Állami elismerések a nemzeti ünnepen

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem több oktatója is állami kitüntetésben részesült szakmai munkája elismeréseként, március 15. alkalmából.

A nemzetközi, illetve az összehasonlító gazdaságtan, a makroökonómia, valamint az agrár-közgazdaságtan területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, különösen az európai integráció makroökonómiai összefüggéseinek vizsgálatában elért eredményei elismeréseként Széchenyi-díjat kapott Halmai Péter közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közpénzügyi Tanszék egyetemi tanára.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült a nemzeti ünnepen Négyesi Lajos ezredes. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar egyetemi docense a mohácsi csata egykori helyszínén folytatott kutatásai, valamint a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kiállítóterének összeállításában, illetve a csatában résztvevő magyar hősök emlékének ápolásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként kapta meg a kitüntetést.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést érdemelte ki Zlinszky János szakbiológus. A Víztudományi Kar Víz- és Környezetpolitikai Tanszék egyetemi docense a környezetjog, illetve -politika területén végzett több évtizedes, magas színvonalú kutatói-oktatói munkája, valamint a teremtett világ védelmének fontosságát hirdető, szemléletformáló tudományos pályafutása miatt kapta meg az elismerést.

 

Szöveg: Szöőr Ádám