Hallgatóknak: Rektori intézkedés a járványügyi korlátozások enyhítéséről

 Rektori intézkedés 

Az egyetemi járványügyi védelmi korlátozások

2020. május 18. napjától hatályos enyhítéséről

 

Tisztelt Egyetemi Hallgatók!

A koronavírus-járvány elleni védekezés második szakaszába lépett. A Kormány előbb vidéken, majd Budapesten is feloldotta a kijárási korlátozást, ezzel együtt védelmi intézkedéseket vezetett be. Az NKE Járványügyi Operatív Törzs az Egyetemen fennálló korlátozások enyhítésére tett javaslatai alapján az alábbi rendelkezéseket hozom.

1. 2020. május 18-19. között a hallgatók az Egyetem oktatási épületeibe még továbbra sem léphetnek be, azonban örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2020. május 20. napjától az Egyetem oktatási épületeit újra látogathatják!

2. A 2019/2020. tanév II. félévében továbbra is érvényben marad a távoktatási munkarend (távolléti oktatás). Az ismeretellenőrzéseket (vizsga) továbbra is a 2020. április 20. napján kelt rektori intézkedés szerint kell megszervezni.

3. A záróvizsgák, illetve doktori iskolai műhelyviták, védések és komplex vizsgák megszervezésére vonatkozóan a 2020. május 15. napján közzétett tájékoztatásban foglaltak irányadók.

4. Hallgatói jelenlétet igénylő tanóra, vizsgaesemény vagy egyéb tanulmányi kötelezettség – a jelenléti írásbeli záróvizsgák és a doktori iskolai műhelyviták, védések és komplex vizsgák kivételével – továbbra sem szervezhető.

5. 2020. május 20-tól a hallgató és az oktató között indokolt esetben, a tanulmányi feladatokkal kapcsolatban személyes egyeztetés szervezhető. Kérjük a hallgatókat, hogy az intézményt csak a tanulmányaikkal kapcsolatos ügyintézés vagy egyeztetés céljából látogassák, amennyiben ez feltétlenül szükséges és az ügyintézés egyéb módjai (elektronikus, telefonos) nem eredményesek. 2020. május 20-22. között egyeztessenek előzetes időpontot az ügyintézéssel vagy konzultációval érintett hivatali egységgel, tanszékkel, illetve oktatóval.

6. 2020. május 25-től – külön időpontegyeztetés nélkül is – az Egyetem hivatali egységei és tanszékei munkanapokon 10.00 és 14.00 között ügyfélfogadást tartanak.

7. Az Egyetem kollégiumai továbbra is zárva tartanak, kivéve a hivatásrendi szolgálatteljesítés és a rendkívüli méltányosság esetköreit.

8. Az Egyetem könyvtárai 2020. május 25. napjától a honlapon közzétett nyitvatartási rendben működnek.

9. Kérjük, hogy a fentiek során a közösségi és hivatali terekben csak a legszükségesebb ideig tartózkodjanak, és tartsák be a közegészségügyi, távolságtartási és biztonsági szabályokat:

 • aki önmagán vagy vele egy háztartásban élő családtagján influenzaszerű tüneteket észlel (különösen köhögés, levertség, magas láz), ne induljon el az Egyetemre,
 • ha influenzaszerű tünetek miatt akadályoztatva van tanulmányi feladataiban, kérjük, jelezze az érintett tanulmányi egységnél, illetve dolgozóként a munkairányító vezetőnek, továbbá minden ilyen esetet egészségbiztonsági és megelőzési okokból jelezzen az NKE Járványügyi Operatív Törzs email címén (ot@uni-nke.hu),
 • minden hallgató és dolgozó hozzon magával szájat és orrot eltakaró maszkot; a maszk viselése az Egyetem épületeiben a folyosón, a közösségi térben, a tanteremben a hallgatóknak és a dolgozóknak egyaránt kötelező, de indokolt esetben rövid időre azt le lehet venni (étel-ital fogyasztás), ha a másfél-két méteres távolságtartás biztosítható,
 • az Egyetem biztosítja az intézménybe a gyors beléptetést, azonban sem az egyetemi campusokon, sem az adott épületben nem megengedett a csoportosulás,
 • az Egyetem épületeibe történő belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező, egyúttal felhívjuk a figyelmet a rendszeres kézmosás fontosságára,
 • érkezést követően minden hallgató a lehető leggyorsabban menjen az ügyintézést bonyolító irodába, terembe, és az ügyintézést követően hagyja el az Egyetem területét,
 • valamennyi egyetemi polgár köteles az Egyetem campusain a szociális távolságtartás szabályait fokozottan betartani,
 • kötelező a védőkesztyű viselése azon munkavállalók számára, aki iratok kezelésével, készpénzforgalommal vagy anyagok kiadásával foglalkoznak (ezekben az esetekben a munkavállaló kérésére az Egyetem biztosítja a védőkesztyűt).

Az egyetem minden helységben rendszeres és alapos takarításra kerül sor, és több ponton biztosított a kézfertőtlenítő oldat használata, továbbá valamennyi helyiségben folyamatosan szellőztetésre kerül sor.

A záróvizsgákra a 2020. május 15. napi rektori tájékoztatásokban meghatározott különleges biztonsági rendelkezéseket is alkalmazni kell.

10. Az egyetemi sportlétesítmények – az egyes létesítményekre vonatkozó speciális járványügyi házirendek betartása mellett – a következő rendben nyitnak meg:

 • a Ludovika Lövészklub 2020. május 18-án megnyit az NKE SE lövészsport szakosztálya által szervezett események és a hivatásrendi felkészülést szolgáló lőgyakorlatok lebonyolítása céljából,
 • a Ludovika Huszár Lovarda, a Ludovika Campus külső sportpályái és a nyitott sportpark 2020. május 25-én nyit ki,
 • a Ludovika Aréna 2020. június 2-án a sportegyesületek által szervezett sportfoglalkozások és edzések céljából nyit meg,
 • a Ludovika Aréna uszodája és a Ménesi úti sportlétesítmények további intézkedésig zárva tartanak.

11. A Ludovika Campuson a Buttler Terasz tóparti kerthelyisége 2020. május 19-től látogatható. A Ludovika Campus Főépületben található Ludovika Kávézó büfé része, illetve annak kerthelyisége 2020. május 25-től megnyit a megszokott nyitvatartási rend szerint. Az Egyetemen lévő további büfék és étkezdék valamennyi campus vonatkozásában további intézkedésig zárva tartanak.

12. A hallgatókra vonatkozó fenti szabályoktól eltérő rendelkezések vonatkozhatnak a hivatásrendi szolgálatot teljesítő hallgatókra a szolgálati intézkedéseknek megfelelően, valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar campusának létesítményeire. 

***

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet továbbra is fennáll, ezért kérem, hogy fokozott figyelemmel tartsuk be az előírt biztonsági szabályokat, a találkozások során tartsunk távolságot és vigyázzunk egymásra!

Az eddigi együttműködésüket köszönve, jó egészséget kívánok a továbbiakban is!

Budapest, 2020. május 18.

 

Üdvözlettel:

Dr. Koltay András

rektor