Női jogok és női sorsok

Női egyenjogúságról, átalakuló női szerepekről, a sztereotípiákról és a többférjűség intézményéről is szó volt a Fotelből a világ körül! című online rendezvénysorozat első előadásán. Az NKE Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék, valamint az ÁNTK HÖK Nemzetközi Bizottság négy alkalommal invitálja világkörüli útra a hallgatókat, akik a fotel kényelméből élvezhetik a különleges kirándulást.

Az első utazás alkalmával a Közel-Kelet és Afrika ismeretlen (és ismerős) tájaira kalauzolta a résztvevőket Nagyné Rózsa Erzsébet és Marsai Viktor. A Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék oktatói kötetlen beszélgetés formájában osztották meg tapasztalataikat a régióról, eloszlatva számos tévhitet az ott élő nők helyzetére vonatkozóan, de információkkal szolgáltak házassági, válási, gyermekvállalási, valamint rabszolgatartási kérdésekben is. A résztvevők hangsúlyozták, hogy bár a 21. században egyre nagyobb figyelem jut a női egyenjogúság kérdésének és a női szerepek újradefiniálásának, félrevezető lenne általános tendenciákról és átfogó véleményekről beszélni a Maghreb-régió kapcsán (is). Utóbbi kifejezéssel az észak-afrikai nyugati arab világot szokták említeni. Nagyné Rózsa Erzsébet elmondta, hogy érdemes tisztázni: „kinek a véleményét akarjuk elmondani: a miénket róluk, vagy ahogy Ők látják saját magukat”. A Közel-Keleten is otthonosan mozgó szakértő szerint az eltérő látásmód nem jelenti feltétlenül azt, hogy probléma lenne az egyenjogúsággal, mert a percepciók lokálisan, regionálisan, sőt globálisan is eltérnek. Marsai Viktor megerősítette: egy ekkora kontinens esetében lehetetlen általánosságban a nők helyzetéről szólni. A különböző vallási irányzatok, az urbanizáció eltérő mértéke, s a nyugati kultúrától eltérő standardok indokolatlanná teszik a dogmatikus megközelítést, amely ebben az esetben nem csak felesleges, de akár káros hatással is lehet a civilizációs ellentétekre. A felsőoktatásban, illetve a munkaerőpiacon is egyre nagyobb arányban jelennek meg a nők, akik a gazdasági területen is egyre sikeresebbek és egyre fontosabb pozíciókat töltenek be az értelmiség körében is. Nagyné Rózsa Erzsébet úgy véli, hogy a fejlődés útjába egyrészt – a népességszám és az iskolázottság kiterjedtségének növekedésével párhuzamosan – szűkülő munkaerőpiac, másrészt pedig a váratlan és nagymértékű kihívások megjelenése (például egy vírus vagy fegyveres konfliktus) állhat.

Az esemény résztvevői egyebek mellett az átalakuló családmodellre, a gyermekvállalás idejének (és mértékének) eltolódására, valamint a válás szabályaira, de a poligámia különböző formáira is kitértek. Utóbbi kapcsán Marsai Viktor a többnejű (avagy éppen többférjű) családok esetében a szociális biztonság évszázadok óta működő rendszerére hívta fel a figyelmet. A sokszor még hierarchikusan működő társadalmak esetében a közös háztartás ezen formája biztosítja a nők és a gyermekek anyagi és fizikai biztonságát – hangsúlyozta a Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék adjunktusa. Az online rendezvénysorozat a Kínában már működő társadalmi kreditrendszer sajátosságairól szóló témával folytatódik jövő héten.

 

Szöveg: Zavodnyik Blanka