Téglási András lett a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

Téglási Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) docensét választotta elnökévé a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Téglási András az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar (ÁNTK) oktatási dékánhelyettese, de az Alkotmánybíróságon is dolgozik mint vezető-főtanácsos.

Téglási András jogász, summa cum laude minősítéssel végzett 2006-ban a Károli Gáspár Református Egyetemen, de tanult Strasbourgban is, jogi és közigazgatási szakvizsgáit pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen szerezte. Korábban dolgozott az Országgyűlés Hivatalában, jelenleg az Alkotmánybíróságon vezető főtanácsos.

Téglási András korábban volt az NKE Államtudományi – és Nemzetközi Tanulmányok Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék megbízott tanszékvezetője, jelenleg oktatási dékánhelyettes a Karon és az Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék docense. Korábban elnyerte az Egyetem Publikációs Nívódíját, 2013 óta a „Választási rendszerek kutatóműhely” tagja, majd 2016-tól vezetője, volt a „Választás és Demokrácia Ludovika Kutatócsoport” vezetője és elnyerte az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját is.

Az NVB pénteki ülésén Téglási András a jelöltséget elfogadta, végül a tagok 10 igen szavazattal megválasztották az NVB elnökének.

Téglási András önéletrajza

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes