Feltűzték a hadnagyi vállszalagokat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 77 hallgatója vehette át diplomáját és hadnagyi vállszalagját a Ludovika Arénában. A honvéd tisztjelölteket a hagyományokhoz híven az augusztus 20-i állami ünnepen avatják majd tisztté.

Az eseményen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetői mellett részt vett Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, Esztergály Zsófia Zita, a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke, valamint Schmittné Makray Katalin zászlóanya.

„Három nap múlva a 77 végzős hallgató esküjével olyan hivatást választ, amely semmi mással nem hasonlítható össze” – köszöntötte a honvéd tisztjelölteket és a megjelenteket Pohl Árpád dandártábornok. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja ünnepi beszédében kitért Magyarország haderejének gyorsütemű fejlesztésére, melynek kapcsán elmondta: a fejlődés nem csak a modern technológián múlik, a korszakváltás legfontosabb tényezője az ember, a katona, így a most végzett hallgatók is. Elhangzott az is, hogy a honvédtisztek nevelésében kiemelt szerep jut a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karnak. „A mi küldetésünk, hogy a Magyar Honvédség részére olyan vezetőket, szakembereket képezzünk, akik a felsőoktatás minden szintjén felkészültek azokra a feladatokra, amelyeket az elöljárók rájuk fognak bízni”– fogalmazott a kar dékánja, aki azt is hozzátette, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemcsak elméleti, hanem gyakorlati felkészülést is biztosít a képzései során. Pohl Árpád dandártábornok arról is szólt, hogy a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program által kínált lehetőségeket csak akkor lehet hatékonyan kihasználni, ha arra az állományt is megfelelően felkészítik: mesterien kell tudni kezelni az új haditechnikai eszközöket és jól kell vezetni az alegységeket.

Szabó István honvédelmi államtitkár a magyar értékek megóvásának fontosságát hangsúlyozta: „Magyarország magába foglalja a múltat, benne élünk a jelenében és ide tervezzük a jövőnket, mert itt békében és biztonságban élünk.” Ennek kapcsán az államtitkár felidézte Szent István hagyatékát: az államalapító más mellett kül- és belpolitikai biztonságot is adott a magyar népnek, és erős országot épített, melynek megőrzésére kötelezik el magukat a honvéd tisztjelöltek, mikor leteszik esküjüket.

A hadnagyi vállszalagjukat Ruszin-Szendi Romulusz altábornagytól, a végzettségüket igazoló oklevelet Pohl Árpád dandártábornoktól, a tiszti karhoz tartozásukat jelképező avatási szablyát pedig Szabó István honvédelmi államtitkártól vehették át a végzős tisztjelöltek, akik a katonai vezető, a katonai logisztika és a katonai üzemeltetés alapképzési szakok különböző szakirányain végezték tanulmányaikat. „Megkaptuk az alapokat ahhoz, hogy céljainkat elérhessük az életben, hogy ezekre ki mit épít, az határozza majd meg mindenkinek a saját útját” – ezekkel a gondolatokkal búcsúzott az egyetem oktatóitól, munkatársaitól és diáktársaitól Horváth Erika Enikő honvéd tisztjelölt, aki válaszbeszédében az elszántság, a hit és az akarat megtartásának fontosságára emlékeztette társait.

A tisztekre, katonai vezetőkre nehezedő nyomásról beszélt a ceremóniát követő pohárköszöntőjében Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy. A Magyar Honvédség parancsnoka elmondta: nem elég a haderő technikai fejlesztése, a személyi állománynak is követnie kell a változásokat, és a honvédtisztek, a (későbbi) katonai vezetők felelőssége, hogy ez megtörténjen.

Az oklevélátadó ünnepségen díjazták a kiváló tanulmányi eredményt elért hallgatókat. „Kiváló Tanulmányokért Kitüntető Címet” kaptak: Szabó Richárd, Szűcs Viktor Dániel, Csákvári Bálint, Tóth Botond, Csanádi Zsombor, Fodor Alexander, Dudás Péter Pál, Szalkay Dániel és Tóth Bálint honvéd tisztjelöltek. A Ludovika Gyűrű Alapítvány Kuratóriuma magas színvonalú oktatói tevékenységéért Ludovika Gyűrűt adományozott Siposné Kecskeméthy Klára ezredes részére, illetve díjazták a kiemelkedő tanulmányi eredményről, példás magatartásról, helytállásról és bátorságról tanúbizonyságot tett hallgatókat is. Utóbbi elismerést idén Kozma Eszter és Nagy Márton honvéd tisztjelöltek érdemelték ki. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja emléktárgyat adományozott Bánszki Gábor alezredes, a HHK Katonai Testnevelési és Sportközpont vezetője részére, aki Világ- és Európa-bajnoki címet szerzett a 2021-es 3D Íjász Világ- és Európa-Bajnokságon.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja emléktárggyal jutalmazta, míg az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke Egyetemi Közösségi Díjban részesítette Rozs József honvéd tisztjelöltet, aki az évek alatt kiemelkedő munkát végzett a kar Hallgatói Önkormányzatának elnökeként, valamint segítette az egyetemi és kari testület tevékenységét. Kimagasló tanulmányi teljesítménye elismeréseként a Fővárosi Örmény Önkormányzat testülete emlékérmet, ajándéktárgyat és könyvadományt adott át Nagy Márton honvéd tisztjelölt részére.

A hallgatók az oklevélátadó ceremónia mellett az augusztus 20-i ünnepélyes tisztavatásra is  hetek óta készülnek. A pénteki ünnepségen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem végzős honvéd tisztjelöltjeihez csatlakoznak hivatásos, szerződéses és tartalékos tisztek is, hogy a Kossuth téren együtt kiálthassák: a hazáért mindhalálig!

 

Szöveg: Zavodnyik Blanka

Fotó: Szilágyi Dénes