NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Megtartotta alakuló ülését a Határmenti Együttműködések Kutatóműhely

Március 24-én tartotta alakuló ülését a Határmenti Együttműködések Kutatóműhely (HEK), amely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tizennegyedik tudományos és szakmai kutatócsoportjaként jött létre. A kutatóműhely olyan intézményi keretet jelent az NKE és a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) együttműködésében, amely képes összekapcsolni a civil és az akadémiai szférát, ötvözni az elméleti kutatásokat a gyakorlati megvalósítással. A közös munka során a CESCI elismert nemzetközi szakértő szervezetként kiterjedt tudományos kapcsolatokkal és sokéves kiváló szakmai múlttal, míg az NKE az akadémiai kutatóhálózattal és kiterjedt felsőoktatási kapacitásokkal járul hozzá az eredményes működéshez.

Kis Norbert fejlesztési rektorhelyettes, aki kutatóműhely felügyeletét ellátja az alakuló ülésen elmondta: valódi partnerségként tekint az együttműködésre, és bízik benne, hogy a Kutatóműhely a határtani kutatások országos szintű központjává válhat.

Fejes Zsuzsanna, a kutatóműhely vezetője, aki egyben a CESCI alelnöke hangsúlyozta: a határtani kutatások interdiszciplináris jellegéből, összetettségéből fakadóan az NKE kiváló akadémiai környezetet biztosít az együttműködés számára, és lehetőséget teremt az eredmények nemzetközi színtéren történő tudományos és szakmai megismertetésére, hálózatépítésre is. A CESCI, valamint az Egyetem kutatóinak együttműködése jelentős eredményeket hozhat az elméleti kutatások gyakorlatba történő átültetése terén is.

Ocskay Gyula, a CESCI főtitkára kiemelte: az NKE-t tekinti a legfontosabb akadémiai partnernek a határtani kutatásokkal kapcsolatban, hiszen az Egyetemen megtalálható számos olyan képzés és kutatási terület, amely szorosan kötődik a Kutatóműhely tematikájához.

A kutatási program átfogóan fedi le a kortárs határtan tématerületeit és aldiszciplínáit, a geopolitikai, jogi, kormányzási, biztonságpolitikai kérdésektől kezdve a nemzetközi, uniós és Közép-Európa tanulmányokon keresztül a politikaelméleti, kritikai-történelmi, földrajzi és szociológiai vonatkozásokig. Az NKE oktatási és kutatási profiljai miatt a legmegfelelőbb intézményi keretet jelenti a határtani kutatások interdiszciplináris megalapozásához, és egy határtani képzés egyetemi oktatásba történő beépítéséhez.

A felek a Kutatóműhely keretében az idei év elején három külföldi egyetemmel [(Kelet-Finnországi Egyetem, Karélia Intézet (Joensuu); European Academy, EURAC (Bolzano); Lisbon University Institute (Lisszabon)] közös pályázatot nyújtottak be az Európai Unió Horizon Twinning programjának kiírására, melynek legfőbb célja a tudományos és adminisztratív kapacitások erősítése.

 

Szöveg: Belcsák Péter