Idén is hirdetnek pótfelvételit az NKE doktori iskolái

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora ebben az évben is pótfelvételi pályázatot hirdet doktori képzésre. Az egyetemen folyó négyéves doktori képzés a többciklusú, lineáris képzési rendszer legmagasabb szintje, mely az államtudományok, kiemelten a közigazgatás, a biztonság és védelempolitika, a hon- és a rendvédelem területein kutató szakembereknek biztosít lehetőséget a tudományos fokozat megszerzésére, hozzájárulva az oktatói és kutatói, tágabb értelemben a tudományos elit utánpótlásához. A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsga teljesítésével jön létre.

A pótfelvételiről szóló bővebb információk itt olvashatók.


Címkék: Doktori Iskola