NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Amit Máthé Gábor nem tud, azt nem is érdemes tudni

Szeptember 6-án ünnepelte születésnapját Máthé Gábor jogtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa. Ebből az alkalomból az Egyetem ünnepi kötettel köszöntötte az elismert jogtudóst.

Máthé Gábor személye rendkívül fontos a jogtudósok körében. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1967-ben doktorátust szerzett jogtörténész többek között az Államigazgatási Főiskola és annak jogutódjai, a Károli Gáspár Református Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezetői, dékáni pozícióit is betöltötte. Kutatási területe a magyar alkotmány- és jogtörténet, amelyek során a magyar alkotmány- és közigazgatás intézményrendszerének fejlődéstörténetével, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás határterületi problematikájával, a választójoggal és a közigazgatás büntetőhatalmával foglalkozott. Publikációit elsősorban magyar, angol és német nyelven adja közre.

Az NKE Állam- és Jogtörténeti Tanszék szervezésében létrejött esemény meghívottjai beszédeikben csodálatukat fejezték ki, és mindannyian a professzor iránti mély tiszteletükről tettek tanúbizonyosságot.

Horváth Attila, az NKE Állam- és Jogtörténeti Tanszékének vezetője ünnepi beszédében úgy vélekedett, „amit Máthé Gábor nem tud, azt nem is érdemes tudni.” Ezt kiegészítve Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora köszöntőjében leszögezte „Máthé Gábor mindenhol ott van,” azonban nemcsak fizikailag, hanem a szellemiségével is, hiszen az ELTE-t alma materüknek tekintő megkerülhetetlen jogtörténészek között szintén megtalálható. Az NKE rektora a többi között hangsúlyozta a professor emeritus kiemelkedő szakmai teljesítményét, valamint a tényt, amely szerint Máthé Gábor „jó szolgálatot tett a rendszerváltás után demokratizálódó Magyarországnak.”

Deli Gergely, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának nemrég megbízott dékánja ünnepi beszédében úgy fogalmazott, az elismert jogtörténész volt az első, aki kinevezését követően telefonon kereste fel, ez megmutatja, hogy a professzor „rendelkezik a személyes beszélgetések eleganciájával.” Máthé Gábor itt van köztünk, ezt észre kell vennünk, azonban a jogtudós „óriások” közé tartozik – emlékeztett. Deli Gergely hozzátette, az Erdélyből menekült családja révén élete összefonódik a székely jogtörténészével.

Kis Norbert, az NKE fejlesztési rektorhelyettese köszöntőjében a professzor szakmaisága mellett kiemelkedő vezetői képességeit is méltatta. A lassan háromévtizedes ismeretséget felelevenítve szólt a jelentős oktatói készségekkel rendelkező Máthé tanár úr előadásairól.

Végezetül Máthé Gábor is megosztotta gondolatait. „Nem szeretem magam olyan komolyan venni, hogy önmagam előtt nevetségessé váljak” – elevenítette fel örökérvényű, már-már szállóigévé vált mondását.. Leszögezte, „a reformációnak vége”, és szólt a globális gazdasági helyzet átrendeződéséről, amely végrehajtásában véleménye szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fontos szerepet fog vállalni. „A partvonalon leszek, és onnan nézem” – fogalmazott.

A köszöntőket a több mint ezer oldalas ünnepi kötet áttekintése követte, amelyet Horváth Attila mutatott be.

 

Szöveg: Pap Melinda Patrícia

Fotó: Szilágyi Dénes 


Címkék: Máthé Gábor