Ritka kísérletbe kezdtek a Ludovika-történeti Kutatóműhely tagjai

Idén is folytatódott a kutatás Zrínyi-Újvár területén, melyen a Ludovika-történeti Kutatóműhely tagjai vettek részt. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatói, kutatói és hallgatói – akik 15 éve végeznek helyszíni kutatásokat – nehéz és veszélyes feladatot vállaltak az idén. Dr. Németh Balázs, egyetemünk oktatója irányításával egy olyan kísérletsorozat vette kezdetét, amelynek célja a helyszínen talált korabeli muskétagolyók ballisztikájának, roncsolódásának és deformálódásának vizsgálata. A helyszíni kísérletek hitelessége érdekében megfelelő minőségű, összetételű, formájú és méretű lövedékeket gyártottak, melyeket ezt követően a Zrínyi-Újvár területén kialakított – hatóságilag ellenőrzött – ideiglenes lőpályán lőttek ki. A hitelességet biztosította az is, hogy a korabeli fegyverek korhű megfelelőivel lőttünk, így a kísérletek eredménye jó közelítéssel megfelel az 1664-ben kilőtt lövedékek okozta elváltozásoknak. Ludovika-történeti Kutatóműhely vizsgálatának alanyai elsődlegesen olyan becsapódott lövedékek, melyek kilövési pontja is könnyen következtethető, deformációjuk pedig könnyen reprodukálható. Ezek segítségével lesznek képesek meghatározni a korabeli lövedékek becsapódási és torkolati sebességét, hogy hatásukról mind a kül-, mind a célballisztika terén pontos képet kaphassanak.

A kísérletsorozat lőtéren folytatódik, ahol további lehetőség nyílik a rendelkezésünkre álló eredeti lövedékek deformációjának, ballisztikájának, roncsolásának rekonstruálására. A nemzetközi tudományos kutatásokban is ritka kísérletek egyedülálló lehetőséget biztosítanak a 17. századi fegyverek hatásosságának vizsgálatára, és reményeik szerint Zrínyi-Újvár ostromának történetéhez is közelebb visznek.      


Címkék: Zrínyi-Újvár