Oswald Spengler élete és filozófiája a középpontban

Oswald Spengler a 20. század első felének egyik legjelentősebb német konzervatív történelemfilozófusa volt. Nagy műve, A Nyugat alkonya majdnem pontosan egy évszázaddal ezelőtt, (az első kötet 1918-ban, a második pedig 1922-ben) jelent meg és a mai kor számára is fontos politikai és filozófiai mondanivalót fogalmaz meg. Spengler elsősorban a haladáseszme problematikus voltával, illetve a történelem mélyebb értelmével kapcsolatos kérdéseket feszeget. Habár a történelemfilozófus elemzései, radikális állásfoglalásai természetesen vitathatók – vitatták is saját korában éppúgy, mint ma – az általa megfogalmazott téziseket és eszméket azonban érdemes figyelembe venni, és a ma történészei és filozófusai számára is megfontolni. Spengler nagy műve, ahogyan Thomas Mann is kiemelte, nem pusztán jelentős történelemfilozófiai mű, hanem komoly szépirodalmi kvalitásokkal is rendelkezik.

Szeptember 8-án a Ludovika Főépület Zrínyi Miklós termében Pető Zoltán bevezető előadása után Csejtei Dezsőnek, a téma elismert kutatójának kérdezése következik, majd beszélgetés, vita a Molnár Tamás Kutatóintézet kutatóinak részvételével.


Címkék: Oswald Spengler