akire az Egyetemnek szüksége van – jellemezte köszöntőjében az ünnepeltet Deli Gergely, az NKE rektora. „Kis Norbert olyan személyiség, aki minden egyéb magasabb vezetői beosztásban példaértékű lehet. Nagyon remélem, hogy én és a munkatársaim meg tudjuk adni azt a kibontakozási terepet, hogy most, amikor a fél évszázadot elhagyva, belépsz a férfikor legjavába, ezt a legjavát itt, az Egyetemen, amelyet másokkal te hoztál létre, valóban ki tudd bontakoztatni. Kívánom, hogy boldog önkiteljesedés kövesse azt az intézményi fejlődést, amit végigkísérsz még az elkövetkezendő néhány évtizedben” – fejezte ki jókívánságait az NKE rektora.  

„Kis Norbert megtörhetetlen, kitartó, egyenes, nagy tudású, óriási szívű, mindig és mindenkor lehet rá számítani. Megvalósíthatta vágyálmát, azaz a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, ha nem is létrehozhatta, de motorja volt és a születésénél a kezében tartotta a megszületett közszolgálati egyetemet” – fogalmazott Gellér Balázs, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

„Aki a célt ismeri, az tud dönteni, aki döntött, nyugalmat talál, aki megtalálta a nyugalmát, bizonyosságban él. Aki bizonyosságban él, az birtokolja önmagát, aki birtokolja önmagát, az jobbá teheti életét” – idézte Konfuciuszt egyebek mellett köszöntőjében Máthé Gábor jogtörténész, az NKE ÁNTK Állam- és Jogtörténeti Tanszékének professor emeritusa.

Végtelen széles érdeklődésű fiatalemberként, az utolsó polihisztorok egyikeként jellemezte Kis Norbertet Imre Miklós, az NKE ÁNTK professor emeritusa. „Az okosság nem bölcsesség. Az okosság készség, idegrendszerbeli és értelmi fürgeség. A bölcsesség az igazság, a megnyugvás, az elnézés, a tárgyilagosság és a beleegyezés. Az okos emberek soha nem bölcsek, túl izgatottak ehhez, mintegy állandóan megrészegednek okosságuktól; de a bölcsek mindig okosak is, s ugyanakkor többek ezeknél, mert nem akarnak bizonyítani semmit. Az okosak társaságát kerüld, mert felizgatnak, és végül megsértenek. A bölcsek társaságát keresd. Az okosakkal lehet beszélni. A bölcsekkel lehet hallgatni” – fogalmazta meg ajánlását Márai Sándor szavaival az ÁNTK professzora.

Kristó Katalin, az ÁNTK megbízott dékánja egyetemi hallgatóként ismerte meg az ünnepeltet. Köszöntőbeszédében Tatioszt, a szeretet tanítójaként ismert gondolkodót idézte és az ő szavaival utalt Kis Norbert legfőbb tulajdonságaira. „Tiszta gondolkodás, őszinte, igazlelkű beszéd, tartózkodás és önuralom, kevés szó, szeretetteljes szív. Nagy erények, melyek láttán földig hajolnak a fák és felragyognak a csillagok”.

Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere emléktárgyat adományozott Kis Norbertnek a kiemelkedő, a Belügyminisztérium tevékenységét segítő szakmai munkájának elismeréséül 50. születésnapja alkalmából. Az ajándékot Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár, az NKE Díszpolgára adta át az ünnepeltnek a miniszter nevében. 

„Az, hogy Kis Norbert tíz éve az NKE oszlopa és a tíz évhez nyugodtan hozzászámolható még sok-sok év, amit a jogelőd karokon töltött, az ő egyetemévé teszi a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Teljesen biztosak lehetünk abban, hogy ha ő nincs, vagy a sorsa másfelé veti, akkor ez az Egyetem ma egészen máshogy fest, mint ahogy most, és a mostani képe biztosan sokkal-sokkal kedvezőbb, mint ez a senki által elképzelni nem kívánt másik alternatív valóság” – foglalta össze Kis Norbert érdemeit köszöntőjében Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, az NKE prorektora, az NKE ÁNTK kutatóprofesszora.

 

Szöveg: Páhy Anna

Fotó: Szilágyi Dénes