NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
LUDOVIKA

Ludovikás Életutak: kiállítás a Lipták-fivérekről

Egy egykori Ludovikás testvérpár, Lipták Aurél ezredes és Lipták János százados életébe enged bepillantást az a kiállítás, amely a Főépület földszinti Egyetemtörténeti Kiállítóterében nyílt. A tárlat a Ludovikás Életutak sorozat újabb darabja, korábban az egyik legnagyobb magyar hadtörténész, Perjés Géza életútját ismerhették meg az érdeklődők.

A tárlat megnyitóján Padányi József vezérőrnagy a Ludovikás helytállásról beszélt. Mint elmondta: a főépület falai között számos tisztjelölt készült hivatására, sokan életüket adták azért, hogy a haza fönnmaradjon. Nekünk pedig kötelességünk emlékezni rájuk és továbbvinni a Ludovikás hagyományokat – hangsúlyozta a Ludovika Történeti Kutatóműhely vezetője. Padányi József beszélt a Lipták fivérekről is, akik szintén e falak között készültek hivatásukra és „sikerekben gazdag, de kudarcokat se nélkülöző életutat” futottak be. Lipták Aurél ezredes a Don-i ütközetben, mint zászlóaljparancsnok harcolt, ahol huszonkét alkalommal verték vissza a 25. Szovjet Gárdahadosztály alegységeit. Az 1942-43-as év telén sokszor a téli mínusz 40 fokos hidegben, hóviharban, sikeres „halogató” harcokat vívtak. A leírásokból kiderül, hogy az akkor még századosként szolgáló tisztnek igen nagy szerepe volt abban, hogy a III. hadtest részei sikeresen visszavonulhattak. Lipták Aurélt ezek után felkérték, hogy a Ludovika Akadémián adja át tudását a leendő honvédeknek. 1944 őszén a frissen felavatott hadnagyok egy részével a németországi Drezdába vezényelték őket, ahol tanítványaival átélte a város bombázását, melyről írásos visszaemlékezésben is beszámolt, ezt pedig a megnyitón is felolvasták. Rövid hadifogság után, 1945-ben tért vissza Magyarországra. 1994-ben Für Lajos honvédelmi miniszter rehabilitálta, kitüntette és ezredessé léptette elő. Lipták Aurél 90 éves korában Budapesten hunyt el. Lipták János százados Budapest védelmében, súlyos harcokban 1944. november 13-án Gyálszőlőn hősi halált halt. „Magyarország 20. százada az ő életükben alakult” – ezekkel a szavakkal emlékezett életükről Négyesi Lajos ezredes. Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar egyetemi docense felidézte, hogy a Lipták-fivérek két lánytestvérükkel élték át az I.világháborút, apjuk 1919-es hazatérését a frontról, a forradalmakat, Trianont, az újjáépítést. Négyesi Lajos szólt arról is, hogy a testvérpár a 30-as években teljesített szolgálatot, abban az időszakban, amikor jó volt katonának lenni. Trianon revíziójának megvalósítását ugyanis akkoriban a hadseregben látták, az emberek hittek a katonákban, népszerű volt ez a hivatás, így a Ludovika Akadémiára is sokan jelentkeztek. Az ezredes meglátása szerint a kiállítás hozzájárul ahhoz, hogy akik ma itt tanulnak a Ludovikán, példát vegyenek róluk, mert ennek megismerése erőt ad.

A megnyitón levetítették a Lipták Auréllal készült 1993-as interjú egy részletét és felolvasták Lipták János utolsó, a családjának írt levelét is, ami a kiállításon teljes egészében megtekinthető. A Lipták-fivérek családjának képviselői koszorút helyeztek el a Hősök Folyosóján.

A kiállítás munkanapokon 9-16 óráig látogatható.

Lipták Aurél életrajza ITT, Lipták János életrajza pedig ITT érhető el.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes