Nemzetek Európája Karrierprogram – nyitány!

Hivatalosan is megkezdte első tanévét a Nemzetek Európája Karrierprogram a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az intézmény és az Igazságügyi Minisztérium együttműködésében megvalósuló kurzuson a nemzeti érdekeket hatékonyan képviselő uniós szakembereket és diplomatákat képeznek.

A tanévnyitón Koltay András rektor egy, a „szívünkhöz kiemelten közel álló ügynek” nevezte a karrierprogramot. Mint mondta: az Európai Unió az európai kultúra és eszme közjogi, politikai és gazdasági kereteit adja, amelyben a tagállamok „együttműködve tudják előrevinni a kontinens ügyét” a közelmúltban többször emlegetett hanyatlás visszafordítása érdekében. „Európa érdekeiben mindenkor a magyar érdekeket is fel kell ismernünk és ezt meg is tesszük” – hangsúlyozta Koltay András, aki hozzátette: a magyar érdekek mellett az európai közösségbe való tartozás is feladatot ró ránk, ennek Magyarország eleget tesz, az egyetem pedig megpróbálja az államot és az embereket támogatni, segíteni. A rektor azt is mondta: a Nemzetek Európája Karrierprogrammal olyan szakembereket akarnak képezni, akik Európa ügyéről elmélyülten gondolkodnak, alapos jártassággal rendelkeznek és büszkén vállalják, hogy ebből a kultúrából valók.

Varga Judit igazságügyi miniszter szerint fontos, hogy az Unió adta közös lehetőségek ne a nemzetek „elsorvasztásáról” szóljanak, mert „erős nemzetek nélkül Európa is csak gyenge maradhat”. A miniszter kiemelte: hazánk történelmével, kultúrájával, sajátos nyelvével, nemzeti identitásával és a magyar emberek különleges szellemi képességeivel gazdagítja Európát, amit az uniós szerződés a „sokszínűség” címszóval jellemez. „Mi olyan Európát szeretnénk, amely valóban tiszteletben tartja nemzeti identitásunkat, intellektuális szuverenitásunkat, véleményünk különbözőségét és nem utolsósorban a magyar emberek akaratát. Számunkra ez jelenti Európát, ez jelenti az egységet a sokféleségben” – közölte a miniszter, aki szerint mindehhez elengedhetetlen egy olyan szakértői apparátus, amely a nemzetállamok szoros együttműködésén alapuló Európában és a szuverén Magyarország jövőjében hisz. Varga Judit – aki maga is tanít majd a képzésen - saját tízéves brüsszeli munkatapasztalatára is utalt. Fontosnak nevezte, hogy olyan személyek készítsék fel a fiatalokat, akik tapasztaltak az uniós útvesztők és diplomácia területén. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a többszörös túljelentkezés mutatja, hogy a képzés résztvevői kiválasztottak és a legjobbak, ami megalapozza majd a nemzeti érdekek hatékony képviseletét, amelyek meghatározásából áll össze az Európai Unió hatékony működése, „Európai nemzeti identitás ugyanis nem létezik. A magyar érdek meghatározásához hozzáértésre is szükség van” – mutatott rá a miniszter arra a tényre, hogy nálunk - még a velünk együtt és utánunk csatlakozó országokhoz képest is - kevesen rendelkeznek azzal az uniós versenyvizsgával, amit a Nemzetek Európája Karrierprogram újszerű képzésén megszerezhetnek.

Magyarország európai uniós tagsága egy hosszútávú érzelmi és racionális elköteleződés, aminek civilizációs, történelmi, jogi és intézményi nyoma van, a képzés pedig egy hosszútávú befektetés, amelynek célja, hogy a tagság mindenki számára gyümölcsöző legyen – erről zárszavában Prőhle Gergely programigazgató beszélt. Hozzátette: a hat hónapos karrierképzés több évtizedes hiányt pótol, előadóinak személye pedig a nemzeti jelleg kidomborítása mellett garantálja a gyakorlati jelleget is. A program gólyatáborral indult volna Visegrádon, amely azonban a járványhelyzet miatt elmarad, ám egy-egy elemét megtartják: az első évfolyam közös gondolkodás révén határozza majd meg identitását, orientációját, amelynek keretében névadót is választanak egy, Európa formálásában szerepet játszó gondolkodó személyében.

 

Szöveg: Tasi Tibor

Fotó: Szilágyi Dénes