NKE-s oktatók munkáját díjazták

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) négy oktatója is díjat vehetett át az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciájának (OTDK) záróünnepségén a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében november 24-én. A rendezvényen a legkiemelkedőbb eredményeket elérő ötvenegy fiatal tudós, valamint a tudományos diákköri tevékenységet elkötelezetten és eredményesen támogató ötvenhét oktató, kutató munkáját ismerte el kitüntetéssel az OTDT.

Az NKE oktatói közül Remek Éva, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékének docense és Sallai János r. ezredes, a Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és -történeti Tanszékének tanszékvezetője Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesültek. Pro Scientia oklevelet kapott Orbán Endre, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi Tanszékének adjunktusa, valamint Németh András alezredes, a Hadtudományi és Hondédtisztképző Kar Elektronikai Hadviselés Tanszékének tanszékvezetője a Pro Scientia Aranyérmet elnyerő hallgatói tudományos tevékenységének támogatásáért részesült elismerésben.

A díjakat a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásságuk méltánylására alapították mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túl, tudományos diákköri, szakkollégiumi, vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért témavezetőként, illetve a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek.

 

Szöveg: Sallai Zsófia

Fotó: Szilágyi Dénes