21 hallgató kap nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karról 12-en, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karról 6-an, a Rendészettudományi Karról ketten, a Katasztrófavédelmi Intézetből pedig 1 fő részesült az ösztöndíjban. Az elismerést azon hallgatók kaphatják meg, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el és szakmai területen is kimagasló munkát végeztek. Az ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól, havi összege pedig 40 000,- Ft/fő. Az értékelési szempontok között olyanok szerepelnek, mint például a tanulmányi eredmény, a kutatási tevékenység, az OTDK-n való részvétel vagy a szakkollégiumi munka. A kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók az ösztöndíj odaítélésről szóló oklevelet – a kialakult járványhelyzetre való tekintettel – az idei évben postai úton kapják meg.