Műhelybeszélgetések a rendészeti pályaorientációs képzésekről

A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása elnevezésű projekt szakmai vezetése A rendészeti pályaorientációs képzések és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti képzéseinek gyakorlata címmel szakmai napot és műhelybeszélgetést szervezett az Egyetem Oktatási Központjában, valamint az Orczy Úti Kollégiumában november 18-án. A szervezők bemutatták a projekt keretében a rendészeti pályaorientációs szakterületen megvalósult fejlesztéseket és az Egyetem rendészeti képzéseit, ahol pódiumbeszélgetés és műhelybeszélgetés keretében lehetőség nyílt arra, hogy az intézmények vezetői, az egyetem oktatói és a szakértők megosszák egymással gondolataikat a rendészeti képzések előtt álló kihívásokról.

A rendezvényen Kovács Gábor r. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja a jelenlévők számára bemutatta az egyetem és a kar képzési struktúráját, és elmondta, hogy az RTK a teljes rendvédelmi szféra számára képez szakembereket. „Jogi, rendészeti szakmai, kriminalisztikai, vezetői, informatikai, fizikai felkészítést adunk a hallgatóknak, gyakorlati képzésben és rendészeti szakmai idegennyelvi képzésben is részesülnek. 2018-tól a mai napig százöt fő érkezett a BM pályaorientációs képzésből az RTK-ra, az utánpótlás, a toborzás fontosságára a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk” – hangsúlyozta a dékán. Hozzátéve azt, hogy ennek a területnek a gondozására létrejött az RTK Jövője munkacsoport. Verhóczki János r. ezredes tájékoztatást adott a Rendészettudományi Karon folyó képzés rendjéről, a szakirányokról, a tisztjelölti jogviszonyról, az első évben ingyenes kollégiumi elhelyezés részleteiről.

Csóka Gabriella projekt szakmai vezető helyettes felidézte, hogy négy vidéki helyszínen vettek részt pályaorientációs rendezvényeken, ahol feltérképezték, hogy a rendészeti pályaorientációs területen milyen hasznos gyakorlatok lelhetők fel. „Az NKE történetében egyedülálló módon együtt gondolkodást terveztünk középiskolai oktatók és egyetemi oktatók körében, nagy örömömre szolgál, hogy harminchárom középiskola tanárai látogattak el a mai műhelybeszélgetésünkre.  A közös célunk a pályaorientációs képzések megszervezése, a pályára vonzás és a pályán tartás.” Rácz György tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Oktatásigazgatási Osztály vezetője a projekt keretében a rendészeti pályaorientációs szakterületen megvalósuló fejlesztésekről beszélt.  Molnár Katalin egyetemi docens, Szilvásy György Péter r. őrnagy, tanársegéd és a BM Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály vezetője és Kutsera Péter r. alezredes pedig a Pályaorientációs Café tapasztalatait osztották meg a résztvevőkkel, valamint előadás hangzott el a Rendészeti technikus képzésről és a rendészeti képzések előtt álló kihívásokról is.

A szakmai nap programja lehetőséget biztosított jó gyakorlatok megosztására is. Répásiné Dr. Kovács Zsuzsanna r. alezredes, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság hivatalvezetője megosztotta a Kaposváron megvalósuló pályaorientációs szakmai oktatás technikumi és rendőrségi együttműködésének példaértékű tapasztalatait. A Miskolci Rendvédelmi Technikum két oktatója Papp Orsolya r. alezredes és Nagy Ákos Sándor c.r. alezredes a rendvédelmi képzésben megvalósuló digitális oktatásra hozott kiváló példát.

Pódiumbeszélgetés keretében a rendészeti képzések előtt álló kihívásokról fogalmazták meg gondolataikat Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, Christián László r. dandártábornok, NKE oktatási rektorhelyettes, Lövei László r. ezredes, a Miskolci Rendvédelmi Technikum oktatási igazgató-helyettese, Vezdán Csaba, a Nemzeti Pedagógus Kar Rendészet-Honvédelem-Közszolgálat munkacsoport elnöke és Csordás Katalin, a Than Károly Ökoiskola és Technikum igazgatója. A műhelybeszélgetés moderátora Gaál Máté harmadéves pénzügyőr tisztjelölt volt. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy hangsúlyozta: a rendészeti utánpótlás stratégiai tervezésének kulcsfontosságú kérdése az utánpótlást biztosító középfokú intézmények megerősítése és az NKE rendészeti képzéseinek minőségi fejlesztése. Christián László r. dandártábornok ismertette a rendészeti képzések fejlesztésének új irányait, kiemelve, hogy fontos a szinergia megléte a rendészeti pályaorientációs képzéseket nyújtó középfokú intézmények és az Egyetem között. A pódiumbeszélgetésen szó esett még a tanár-diák közötti generációs különbségekről, a duális képzésre való átállásból adódó nehézségekről, valamint a digitális eszközök használatáról. A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy a rendészeti pályára vonzás érdekében minden képzési szint szakmai és módszertani fejlesztése indokolt. A szakmai nap műhelybeszélgetésekkel zárult, ahol a résztvevők közvetlenül is megoszthatták egymással a rendészeti pályaorientációval kapcsolatos szakmai tapasztalataikat.

 

A rendezvény a KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú A versenyképes Közszolgálat Személyzeti Utánpótlásának Stratégiai Támogatása című projekt keretében valósult meg.

A Rendészettudományi Kar felvételi követelményeiről szóló tájékoztató dokumentumok az alábbi linkeken érhetőek el:

https://rtk.uni-nke.hu/oktatas/felveteli/rtk-felveteli-2021

https://felveteli.uni-nke.hu/wp-content/uploads/2021/11/NKE-RTK_kari-tajekoztato-fuzet_2022_web.pdf

 

Szöveg: Nagy-Tóth Nikolett Ágnes r. alezredes

Fotó: Bodó Pál